Joustava perusopetus Orivedelle

Kuntalaisaloite joustavan perusopetuksen palauttamisesta Orivedelle

Opetushallitus on vuonna 2006 mahdollistanut joustavan perusopetuksen kunnille, ja asettanut tavoitteeksi vakiinnuttaa joustava perusopetus käytännöksi mahdollisimman moneen kuntaan. Oppilaita tukee JOPO-ryhmässä opettaja ja hänen työparinaan esimerkiksi nuorisotyöntekijä tai sosiaalityöntekijä. Myös muita aikuisia on usein mukana.  Jokaiselle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarvittaessa henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (hojks). Ryhmän opetus järjestetään osaksi lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla. Muina oppimisympäristöinä voivat olla esimerkiksi leirikoulut, luonto, muut koulut ja oppilaitokset, liikuntatoimi ja kulttuurilaitokset. Yksilöllisin järjestelyin huolehditaan myös oppilaanohjauksesta, jolla tuetaan toisen asteen opintoihin sijoittumista. Haasteena on myös rakentaa jatkumoa JOPO-toiminnan ja Ammattistartin väliin sekä yleensä vahvistaa yleisopetuksen ja toisen asteen yhteistoimintaa tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla.

Joustavan perusopetuksen eduista on helpointa mainita mm. opiskelumotivaation kasvaminen, päästötodistuksen varmistuminen, jatko-opiskelupaikan järjestyminen ja työelämätaitojen kypsyminen. Yleinen elämänhallinta on parantunut ja sosiaaliset taidot vahvistuneet JOPO-luokilla, jolloin syrjäytymisvaara vähenee olennaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa kunnille avustusta JOPO-luokkalaisia kohden. Summa vaihtelee vuosittain ollen noin 3000€ / oppilas. Kun tiedossa on yhden syrjäytyneen nuoren hoidon hinta psykiatrisella poliklinikalla (n 11 000€/ vuodessa) tai kustannukset yhden lapsen hoidosta lastensuojelullisessa laitoksessa (n 100 000€/ vuodessa), on selvää, että Oriveden kaupungin tulee panostaa ennaltaehkäisevään nuorisotoimintaan. Jälkimmäisellä summalla palkkaisi 2 erityisopettajaa, jolloin ryhmäkokoja saataisiin pienemmiksi, oppimistuloksia paremmiksi, ja positiivinen ote syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin.

Paras mahdollinen perusopetus on vahva kilpailuvaltti Orivedelle. Se antaa kunnasta vahvan ja asukkaistaan välittävän kuvan mahdollisille kaupunkiin muuttajille.   Me allekirjoittaneet vaadimme joustavaa perusopetusta Orivedelle viipymättä:

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Jenni Saxholm voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…