Vakava huoli Jokirannan koulun terveyttä uhkaavasta koulutilasta

Lukuisat Kiimingin Jokirannan koulussa opiskelevat lapset ja siellä työskentelevät aikuiset ovat saaneet
vakavia, moninaisia ja pysyviä oireita toimiessaan Jokirannan koulun kiinteistössä. Koulu on
joutunut tekemään poikkeuksellisen radikaaleja toimenpiteitä, jotta oirehtivat voivat jatkaa
koulunkäyntiä (esimerkkeinä kotikoulu, sisäliikuntatilan käytön välttäminen, opiskelun rajautuminen
tiettyihin koulun tiloihin). Näiden erikoistoimenpiteiden ja koulua vaihtavien määrä on noussut
voimakkaasti lukuvuoden 2015-2016 aikana.

 Me allekirjoittaneet vaadimme:

 • Välittömät ja laajat koulun kiinteistön kokoa vastaavat rakenneselvitykset, jossa ongelmakohdat
  selvitetään. Odotamme, että tulokset raportoidaan avoimesti ja tiedot ovat julkisia ja helposti
  kaikkien saatavilla.
 • Tutkimustulosten valmistuttua edellytämme, että Oulun kaupunki selvittää
  koulussa työskentelevien oireilun alkuperän, syyn ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin ongelman poistamiseksi.
  Lisäksi tulee järjestää oirekysely oppilaille ja koulun henkilökunnalle.

 • Koulutuksen järjestäjän on pystyttävä osoittamaan terveydelle turvalliset työskentelytilat sekä
  oppilaille, opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle. Kouluverkkoselvityksen tarjoamaa
  investointiaikataulua ei voida odottaa, koska on jo nähty, että joka vuosi uudet lapset altistuvat
  oireilulle ja sairastamiselle.

Pyydämme teitä kaikkia allekirjoittamaan adressin Kiimingin Jokirannan
koulun oppilaiden hyvinvoinnin puolesta. Kiitos.
  
Jos haluat nähdä vetoomuksen kokonaisuudessaan, lähetä sähköpostia
osoitteeseen: jokirannanvanhempaintoimikunta@gmail.com


Jokirannan koulun vanhempaintoimikunta    Ota yhteyttä adressin tekijään