Adressi Kalannin seurakunnan toiminnan pelastamiseksi

Riitta Routi
KALANTI

#1

19.11.2006 21:46


Niinkuin oppilaat kouluissa tarvitsevat opettajansa ja rehtorinsa, niin myös seurakunta tarvitsee kirkkoherransa, pappinsa ja kanttorinsa !
Riitta Routi
Kimmo Nevavuori
Kalanti

#2

20.11.2006 21:02

Nimien näärä jo nyt osoittaa, mitä ehdotuksesta ajatellaan. Onko seurakunnan todellinen tehtävä unohtunut, kun toimivaa ja taloudellisesti kannattavaa osaa lyödään ja näennäisseurakunta (kuten Uki) annetaan vaan olla. Konsultti toimii hyvänä renkinä ja johdon ohjeiden mukaan. Ei päinvastoin.
Taisto Kallioniemi
Turku

#3

23.11.2006 14:14

Kirkon työntekijöiden määrä pitää suhteuttaa seurakuntalaisten, varsinkin aktiivisten, lukumäärään. Kalannin seurakunnan toiminta on ollut jo 1950-luvulta lähtien, varmaankin myös aikaisemmin, erittäin aktiivista huomioon ottaen kaikki ikäryhmät. Näin näyttää olevan edelleen seurattuani sitä Turusta käsin, lähinnä Uudenkaupungin Sanomien välityksellä. Tosin pyrin myös aktiivisesti seuraamaan livenä Kalannin seurakunnan ja Kalanti-seuran järjestämiä tilaisuuksia. Toivon vilpittömästi, että kirkkoneuvosto ja -valtuusto palauttaisivat entisen tilanteen papiston ja kanttorin virkojen (toimien) suhteen, jotta mm jumalanpalvelukset, nuoriso-, diakonia- ja lähetystyö voivat jatkua edes nykyisessä laajuudessaan.
Jumalan siunausta ponnisteluillenne.
Vesa Kiertokari
Kalanti

#4

24.11.2006 18:41

Tämä addressi on suuri ilon aihe. Sen käynnistäneet asiat eivät ole. Tämä addressi on laatijoiden mukaan ehdottoman tarkkaan tähdännyt koko ajan kaikkien kolmen uhatun viran jatkamiseen. Nimet, soitot ja lehtikirjoitukset puoltavat tätä - vastaansanomattomasti. Siksi listan käyttö vain laimean osaratkaisun ajamiseksi olisi vastoin laatijoiden ja allekirjoittajien tahtoa.

Itse olen toki valmis oman virkani laajennukseen ja osittaiseen uudelleen muotoiluun esim. yhtymän nuoriso- ja rippikoulutyön suuntaan. Yhteistyön merkeissä.

Pyydän kaikkia kiinnittämään huomiota siihen, että jos lehtikirjoitukset ja addressi(t) jäävät ainoiksi mielenilmaisuiksi, Kalannin srk saa siipeensä. Tarvitaan virallisia kirjallisia kanteluita asiasta. Ne tulee tässä tapauksessa suunnata srk-yhtymän yhteiselle neuvostolle (28.11.), yhteiselle valtuustolle (14.12.) sekä Turun tuomiokapitulille (jo ennen valtuustopvm!). Yksittäisenkin seurakuntalaisen tekemä mainittu toimenpide on painava.

Välitätkö tätä viestiä muille, kiitos.

VOIMIA KAIKILLE,
VESA KIERTOKARI
Vesa Kiertokari
Kalanti

#5

08.12.2006 15:43

HUOMIOITAVIA TÄRKEITÄ ASIOITA:

1. Asiaa ei ole saatettu vielä lopulliseen päätökseen. Siksi edelleen on syytä jatkaa addressin/addressien ylläpitämistä ja nimien keräämistä. Se edesauttaa oikeudenmukaista käsittelyä ja hyvää lopputulosta.

2. Talouden tosiseikat vielä kerran:
- Kalannin srk ei ole omalta osaltaan ja nykyisillä viroillaan tuottanut tappiota yhtenäkään vuonna euromääräisesti.
- seurakuntayhtymän todellinen nettotappio vuositasolla on runsaat 130000 €. Näin ollen puskurirahastoa on kymmeneksi - tai jopa paljon enemmän - vuodeksi. Ratkaisujen suuruus, määrä ja keskeisyys tulee suhteuttaa tähän. Ja - ed. viitaten - selkeään sovittuun linjaan: väki vähenee vain eläköitymisen tai omaehtoisen muualle siirtymisen kautta. Nettotappio sitäpaitsi on pienenemässä.

