Kahvimaan- ja Yöviläntien välisen kylätien (Leppäalhontie) läpikulku on estetty kyläläisiltä kevyen liikenteen väylänä. Vaadimme tien avaamista kävelijöille tai korvaavan reitin teon läpikulkuun.

Leppäalhon_risut1.jpgLeppäalhontie omaa historian Pohjois-Siuntion Kahvimaantien ja Yöviläntien jakajana. Tie kulkee noin puolivälissä Leppäalhon tilan maiden läpi, josta tilan vierestä jatkuu rasitetie metsätienä keskemmälle metsään. Tie kulkee myös muiden tilan/kiinteistön omistajien mailla.

Aikanaan tie on kulkenut Yöviläntietä Paakkarien tilan läpi, Tervahaudantien kautta Kahvimaan puolelle. Nykyisellään kylätie käsittää nykyisen Leppäalhontien. Tiellä on myös historiansa postinjakeluun liittyen alueella. Alueella ei käytännössä kulje muuta tietä läpi ja tiellä on kylän asukkaille suuri merkitys alueen asukkaita yhdistävänä tekijänä. Alueelliset korkeuserot ovat omiaan hankaloittamaan muun poikittaisliikenteen kulkuväylien syntyä.

Tietä on käytetty kevyenliikenteen väylänä harrastuksiin, opetettu lapsia pyöräilemään, menty kyläilemään toiselle puolelle kylää, kuljettu metsäautotietä jalkaisin marjaan, sieneen ja luontoon virkistäytymään ja jopa ratsastettu läpi. Reitti on ollut turvallinen nimenomaan kävelijöille, sillä Yöviläntiellä ja Kahvimaantiellä ajonopeudet ovat suuria, piennarta saatikka kevyen liikenteen väyliä ei alueella ole. Kevyt liikenne on ollut tiellä kohtuullista, oman kylän asukkaiden/naapureiden käyttämää.

Nyt läpikulku jalankulkijoille on estetty aidoin ja portein. Samankaltaisia piha-aluetta viertäviä / jopa piha-alueen läpimeneviä teitä on alueella useita. Lähinnä oleva vastaavanlainen tie alueella on Kalliopolku tai Leppäalhontien ja Kahvimaantien risteys, jossa ajotie alkaa suoraan tilan piha-alueelta.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kevyen liikenteen läpikulku Leppäalhontiellä Kahvimaantien ja Yöviläntien välillä olisi sallittua. Jos läpikulku estetään, tulisi tälle tielle tehdä korvaava kevyen liikenteen tie, jota kyläläiset voivat käyttää yllämainittuun toimintaan.


Kahvimaan kyläläiset    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kahvimaan kyläläiset voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…