Kannatan Oulun reunalukioiden säilyttämistä

Oulun kaupunki suunnittelee kampuslukiomallia, joka tarjoittaisi käytännössä sitä, että vuodesta 2020 alkaen Oulussa olisi vain kuusi 600-800 opiskelijan suurta yksikköä.  Uudistuksen myötä lukiot keskitettäisiin keskustaan ja syrjemmässä asuvat menettäisivät omat lukionsa. Tämä pidentäisi koulumatkoja ja lisäisi koulunkäynnin kustannuksia.

Jo tällä hetkellä näissä niin sanotuissa reunalukioissa on opiskelijoita kymmenien kilometrien päästä, joten tuntuisi kamalalta, että heidän koulumatkoistaan tulisi kohtuuttoman raskaita.

Jääkö opiskelijoille jatkossa aikaa lepoon, harrastuksiin ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen, jos suurin osa ajasta kuluu koulunkäyntiin ja pitkiin koulumatkoihin? Riittääkö suurissa yksiköissä jokaiselle opiskelijalle tarpeeksi henkilökohtaista tukea?  Miten käy opiskelijoiden hyvinvoinnille?

Suur-Oulun palveluja ei voida keskittää vain muutaman kilometrin säteelle. Annetaan kaikille mahdollisuus käydä lukio kotoa käsin ilman liian pitkiä koulumatkoja!

Allekirjoittamalla tämän adressin näytät tukesi reunalukioiden säilyttämiselle ja vaadit, että päättäjät tarkastelevat tilannetta uudelleen.


Kamilla Rajander, puheenjohtaja, Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Pohjois-Suomen Piiri ry. (kamilla.r    Ota yhteyttä adressin tekijään