Kalaholman koulun puolesta, sen lakkauttamista vastaan 

Porin kaupungin virkamiehet julkaisivat toukokuun lopussa Palveluverkko 2020 esityksen, joka sisältää muutosehdotuksia keväällä 2019 tehtyyn palveluverkkopäätökseen. Yhtenä säästötoimena esitetyllä listalla ehdotetaan Kalaholman koulun peruskorjauksesta luopumista ja ”rakennuksen käyttöä investointijakson 24-29 loppuun”, toisin sanottuna Kalaholman koulun lopettamista. 

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Porin kaupungin virkamiehet ja päättäjät turvaavat Kalaholman koulun toiminnan myös jatkossa ja koulun lopettamiseen tähtäävistä säästötoimenpiteistä luovutaan. 

Koulumme lakkauttamista perustellaan lapsimäärien vähenemisellä. Muistutamme siitä, että kaikki alueemme alakouluikäiset lapset eivät mahdu Kalaholman kouluun, joten koulussa opiskelevat vuosiluokat 1-5. Oppilasmäärän mahdollisesti pienentyessä voisi kouluun perustaa myös nyt puuttuvan kuudennen vuosiluokan. Koulun sulkeminen ei ole ainoa väistämätön tapa reagoida oppilasmäärien muutoksiin. 

Koulumme lakkauttaminen johtaisi monella koulumatkan pitenemiseen yli 3 km mittaiseksi, mikä tarkoittaa tarvetta järjestää koulukuljetuksia. Nämä kasvavat kustannukset on kuitenkin sivuutettu koulun lakkautuksesta annetuissa säästölaskelmassa. 

Kalaholman lähikoulu on ollut monelle perheelle syy muuttaa Kalaholma-Lukkarinsannan alueelle ja Poriin. Alue palveluineen ja lähiluontoineen on houkutellut Poriin niin ulkopaikkakuntalaisia kuin paluumuuttajiakin. Koulun lopettaminen vähentäisi alueen vetovoimaisuutta ja johtaisi todennäköisesti lapsiperheiden alueelle muuton vähenemiseen. 

Koulua, joka täyttää kaikki hyvän oppimisen ja perheiden hyvinvoinnin edellytykset, ei kannata sulkea Kalaholmassa tai muuallakaan Porin alueella. Kalaholman koulu on hyvä oppimisympäristö ja lasten sekä heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia tukeva. 

Tämä adressi luovutetaan Porin kaupungin valtuustoryhmille ennen asian käsittelyä valtuuston kokouksessa 15.6.20. Adressin ovat julkaisseet yhdessä Kalaholman koulun vanhempainyhdistys ry sekä Kalaholman ja Lukkarinsannan kiinteistönomistajat ry.

Kalaholma.png 


Johanna Laaksonen ja Riikka Lahdenperä, Kalaholman koulun vanhempainyhdistys ry, Janne Elonen ja Maria Ruohomäki, Kalaholman ja Lukkarinsannan kiinteistönomistajat ry    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Johanna Laaksonen ja Riikka Lahdenperä, Kalaholman koulun vanhempainyhdistys ry, Janne Elonen ja Maria Ruohomäki, Kalaholman ja Lukkarinsannan kiinteistönomistajat ry voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…