Kannatuspyyntö uuden PIRI-kokeen (pienten VERI-koe) kehittämiseksi Suomen Mäyräkoiraliiton ohjaamana

Pyydämme tukea kaikilta, jotka kannattavat pienoismäyräkoirien käyttöominaisuuksien testaamismahdollisuuksien monipuolistamista uuden PIRI-käyttökokeen avulla.

 

EHDOTUS PIRI-KOEMUODON KEHITTÄMISESTÄ  

Ehdottaja:                  Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ry:n hallitus                            Ehdotus hyväksytty hallituksen kokouksessa 7.6.2018

Ehdotuksen lyhyt kuvaus

Ehdotamme, että Suomen Mäyräkoiraliitto ry:n ohjaamana kehitetään uusi, kääpiö- ja kaniinimäyräkoirille (pienoismäyräkoirille) sopiva käyttökoemuoto. Tämä koemuoto pohjaa rakenteensa nykyiseen luolakoiraroduille tarkoitettuun Vesiriista-kokeeseen (VERI). Ehdotamme myös, että SML tutkii myös muiden rotuyhdistysten mahdollista kiinnostusta saada osallistumisoikeus tähän koemuotoon (esim. ei-luolakoirarotuihin kuuluvat terrierit). Lopuksi ehdotamme, että SML vie uuden kehitetyn ja testatun koemuodon säännöt ja ohjeet Suomen Kennelliiton hyväksyttäväksi. Ehdotusvaiheessa koemuoto on nimetty PIRI-kokeeksi, lyhenne tarkoittaa Pienten Vesiriista-koetta.  

Ehdotuksen perustelut

Mäyräkoirien rotumääritelmä toteaa kaikkien mäyräkoirarotujen käyttäytymisen ja luonteen olevan ”Ystävällinen ja tasapainoinen, ei arka eikä aggressiivinen. Intohimoinen, kestävä ja ketterä metsästyskoira, jolla on hyvä hajuaisti.”  

Pienoismäyräkoirilla käyttöominaisuuksien testaamismahdollisuuksia tulee monipuolistaa, jotta myös näillä roduilla voidaan todeta, miten paljon intohimoa, kestävyyttä ja ketteryyttä on kullakin yksilöllä olemassa. Tosiasia on, että ominaisuuksia, joita ei mitata, ei ole olemassakaan. Uusi PIRI-koe osaltaan helpottaa käyttöominaisuuksien todentamista. Suomessa pienoismäyräkoirien käyttökoemuodot ovat suppeammat kuin muissa Pohjoismaissa ja rodun kotimaassa Saksassa. Näissä kaikissa pienoismäykyt voivat osallistua esim. luolakokeeseen, VERI-kokeen vastineeseen sekä moniin muihin eri koemuotoihin.  

”Eihän lusikallakaan ojaa kaiveta.” Näinkin suorasanaisesti on vastattu pohdittaessa, miten pienoismäyräkoirien osallistumismahdollisuutta voisi parantaa eri käyttökoemuotoihin. Argumentteina esitetään, ettei pienoismäyräkoiria voi käyttää metsällä, siksi testaaminen on hyödytöntä. Pieni koko ja jalat ovat esteenä, luonnekin on liian pehmeä. Nykyisiä käyttökoemuotoja pidetään liian rankkoina pikkumäykyille, näin on myös todettu SML:n vuosikertomuksessa 2017 (s. 6-7) ”5. VERI-TOIMIKUNTA …. Toimikunnassa on keskustelut yhden esityksen pohjalta pienoismäyräkoirien osallistumisesta veririistakokeeseen. Toimikunta ei kannattanut asiaa perustelunaan se, ettei pienoismäyräkoira voi tuoda vedestä mahdollisesti noudettavana olevaa suurta lokkia tai jopa hanhea, joiden noutamisessa myös normaalikokoisella mäyräkoiralla on tekemistä.”  

Ehdotuksemme tavoitteena on kääntää ongelma mahdollisuudeksi. Tarkoituksena on testata koirassa olevia käyttöominaisuuksia, hajuaistia, intohimoa, kestävyyttä ja muita ilmeneviä hyviä ominaisuuksia. Tavoitteena on saada näitä ominaisuuksia tutkitta ja tilastoitua, jotta voimme paremmin arvioida koirayksilöittemme ominaisuuksia. Monipuolisten, eri tavalla käyttöominaisuuksia mittaavien kokeiden avulla kasvattajat saavat tietoa jalostuspäätöksien tueksi, SML kykenee arvioimaan jalostusstrategioiden ja Jalostuksen Tavoiteohjelmien (JTO) onnistumista. Yksilöiltä kerättävien tietojen avulla saadaan tietoa rotujen tasosta.  

PIRI-kokeen hahmotelma

Ehdotamme, että SML ottaa uuden kokeen suunnittelun pohjaksi nykyisen VERI-kokeen ja sovittaa sen pienoismäyräkoirille sopivaan muotoon. Tätä varten on syytä asettaa PIRI-työryhmä, joka keskittyy uuden koemuodon kehittelyyn ja testaamiseen.  

Suurin haaste on, kun Veri-toimikunta totesi toimintakertomuksessa, noudettavan linnun suuri koko. Asetettava työryhmä tutkii, miten kokeen vaativuus pysyy samalla tasolla, vaikka huomioidaankin pienoismäyräkoirien koon ja voimat. Alustavissa ideoinneissa on esitetty sallittujen lintujen rajaamista pienempiin riistalintulajeihin tai rakennettavaan, oikeaa lintua vastaavaan dummyyn. Esimerkiksi Saksan vastaavanlaisessa kokeessa käytetään dummy-siipi -apuvälinettä. Työryhmä tutkii, millaisia ratkaisuja Pohjoismaissa, Saksassa ja mahdollisesti myös Baltiassa on olemassa ja omaksuu niistä parhaat käytänteet.  

Perehtymisen ja testailun myötä työryhmä voi tarkentaa, soveltuvatko nykyisen VERI-kokeen osiot sellaisenaan vai tuleeko niitä muovata soveltuvimmiksi.  

Tehtävänä on myös asettaa pääsykriteerit koemuodon osallistujille. Jos tavoitteena on saada osallistujiksi muitakin kuin pienoismäyräkoiria, tulee mahdollisen pääsykriteerin huomioida, että koemuoto on tarpeellisen haastava kaikille osallistujaroduille.  

Toimenpide-ehdotelma

Toivomme, että ehdotuksemme saa kannatusta SML:n hallituksessa ja se asettaa työryhmän edistämään PIRI:n kehittämistä. Toivomme myös, että työryhmään nimetään monipuolisesti eri taustoja omaavia henkilöitä, jotka aidosti haluavat edistää koemuodon suunnittelua sekä ovat valmiita käyttämään aikaansa siihen. Toivomme, että SML voi tukea toimintaa kohtuullisen verran, jotta osallistuminen tähän tehtävään ei tulisi kohtuuttomaksi yksityishenkilöille. Lopuksi toivomme, että työryhmä tuottaa hyvän testatun koemuodon säännöt ja ohjeet, joita SML esittää hyväksyttäväksi Suomen Kennellitossa.   Ehdotusta kannattavat Tähän liitetään erillinen kannattajien allekirjoituslista. Allekirjoituspyyntöjä lähetetään Suomen Mäyräkoiraliiton jäsenkerhojen hallituksille sekä esitys julkaistaan Adressit.com -sivustolla, jossa yksityiset henkilöt voivat ilmaista tukensa tälle kehitystyölle.  


Tuovi Henttu-Torckell (Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Tuovi Henttu-Torckell (Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?