3. Konsulttiasiat. Konsultin palkkion tarkkoja kokonaiskuluja ei ole tuotu julki. Ne ovat siis 10-50% vuosittaisesta nettotappiostamme !! Siihen hintaan saamme kritiikkiä suvaitsematonta asiantuntemusta, julkista herjausta ja salassa valmisteltavia asioita. Unohtamatta ohjausta muotoilla kokousten päätökset niin, että pöytäkirjamuodossa ne jättävät oven auki harvainvallan suunnitelmille.

Konkreettinen uusin hyvän hallintomenettelyn vastainen asia on konsultin oman veljen palkkauttaminen virkamiespäätöksellä yhtymän kiinteistöpäälliköksi. Edellinen tehtävää hoitanut luopui tehtävästään "omasta halustaan" - vaikka ko. taho ei itse tiennyt moisesta halustaan. Ja tilalle siis ulkopaikkakuntalainen, jolla on käsittääkseni huomattavat terveydelliset rasitteet suoriutua tehtävästä. Joka tapauksessa päätös on monin tavoin epäeettinen.

Joko kaikki tahot huomaisivat, että konsultti ajaa vain omaa ja tiettyjen häntä lähinnä olevien asiaa. Antaako valtuusto (14.12.) hänelle luvan ja luottamuksen jatkaa?

4. Kalannin toisen papin virka. Tähän asti sen hoitaminen on vienyt minulta 6 päivää viikossa. Silti olen - toisten ehdotuksesta(!)- valmis kehittämään ja muuttamaan virkaani yhtymän nuoriso- ja rippikoulutyön suuntaan. Vanhaa toimenkuvaa Kalannin nuorisopappina hylkäämättä. Viran lakkauttaminen edes väliaikaisesti antaisi vallitsevalle teologiselle linjalle hoveissaan mahdollisuuden toimia seurakunnan runsaan ja selvän palautteen vastaisesti.

Jos joku on ajatellut tämän viran toimenkuvan laajentamisen olevan ko. toimialan johtoaseman tavoittelua, voin vain sanoa, ettei "pomotteluun" ole kiinnostusta eikä töiltä aikaa.

Yhteistyöstä on puhuttu paljon. Jos se sujuisi kaikilla ja kaikkien kanssa kuten minulla ja nuoriohjaajallamme Hannalla, se vaikuttaisi suuria. Tällaista toimivaa voimavaraa ei tulisi hajottaa, vaan tartuttaa.

5. Pääasiana tulee kaikissa (käytännönkin) kysymyksissä säilymään, panostetaanko Raamatun runsaaseen mitään ujostelemattomaan ja rehelliseen opetukseen kaikissa ikäluokissa ja eri yhteyksissä.
Mänttö Mies
Uusikaupunki

#7

10.03.2007 19:46

Vielä lisää syitä eroamiseen.

http://www.stabu.net/satasyyt.html
Jari Nevavuori
Adressin tekijä

#8 Tavoitteena aktiivinen seurakunta, ei siitä eroaminen

17.05.2007 17:18

Edellisiin eroamiskehoituksiin haluaisin kommentoida, että minä en allekirjoita niitä.

Tavoitteenani ei missään tapauksessa ole ihmisten eroaminen kirkosta. Päinvastoin haluan turvata jo olemassa olevan erittäin aktiivisen toiminnan jatkumisen seurakunnassamme. Tämä toiminta perustuu aktiivisiin vapaaehtoisiin sekä asialleen omistautuneisiin seurakunnan viranhaltijoihin.

Aktiivinen toiminta ei onnistu, jos jompi kumpi ajetaan alas.

Jos seurakunnalla ei ole resursseja ja viranhaltijoita, vaan vain tyhjät rakennukset kirkonmäellä, niin se on selvä viesti seurakuntalaisille, että heidän toimintaansa ei arvosteta.

Kun taas se että tärkeimmät - eli hengellisen työn resurssit pyritään turvaamaan, niin lasten, nuorten, keski-ikäisten kuin vanhustenkin osalta osoittaa sen että seurakunnan päättävät elimet arvostavat seurakuntalaisten toimintaa ja mielipiteitä
Juuzo

#9

10.05.2018 22:36

VIELÄKÖ SE NAISPAPPIEN VIHAAJA LÄSKI PASTORI ASSUU SIELLÄ?? ONHAN VIELÄ KORTISTOSSA ??  SELLAISELLE NAISTENVIHAAJALLE EI JALANSIJAA LÖYDY. SAUNAN TAAKSE SELLAISET,SELLAINEN kusipää JA HETI.Juuzo

Kommentoi adressia
Facebook
Kannatatko ydinvoiman lisärakentamista?