KANSALAISTEN VAATIMUSLISTA

Kaksikymmentä teesiä marraskuussa 2021

Julkinen koronakeskustelumme on vihaista vastakkainasettelua. Tarvitsemme konkreettisen ehdotuksen asioiden parantamiseksi. Kansalaisten vaatimuslistan kaksikymmentä teesiä ratkaisevat merkittävimmät ongelmat.

Yhteiskunta on olemassa meitä ihmisiä varten. Yhteiskunnan valtarakenteiden, instituutioiden ja normien on parannettava ihmisten elämää. Julkisten instituutioiden toiminta tulee olla tehokasta ja rajattua niiden lainsäädännössä määriteltyyn tehtävään. Ihmisten vapauksia ja esimerkiksi lääkkeiden saatavuutta voi rajoittaa vain erityisen painavin syin. Lainsäädännön muokkaamisesta kannetaan poliittista vastuuta. Oikeuksien rajoittamista koskevien päätösten tulee perustua lakiin, olla perusteltuja ja ne tehdään virkavastuulla. Viranomaisen tulee aina olla esteetön ja riippumaton. Ihmis- ja perusoikeudet on syystä kirjattu normeiksi edellisten kriisien jälkeen.

Yksi
Suositellaan D-vitamiinilisien (100µg päivässä) käyttöä
Viranomaisten on tunnustettava D-vitamiinin terveysvaikutukset
D-vitamiinista ja COVID-19-taudista tehdyt 142 tutkimusta
https://vdmeta.com/

Kaksi
Julkaistaan kaikki koronarokotteisiin liittyvä tieto
Palautetaan terveydenhuollon velvoite ilmoittaa rokotteiden haittavaikutuksista.
Perustetaan avoin alusta, jossa näistä tiedoista voi vapaasti keskustella.
Viranomaisten on osallistuttava asiakeskusteluun tasavertaisina väittelijöinä.
Viranomaisten ei ole pandemian aikana tarvinnut vastata ”vaikeisiin” kysymyksiin.

Kolme
Annetaan halukkaille aikuisille niin monta rokoteannosta kuin he haluavat

Neljä
Annetaan halukkaille lapsille rokotukset, jos molemmat vanhemmat sitä pyytävät

Viisi
Kielletään koronapassin edellyttäminen ja muut vastaavat toimet Suomessa
Saatavilla olevat rokotteet on tehty alkuperäiselle virusvariantille, jota ei enää esiinny.
Rokotteet eivät estä koronatartunnan saamista tai taudin levittämistä.
Koronapassin vaatiminen on syrjintää ja rokottamattomien vaino on rikos ihmisyyttä vastaan.
Annetaan halukkaille koronapassi ulkomailla käytettäväksi.

Kuusi
Suunnataan rajoitustoimet maahantuloon rajoille

Seitsemän
Ihmisillä on oikeus sekvenssointitietoihinsa
Koronasekvensoinnilla havaitaan uusia virusmuunnoksia ja seurataan koronaviruskantoja.
Kenelläkään ei ole oikeutta näytteiden muuhun sekvenssointiin tai koronasekvenssoinnin jälkeiseen säilytykseen ilman näytteenantajan näytekohtaista lupaa.

Kahdeksan
Viranomaisen on tunnustettava koronataudin varhaisen hoidon merkitys
Ei syöpähoitojakaan aloiteta vasta kun potilas on niin sairas, että tämä täytyy viedä sairaalaan.
Kehittyvässä maailmassa on laajasti käytössä erilaisia varhaisen hoidon protokollia.
Varhaisen hoidon sivuuttaminen on kaikilla tasoilla virkavelvollisuuden laiminlyöntiä.

Yhdeksän
Koronataudin varhaisen hoidon lääkkeet kaikkien saataville
Turvallinen ja edullinen ihmisille tarkoitettu ivermektiini luontaistuotteena kauppoihin.
Ohjeistetaan lääkärit määräämään potilaan pyynnöstä koronan varhaiseen hoitoon hydroksiklorokiinia ja sinkkiä, fluvoksamiinia tai kolkisiinia.
Lääkehoitojen panttaaminen ja saatavuuden vaikeuttaminen ovat ihmisoikeus- ja perusoikeusloukkauksia.
COVID-19 varhaisen hoidon lääkkeet
https://c19early.com/

Kymmenen
Olemassa olevia patenttivapaita lääkkeitä on tutkittava ja niiden käyttöä edistettävä valtion varoin
Lääketeollisuus ajaa monin eri tavoin toimivien patenttivapaiden lääkkeiden syrjäyttämistä.

