Järvensivun koulun säilyttämisen puolesta

Adressi Järvensivun koulun säilyttämisen puolesta  

Me allekirjoittaneet vastustamme Tampereen kaupungin suunnitelmaa, jonka mukaan lukuvuoden 2017 alusta Järvensivun koulun oppilaat siirtyisivät Tampereen yliopiston normaalikouluun ja koulutoiminta Järvensivulla lakkaisi. Vastustamme tätä suunnitelmaa, koska: Pieni koulumme on lapsille mieluisa ja turvallinen. Koulupolku alkaa jo samoissa tiloissa olevasta Pöllöntaipaleen esikoulusta, ja kouluun siirtyminen on sitten vain pieni askel uusille ekaluokkalaisille. Sekä koulutyö että välituntileikit sujuvat yli luokka-asterajojen.

Järvensivun sijainti on liikenteellisesti hankala: alueen toisella sivulla on Kalevanharju, toisella Iidesjärvi. Koulumatka pois Järvensivulta on pienille koululaisille pitkä, hankala ja vaarallinen kumpaankin suuntaan, eikä julkista liikennettä Nekalan suuntaan ole. Koulu on osa alueen harvoja palveluita, ja alueelle onkin muuttanut viime vuosina paljon lapsiperheitä koulun vetäminä. Koulun lakkauttaminen koskee myös sijoittajia, osakkeenomistajia ja muita alueen asukkaita. Alueen elinvoimaisuuden ja vetovoiman heikkeneminen eivät ole kenenkään edun mukaisia.

Järvensivun koulu on perustettu vuonna 1907, ja alkuperäiset koulurakennukset ovat edelleen osittain käytössä, joskin vaativat remonttia. Mielestämme koulu on myös kulttuurihistoriallisesti merkittävä, ja vanhat rakennukset tulisi kunnostaa ja säilyttää alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan.