Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukas. Osoita tukesi valtuustoaloitteelle allekirjoittamalla adressi.

Aloite, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuuston kirjallinen vetoomus hallitukselle väliaikaisen tartuntatautilakimuutoksen 48a välittömästä kumoamisesta.

Esitän, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto tekee Hallitukselle vetoomuksen, että väliaikainen tartuntatautilakimuutos 48a kumotaan välittömästi. Ehdotan myös, että Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue haastaa mukaan kaikki muut hyvinvoinitialueet tekemään samoin.

Perustelut, olemme lukuisissa yhteyksissä saaneet tietoa päättäjiltä, sote-alan työnantajilta ja työntekijöiltä, että hoitajapula on valtava ja akuutti. Me hyvinvointialueen valtuutetut tulemme saamaan tehtäväksemme taata potilaille hyvä hoito ja riittävä henkilökunta. Tämä ei tule onnistumaan, mikäli emme saa pitää kaikkia työkykyisiä hoitoalan henkilöitä asiakastyössä missä heitä tarvitaan.

Väliaikaisen lakimuutoksen voimaantulo perusteltiin sillä, että suojataan asiakkaita, potilaita sekä henkilökuntaa. On kuitenkin osoittautunut, että koronarokotteet eivät estä tartunnan saamista tai tartuttamista.

Tartunnat ovat lisääntyneet voimakkaasti, sairaspoissaoloja on paljon, henkilökunta uupuu liiallisesta kuormituksesta, hoitojonot kasvavat ja potilaat kärsivät. Mikään peruste, millä lakimuutos otettiin käyttöön ei enää tässä vaiheessa täyty, vaan päinvastoin, lakimuutos aiheuttaa työuupumusta, laiminlyömistä hoidossa sekä kuormittaa esimiesasemassa olevia henkilöitä.

On kohtuutonta vaatia ihmisiä ottamaan useita rokotteita, jotka eivät toimi tavalla, kuten alun perin oli ajateltu, säilyttääkseen oikeuden tienata elantonsa. Lakimuutoksen voimaantulosta saakka, on rokottamatonta henkilökuntaa lain salliman ”porsaanreiän” avulla pidetty töissä useissa yksiköissä. Tämä osoittaa sen, kuinka suuri pula sote-alan henkilökunnassa on ollut jo ennen lakimuutosta. Kaikki työntekijät on saatava pidettyä töissä.

Huolestuttavaa on myös vanhustenhoidossa tapahtuva nuorten työntekijöiden ylikuormittaminen. Opintojensa ohella nuoret pääsevät vanhustenkoteihin töihin, he joutuvat kuitenkin ottamaan kohtuuttoman paljon vastuuta ja hoitamaan itsenäisesti työtehtäviä, jotka eivät ole tarkoitettu hoidettavaksi yksin edes ammattilaiselle, näin toimitaan koska vakituista henkilökuntaa ei ole saatavilla. Tämä toimintamalli ei anna hoitotyöstä hyvää kuvaa nuorten keskuudessa, eikä lisää alan houkuttelevuutta.

Lakimuutos on epäreilu henkilökuntaa, työnantajaa ja tärkeimpänä, potilaita kohtaan. Kaikki osapuolet kärsivät, kun henkilökuntaa ei ole riittävästi. Hoitajapula on ollut päättäjien tietoisuudessa jo pitkään ja tällä lakimuutoksella pahennettiin ongelmaa entisestään.

Huomionarvoinen seikka on myös se, että koronarokotevelvoite ei ole käytössä muissa pohjoismaissa, joten on suuri vaara, että meidän sote työntekijämme lähtevät parempien työehtojen perässä pois Suomesta.

On ensiarvoisen tärkeää saada työkykyistä, pätevää, kouluttautunutta henkilökuntaa kentälle koska työvoimapula on valtava. Meidän aluevaltuutettujen vastuullamme on pyrkiä viemään asioita siihen suuntaan, että saamme sote-alan mahdollisimman houkuttelevaksi, työolot mieluisaksi ja meidän tehtävänämme on huolehtia työntekijöistä, jotta he jaksavat huolehtia potilaista.

Ensimmäinen askel tähän suuntaan on vedota hallitusta kumoamaan tartuntatautilaki 48a.  


Linda Hagström, Kokkolan valta kuuluu kansalle Ry    Ota yhteyttä adressin tekijään