Adressi Kajaanin kulttuurielämän pelastamiseksi

Kajaanin kaupunginjohto esittää kulttuuriosuuskunta G-voiman ja tanssin aluekeskus Roudan rahoituksen lopettamista kokonaan vuonna 2010 taloudellisista syistä.

Molemmat ovat vuosien varrella osoittaneet loistavalla toiminnallaan tarpeellisuutensa ja Routa sai Suomen kulttuurirahastosta satojen tuhansien rahoituksen YDIN-hankkeeseen, joka ottaa kulttuurin tekemiseen mukaan kaikki yläkouluikäiset kainuulaiset nuoret. Tämä ei kuitenkaan saa olla vähentämässä perusrahoitusta, jota tarvitaan ehdottomasti!

Tuen omalta osaltani kulttuuriosuuskunta G-voiman, Routa-ryhmän ja Pohjoisen tanssin aluekeskuksen toimintaa ja vaadin, että Kajaanin kaupunki jatkaa näiden tahojen tekemän työn taloudellista ja henkistä tukemista vastaisuudessakin.

----------

Päivitys 8.12.2008

Adressi luovutetaan Kajaanin kunnanvaltuuston puheenjohtajalle tiistaina 9. joulukuuta pidettävän budjettikokouksen yhteydessä. Lämmin kiitos kaikille allekirjoittaneille ja tukensa antaneille!