Kaikille yhteinen koulu - inkluusio - arvioinnin kohteeksi

Kaikille yhteinen koulu – inkluusio – arvioinnin kohteeksi

 

Kouluissa on toteutettu inkluusio tai sitä ollaan toteuttamassa. Tämä tarkoittaa, että kaikki oppilaat tuen yksilöllisestä tarpeesta riippumatta opiskelevat samassa lähikoulussa ja samassa opetusryhmässäkin. Ketään ei inkluusioajattelun mukaan erotella paikan suhteen, sillä jokaisen oppimisympäristö on sama. Siellä, minne inkluusio on tullut, ei ole kuitenkaan tullut lisää resurssia eli henkilökuntaa eikä pieniä opetusryhmiä.

 

Inkluusion lapsivaikutuksia ei kaikissa kunnissa edes etukäteen selvitetty.

 

Inkluusio perustuu ihmisoikeussopimukseen ja perusopetuslakiin vuonna 2010 lisättyyn kolmiportaiseen tukeen. Perusopetuslain muutoksista on jo sen verran aikaa, että niitten nojalla toteutetun inkluusion, kaikille yhteisen koulun, vaikutuksia tulisi arvioida. Lasten oikeuksien sopimuskin edellyttää arviointia.

 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kaikki aiotut inkluusiotoimet arvioidaan etukäteen. Lisäksi vaadimme myös nyt toteutettujen inkluusiotoimien jälkikäteistä arviointia, jotta selviäisi, onko kouluissa riittävästi pätevää henkilöstöä inkluusion toteuttamiseksi sen täydessä ihmisoikeusmerkityksessä. Edelleen arvioinnilla kuuluu selvittää, ovatko oppilasryhmät kooltaan sellaisia, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada hänelle lakien ja perusoikeuksien mukaan kuuluvaa opetusta ja yksilöllistä tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

 

Lapsivaikutusten arviointi on kirjattu hallitusohjelmaankin toteamalla, että otetaan käyttöön päätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi (s. 21). Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan arvioinnin tulokset pitää myös ottaa päätöksenteossa huomioon.

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE on hallituksen kärkihanke. Muutosohjelma vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa tuomalla käyttöön lapsivaikutusten arvioinnin sekä välineitä lapsilähtöiseen budjetointiin ja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja palveluiden seurantaan. Uudistuksen lähtökohtana ovat lapsen oikeudet (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki 2016).

 

 

Lisätietoa lapsivaikutusten arvioinnista:

 

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelma

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

 

Lapsivaikutusten arviointi

Ohjeita ja näkökulmia lapsivaikutusten ennakkoarviointiin kunnan päätöksenteossa

 

Adressi luovutetaan perusopetuksen lapsivaikutusten arvioinnista vastaavalle opetus- ja kulttuuriministerille.

 

Pirkko Eerola-Pilvi
varatuomari, erityisopettaja
Porvoo

 

Juha Kovanen
Helsingin seudun sairaus- ja tapaturmainvalidit ry:n puheenjohtaja
Vantaa

 

Elina Nykyri
FM, tutkija
Vantaa

 

 

 


Pirkko Eerola-Pilvi    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pirkko Eerola-Pilvi voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook