Joukkoliikenne Kotkassa palvelemaan asukkaita!

Kotkalaisten huoli liikkumisesta on - uusien linja-autoliikenteen aikataulujen tultua voimaan nyt elokuussa - tullut selvästi esille eri kanavissa: pääseekö töihin, kouluun, tarhaan tai asioille linja-autolla ja pääseekö myös takaisin kotiin? Linja-autovuoroja on vähennetty ja vuorojen aikatauluja muutettu niin, että monien työ- ja koulumatka on entisestään vaikeutunut.

Me tämän adressin allekirjoittaneet vaadimme linja-autoliikenteen entisten aikataulujen ottamista takaisin käyttöön, kunnes tarvittavat ja välttämättömät muutokset aikatauluihin on tehty.

Lisäksi vaadimme, että kotkalaisten sekä tänä kesänä että myös aiemmin antamat palautteet huomioidaan suunnittelussa – muuten emme saa kaupunkiin toimivaa ja asukkaita palvelevaa joukkoliikennettä. Esimerkiksi käyttäjäraati voisi olla keskustelufoorumi kuntalaisten ja kaupungin joukkoliikennesuunnittelun välillä.

Tänä aikana, jolloin polttoaineen hinta on noussut huomattavasti, on linja-autovuorojen vähentäminen väärä signaali kuntalaisille – nyt nimenomaan pitäisi julkista liikennettä kehittää. Ymmärrettävää on, jos tyhjiä vuoroja ei ajeta, mutta olisiko asukkaita kuunteleva suunnittelu mahdollistanut poistettujen vuorojen siirron paremmin hyödynnettäviin aikoihin. Huonosti toimiva joukkoliikenne on huono signaali myös, jos halutaan Kotkaan uusia asukkaita.

Joukkoliikenteen palvelujen huonontaminen ei ole Kotkan kaupungin arvojen ja ohjelmien mukaista toimintaa.

Kotkan arvot ovat

Reiluus – Tasa-arvoisesti, kestävästi ja kotkalaisella asenteella.

Rohkeus – Innostuen, uskaltaen ja uudistuen.

Rakkaus – Kotiseudusta ja sen ihmisistä välittäen, ilon kautta!

Lisäksi kaupungilla on Kestävän liikkumisen ohjema: ”Tavoitteena on kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävää kehitystä ja lisää vetovoimaa. Yhtenä keskeisimpänä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki päätti laatia kestävän liikkumisen ohjelman kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi.”


Ritva Jukkara-Lyytinen    Ota yhteyttä adressin tekijään