LISÄÄ PANOSTUSTA KANNABIKSEN TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN!

Kannabiksen kotikasvatuksen ja käytön laillistamista tukevat tosiseikat ovat kiistämättömät; laillistaminen toisi Suomeen lisää työpaikkoja, valtiolle lisää verotuloja, vähentäisi alkoholin väärinkäytön aiheuttamia kansanterveydellisiä ja taloudellisia haittoja ja ehkäisisi kansalaisia joutumasta kovempien huumeiden ja rikollisuuden pariin.

Aika ei kuitenkaan ole vielä laillistamiselle kypsä, johtuen yleisestä negatiivisesta asenteesta kannabista kohtaan. Tietämättömyys aiheuttaa usein perätöntä pelkoa ja vastustusta. Kannabiksen ominaisuuksista liikkuu nykyisin valtavasti niin oikeata, perätöntä kuin keskenään ristiriitaistakin tietoa, josta suuri osa perustuu subjektiivisiin näkemyksiin, yksittäisiin tutkimuksiin tai kuulopuheisiin.

Valtion tulisi panostaa huomattavasti nykyistä enemmän kannabiksen tieteelliseen tutkimukseen, jotta voitaisiin selvittää luotettavasti sen vaikutukset ihmisen psyykeen ja terveyteen. Ainoastaan riittävän, asiallisen ja varman tiedon varassa voidaan tehdä johtopäätöksiä kannabiksen vaikutuksista yksityishenkilöön ja yhteiskuntaan sekä sen tulevaisuuden käyttömahdollisuuksista. Sen lisäksi, että kannabiksesta saattaa tulevaisuudessa muodostua taloudellisesti erittäin tärkeä viljelykasvi, on myös ihmiskunnan objektiivisen tiedon määrää pyrittävä lisäämään, jotta jokainen voi perustaa mielipiteensä tietoon eikä luuloihin ja huhupuheisiin.

venla lappalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että venla lappalainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko Jyrki Kataisen erota?