Turvaa suomalais-venäläisen päiväkoti Kalinkan toiminta

Suomalais-venäläisen päiväkoti Kalinkan toiminta on uhattuna!
Päiväkoti Kalinkassa on 84 kokopäiväistä hoitopaikkaa. Päiväkotimme on suomalais-venäläinen, alle kouluikäisten lasten kielenopetukseen erikoistunut yksikkö, joka on toiminut jo vuodesta 1990 Suomalais-venäläisen koulun naapurissa. Päiväkodissa on kehitetty yhdessä Moskovan Yliopiston kanssa erityinen pikkulasten kielenoppimismenetelmä ”kielileikki”. Päiväkodissamme tehdään jatkuvaa kehitystyötä niin venäjän kielen kuin suomen kielenkin opetusmetodien sekä venäjänkielisen perhetyön osalta. Päiväkoti Kalinkasta on muodostunut tärkeä osaamiskeskus koko kaupungin ja erityisesti oman päivähoitopiirimme alueella, tarjoamme jatkuvasti konsultointiapua sekä neuvontaa koko Helsingin alueella päivähoidon sekä terveydenhoidon työntekijöille venäläiseen kulttuuriin, kasvatukseen sekä perhe-elämän tarpeisiin liittyen.

Helsingin kaupungin hankesuunnitelman mukaan päiväkodille tullaan esittämään ostopalvelusopimusta vain kolmen hoitopaikan osalta nykyisen 75 sijaan. Jos hanke tulee toteutumaan, Helsingistä tulee katoamaan ainutlaatuinen, alle kouluikäisten lasten venäjänkielen opetukseen erikoistunut päiväkoti.

Huoli venäjänkielen opiskelijoiden määrän vähäisyydestä on ymmärretty jo valtiovallankin taholla. Edistä venäjänkielen- ja kulttuurin opiskelua, allekirjoita vetoomus päiväkodin toiminnan turvaamiseksi.

12.12.2006
Adressi luovutetaan 13.12.2006 Helsingin kaupunginhallitukselle ja myöhemmin sosiaalijohtajalle, jonka jälkeen adressi positetaan netistä. Kiitos kaikille siitä aktiivisuudesta, tuesta ja avusta jota olette päiväkodille osoittaneet.