Jyväskylän luontokoulu säilytettävä osana perusopetusta

Jyväskylän luontokoulu säilytettävä osana perusopetusta!

Jyväskylässä toimii koko Suomen mittakaavassa arvostettu luontokoulu. Kaupunkimme luontokoulu tarjoaa kaikille 1. luokkalaisille luontokouluretkipäivän ja järjestää 6. luokkalaisille Vesiturvallisuus- ja melontakoulutusta.  Luontokoulu kouluttaa kaupungin opettajia ja luontokoulun kautta kaupungin koulut saavat lainata käyttöönsä luontoliikuntavarusteita.

 Jyväskylän kaupunki on esittänyt, että Jyväskylän luontokoulu lakkautetaan sivistyspalveluiden säästötoimenpiteenä (esim. Keskisuomalainen 25.4.2023).

 Jyväskylän luontokoulu on osa kaupungin perusopetusta ja tasavertaista kaikille oppilaille. Luontokouluopetus saavuttaa koko ikäluokan. Luontokoulu vie lähiluontoon luontokouluretkillä vuosittain n. 1700 oppilasta ja opettaa vesiturvallisuutta ja melontaa yli 1000 oppilaalle. Lainaustoiminnan kautta luontokoulu liikuttaa välillisesti maltillisestikin arvioiden yli 2000 oppilasta. Luontokoulu toimii kiertävä koulu -periaatteella eli luontokoulun opettajat ja välineistö siirtyvät luontokoulupäivänä koulun läheiseen opetuskohteeseen, jolloin kouluille ei synny kuljetuskustannuksia luontokoulun toimintaan osallistumisesta.

 Liikuntapääkaupunki Jyväskylässä luontokouluun osallistuminen toteutuu tasa-arvoisesti kaikilla kaupungin kouluilla. Vapaa-ajanvieton muuttuessa yhä liikkumattomammaksi on tärkeää pitää huolta siitä, että lapset osaavat liikkua ja toimia lähiluonnossa! Luontokoulu vie opetuksen koulujen lähimaastoon ja avaa oppilaiden silmiä lähiluonnon mahdollisuuksille rentoutumis-, ulkoilu- ja liikuntapaikkana. Luonnossa liikkumisella on tutkitusti myönteisiä terveysvaikutuksia ja liikuntapaikkana luonto on ilmainen. Niin kunta- kuin valtiotason säästötavoitteiden vuoksi monien lajien harrastamisen hintalappu kasvaa ja erityisesti pienituloisten ja monilapsisten perheiden lasten ja nuorten harrastamismahdollisuudet kapenevat väistämättä. Luontokoulun toiminnan kautta lapset ja heidän kauttaan myös perheet löytävät lähiluontoon, perheen luonnossa liikkumistaustasta riippumatta. Myös opettajat saavat tarpeellista tukea ulkona opettamiseen, jolloin myös kynnys viedä oppilaita ulko-opetukseen pienenee.

 Elämme aikakaudella, jossa luontokoulun toiminnan ytimessä olevat kestävä elämäntapa ja ympäristöstä huolehtiminen ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Tutkimusten mukaan alkuopetuksen oppilaat ovat herkässä vaiheessa luonto- ja ympäristösuhteen kehittymisessä, ja yhteys luontoon lisää myönteisiä asenteita luontoa kohtaan sekä toimimista ympäristön puolesta (Chawla 2020Roberts ym. 2020). Jyväskylän luontokoululla on tärkeä rooli tukea koulujen ympäristökasvatusta 1. luokkien kummiluokkatoiminnallaan.

 Jyväskylän luontokoulu on tavoittanut 88 000 oppilasta 23 vuoden aikana. Luontokoulun toimintaa on kehitetty vuosien ajan ja luontokoulun opettajat ovat erittäin päteviä ulkona opettamisen ammattilaisia.  

 Jyväskylän luontokoulun lakkauttamista perustellaan mittavilla säästötavoitteilla. Luontokoulun lakkauttamisesta saatu säästö on kuitenkin mitätön verrattuna toiminnasta saatavaan hyötyyn. Luontokoulun osuus koko kasvun ja oppimisen talousarviosta on vain promillen kymmenesosia. Tällä rahalla luontokoulu palvelee kaikkia Jyväskylän kaupungin ylläpitämiä kouluja ja tavoittaa jokaisen perusopetuksen ensimmäisen luokan sekä valtaosan kuudensista luokista.

 Kestävyysosaaminen ja ymmärrys luonnon merkityksestä ovat maapallomme kohtalon kysymyksiä. Valtakunnan ja EU:n linjaukset ovat selvät. Agenda 2030-tavoitteet ohjaavat valtioneuvoston toimintaa, Suomi on sitoutunut vuosi sitten julkaistun EU:n kestävyysosaamisen GreenComp-viitekehyksen edistämiseen, ja Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjauksessaan sitoutunut edistämään kulttuurista muutosta kohti kokonaisvaltaista kestävää kehitystä, ekologinen kestävyys yhtenä ulottuvuutena. Luontokoulut keskittyvät juuri tähän työhön ja ovat siinä erityisasiantuntijoita.

 Kuntapäättäjällä on kuitenkin suurin valta, kun ajatellaan konkreettisia toimia, joilla edistetään kestävää tulevaisuutta. Lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä avainasemassa, ja heihin kannattaa investoida.

 Me adressin allekirjoittaneet vaadimme edellä esitetyn perusteella nykymuotoisen Jyväskylän luontokoulun säilyttämistä osana kaupungin perusopetusta.

 

Lisätietoja ja yhteydenotot: 

 Jyväskylän luontokoulu

Saarijärventie 21, 40200 Jyväskylä

puh. 050 – 327 5547 Kim Suomalainen

luontokoulu@jyvaskyla.fi

https://peda.net/jyvaskyla/luontokoulu

 

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto

Maija Ihantola

maija.ihantola@luontokoulut.fi

p. 041 5368 232


Toiminnanjohtaja Johanna Sunikka, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Toiminnanjohtaja Johanna Sunikka, Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…