Jokihaaran Isosuot ihmisten ilo ja luonnon rikkaus

Turvekaava tyrmätään Jokihaarassa

 

Jokihaaran kylän asukkaat Uuraisilla ovat täysin tyrmistyneet sen johdosta, että Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kolmannen vaihemaakuntakaavan, jossa osoitetaan kaksi isoa suota turvetuotantoon keskeltä kylää.

 

Jokihaara on viime vuodet ollut yksi koko Keski-Suomen nopeimmin kasvavista maaseutukylistä. Parhaillaankin kylälle rakennetaan noin kymmentä uutta omakotitaloa. Uuraisten kunnanvaltuusto hyväksyi joulun edellä osayleiskaavan, jossa kylälle osoitettiin 83 uutta asunnon rakentamispaikkaa.  Lähivuosina asukasmäärä nousee yli 500.

 

Isosuo 3 ja Isosuo 3s sijaitsevat Uuraisille johtavan maantien varrella. Ns. puskurivyöhykkeellä eli 500 metrin sisällä suoalueista on noin 200 asuinkiinteistöä. Osa on aivan suon reunalla.

 

Isosuo 3:n länsireuna ulottuu alle 50 metrin etäisyydelle Nauttiainen-järven rannasta. Soilta virtaa suora puro järveen. Lähialueella on myös useita muita järviä. Vapaa-ajan asuntoja on kymmeniä.

 

Jokihaaran kyläyhdistys jätti torstaina valituksen Ympäristöministeriölle vaihemaakuntakaavasta ja vaatii soiden poistamista turpeen ottoon osoitettujen soiden joukosta.  Valitukseen yhtyi lisäksi lukuisa joukko kyläläisiä.

 

Kyläläiset eivät voi ymmärtää, että turpeen nostoa voitaisiin edes teoriassa ajatella keskellä asutusta ja järvien rantojen välittömässä läheisyydessä. Pöly-, liikenne- ja maisemahaitat olisivat kohtuuttomat. Vakavia vesistövaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty.

 

Kyläläisiä ihmetyttää myös se, että viime marraskuussa virallisessa käsittelyssä maakuntahallituksessa ja -valtuustossa olleessa kaavakartassa ei ole näkyvissä lainkaan Nauttianen-järveä, joka on Uuraisten kolmanneksi suurin järvi. Pienemmätkin järvet on merkitty, mutta tätä ei. Onko päättäjiä johdettu harhaan, kysyvät kyläläiset. Järven puuttuminen on asutuksen ja vesistöjen läheisyyden ohella vahva peruste valituksessa.

 

Ympäristöministeriö ratkaisee valituksen samalla, kun se käsittelee kaavan vahvistamisen.