Adressi Kalannin seurakunnan toiminnan pelastamiseksi

Seurakunnan pappien ja kanttorin virkoja yritetään seurakuntayhtymän toimesta lopettaa
Uudenkaupungin yhteisen kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto on 16.11.06 konsultti Esko Laineen esityksen perusteella päättänyt esittää, että:

1. Kalannin kanttorin virka lopetetaan 1.1.2007.

2. Kalannin ja Pyhämaan kanttorin virat yhdistetään, ja sitä hoitamaan asetetaan Pyhämaan kanttori.

3. Kalannin nuorisopastorin virka lopetetaan 1.1.2007 alkaen.

4. Pyritään selvittämään, onko mahdollista, että Kalannin kirkkoherran valintaprosessi keskeytetään ja Kalannin ja Pyhämaan kirkkoherran virka yhdistetään, ja sitä hoitaisi Pyhämaan kirkkoherra.

Taloudellisen jaoston esitys poikkeaa olennaiselta osaltaan strategiasuunnitelmasta, jossa on luvattu, että joka seurakunnassa säilyy kirkkoherra. Lisätietoja asiasta löydätte osoitteesta www.nevavuori.fi

Yhdenkään viran lakkauttaminen ei ole perusteltua