#kampusrauha // Rauman Seminaarinmäki säilytettävä yhtenäisenä kampusalueena – ei asuntotuotantoa mäelle

[FIN/ENG] 28. syyskuuta 2021

#kampusrauha

Rauman Seminaarinmäki säilytettävä yhtenäisenä kampusalueena – ei asuntotuotantoa mäelle

Turun yliopiston Rauman kampuksella opettajaksi opiskelevien ainejärjestö Opekas ry yhdessä muiden kampuksen ainejärjestöjen, Turun yliopiston ylioppilaskunnan ja perinneyhdistys Myllymäen killan kanssa vaativat, että Seminaarinmäen kaiken ikäisille oppijoille tulee tulevaisuudessakin turvata rauha toteuttaa heille annettua tehtävää – luoda uutta ja laaja-alaista osaamista yhteiskuntaan. Vaikka yhteiskunnallisen toimintaympäristön tarpeet muuttuvatkin alati voimakkaasti, inhimillisen kasvun, oppimisen ja ihmisen perustarpeet eivät ole oleellisesti muuttuneet – kehitys vaatii tilaa ja aikaa. Seminaarinmäen pieni kampusalue on koti tuhansien ihmisten osaamiselle ja tulevaisuudelle, joten säilytetään sen kampusrauha!

Rauman kaupunki ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy edistävät tiivisti Seminaarinmäelle Kulinarium-rakennuksen tilalle rakennettavaa uutta kerrostaloa sekä Johtola, Artika ja Paja –rakennusten muuttamista asuinkäyttöön. Nämä rakennukset on poistettu Turun yliopiston Rauman kampuksen käytöstä 2010-luvun aikana, minkä seurauksena opettajankoulutuslaitos on joutunut kerta toisensa jälkeen tiivistämään toimintaansa. Tämä Rauman kaupungin ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n asemakaavamuutoksen (02-320) kautta ajettava muutos ei turvaa raumalaisen opettajankoulutuksen sekä sen yhteistyötahojen Rauman Normaalikoulun ja Pikku Norssin kasvu- ja kehittämismahdollisuuksia. Sillä lakaistaan kasvatuksen, koulutuksen ja kulttuurin arvo rahakkaan maton alle.

Seminaarinmäki on toiminut satakuntalaisen osaamisen ja suomalaisen opettajankoulutuksen kivijalkana jo 125 vuotta: alueen rajaaminen asemakaavamuutoksella ja uusilla liikennejärjestelyillä asuinkäyttöön vaarantaa kampuksella tapahtuvan koulutuksen kehitys- ja kasvumahdollisuudet, rikkoo kulttuurihistoriallisesti merkittävänä kampusalueena sekä Suomen ainoan jäljellä olevan filiaalin että sen opetuspuutarhan yhtenäisyyden ja rikkoo yliopistoyhteisön eetosta avoimena tiedon, tutkimuksen ja ihmisten kohtaamispaikkana. Haluamme nykyisellään päivittäin noin 1600 ihmisestä huolehtivan kampusalueemme palvelevan tulevaisuudessa yhä suurempaa opiskelijoiden, kaupunkilaisten ja kansalaisten yhteisöä – emme muuttaa sitä merkittävin osin asuttavaksi yksityisalueeksi. Seminaarinmäellä tällä hetkellä tyhjänä olevat rakennukset tulisi ottaa uudelleen käyttöön kasvatuksen, sivistyksen ja kulttuurin hyväksi kunnostamalla kiinteistöt sekä etsimällä näihin tiloihin tarvittaessa sopivat yhteistyökumppanit.  

Seminaarinmäen asuttamista koskevan asemakaavamuutoksen muistutusaika umpeutuu 21.10.2021, joten tue kampusrauhaa allekirjoittamalla ja jakamalla tätä adressia eteenpäin! Voit myös seurata adressin etenemistä Instagramissa (@kampusrauha) ja jakaa sosiaaliseen mediaan oman tarinasi itsellesi merkityksellisestä oppimis- tai kampusmuistosta: oleellista ei ole, missä olet opiskellut. Tärkeintä on kokemus siitä, mitä hyvä ja turvallinen oppimisympäristö voi ihmisessä saada aikaan. Muista käyttää hastagia #kampusrauha! 

Adressin allekirjoitukset luovutetaan Rauman kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoja adressista, sen sisällöstä sekä asemakaavoitusprosessista voit lukea alla olevista osoitteista.
Linkki (Opekas ry:n verkkosivu): https://www.opekas.fi/kampusrauha/
Linkki (Rauman kaupungin asemakaavoitus): https://
www.rauma.fi/02-320-seminaarinmaki/

Adressin laatijat:

Perttu Vuorio, Opekas ry:n puheenjohtaja

Aliisa Wahlsten, Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Mervi Palviainen, Myllymäen kilta ry:n puheenjohtaja

Piritta Peltomäki, Rauman TK-Kilta ry:n puheenjohtaja

Suvi Ojanen, Lokilta ry:n puheenjohtaja

Anni Marjamäki, Lastopet ry:n puheenjohtaja

Sini-Pilvi Hautamäki, Rauman ylioppilasteatteriyhdistys QME ry:n puheenjohtaja

Eero Koski-Lammi, Semppu Ensemble ry:n puheenjohtaja

Timo Tolmunen, Rauman Seminaarin kalastusurheilijat ry:n puheenjohtaja

Eemeli Tilli, Sempun Pallo ry:n puheenjohtaja

Juha-Pekka Laurikainen, Rauman opettajankoulutuslaitoksen kristillinen yhdistys EKLESIA ry:n puheenjohtaja

***

English version will be updated soon. 

Kampusrauha_banneri_omppu.jpg


Perttu Vuorio, Opekas ry:n puheenjohtaja    Ota yhteyttä adressin tekijään