Kämmenniemen jätevesiasia kuntoon

Jätevesitilanne Kämmenniemessä on akuutti! Tarvitsemme tukeasi kestävän ratkaisun saamiseksi.

Kaupunginvaltuusto on tehnyt kaksi päätöstä vuosina 2008 ja 2012 , joissa molemmissa edellytetään, että Tampere yhdistää Kämmenniemen ja kantakaupungin viemäriverkot vuonna 2013.

Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja sen sijaan Tampereen Vesi Liikelaitos rakentaa parhaillaan Käälahteen Kämmenniemen vanhan jätevedenpuhdistamon purkuputkea.

Lyhyt historiikki jäteveden puhdistamoon liittyvistä tapahtumista löydät tästä Miika Bucktmanin kokoamasta tiedostosta: http://bit.ly/10C6i6D

Me tamperelaiset vaki- ja vapaa-ajan asukkaat olemme huolissamme Tampereen Vesi Liikelaitoksen toimista Kämmenniemen jätevesiasioissa ja vaadimme, että kaupungin hallinto velvoittaa Tampereen Veden liittämään Kämmenniemen vesi- ja viemäriverkoston kantakaupungin vesi- ja viemäriverkkoon valtuuston aiempien päätösten mukaisesti.

Adressi luovutetaan 17.6. valtuustoryhmien puheenjohtajille ja valtuuston puheenjohtaja Sanna Marinille.