Yksitoista
Terveydenhuollon päätökset tulee tehdä avoimesti virkavastuulla
Asiantuntijapaneeleissa ja -ryhmissä tulee olla vain täysin riippumattomia asiantuntijoita
Esimerkiksi ulkopuolinen rahoitus asiantuntijalle tai tämän työnantajalle mitätöi asiantuntijan riippumattomuuden.
Kriminalisoidaan esteellisenä tai ei-riippumattomana asiantuntijana toimiminen.
Onhan meillä esimerkiksi paljon eläköityneitä päteviä ja kokeneita ammattilaisia.

Kaksitoista
Lakkautetaan nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kumotaan laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.
Laitoksessa työskentelee noin tuhat ihmistä ja sen ulkopuolinen rahoitus ja lahjoitukset ovat kestämättömiä.
Voidaan perustaa uusi paljon pienempi laitos (noin 200 henkeä) hoitamaan olennaiset tehtävät pelkällä valtion budjettirahoituksella. Edellytetään laitoksen virkamiehiltä täydellistä riippumattomuutta.

Kolmetoista
Erotaan Maailman terveysjärjestöstä (WHO)
Kumotaan lainsäädännöstä kaikki Maailman terveysjärjestöön (WHO) viittaavat pykälät.
Maailman terveysjärjestö on nykyään lääketeollisuuden ja sitä lähellä olevien tahojen rahoittama myynninedistämisorganisaatio.

Neljätoista
Lakkautetaan nykyinen Yleisradio
Yleisradiossa työskentelee nyt noin kolmetuhatta ihmistä eivätkä he ole kyenneet tuottamaan kansalaisille tasapuolista tietoa tämän pandemian aikana.
Heidän olisi pitänyt olla se riippumaton media tässä kriisissä.
Perustetaan uusi paljon pienempi (noin 300 henkeä) kansan mediaorganisaatio toteuttamaan Yleisradiolle laissa määrätyt tehtävät.
Lasketaan Yle-veroa samassa suhteessa. Valitaan Yleisradion hallintoneuvosto vaaleilla presidentinvaalien yhteydessä.

Viisitoista
Kielletään eduskuntaryhmät
Niille ei ole lainsäädännöllistä pohjaa ja toiminta on lähtökohtaisesti perustuslain 29§ vastaista.
Viimeistään tämän pandemian aikana on selvinnyt, että järjestely ei ole yhteiskuntamme etujen mukainen.

Kuusitoista
Perustetaan Suomeen perustuslakituomioistuin
Viimeistään tämän pandemian aikana on selvinnyt, että eduskunnan perustuslakivaliokunta ei kykene sidonnaisuuksista vapaaseen toimintaan.

Seitsemäntoista
Perustetaan riippumaton totuuskomissio käymään läpi tämän pandemian tapahtumat
Ihmisten ja elinkeinojen vapauksia on rajoitettu ja kymmeniä miljardeja euroja on käytetty.
Kansa on oikeutettu saamaan kattava selvyys kaikesta tapahtuneesta.
Omaa etuaan tavoitelleet ja tuottamuksellisesti toimineet on saatettava vastuuseen.
Tulkitaan järjestäytyneen rikollisuuden määritelmää laajasti ja avoimin mielin.
Meidän täytyy ottaa tästä oppia ja varautua seuraavaan kriisiin.

Kahdeksantoista
Ihmisten oikeus anonyymiin sensuroimattomaan verkkokeskusteluun on turvattava lailla
Verkkokeskustelun merkitys ihmisoikeutena on korostunut, koska media on epäonnistunut tehtävässään.
Avoin keskustelupalsta ei saa sensuroida keskusteluja näkökantojen perusteella.
Kriminalisoidaan avoimen keskustelun tarkoitushakuinen sensurointi.

Yhdeksäntoista
Viranomaisten viestintä on oltava suoraa, ei johdattelevaa
Esimerkki johdattelevasta viestinnästä: "Pipoja ei tarvita", jos todellinen syy on se, että pipoja puuttuu.
Laajennetaan virkavelvollisuuden rikkominen kattamaan johdatteleva viestintä.

Kaksikymmentä
Viranomaisen valvonta voi perustua vain lakiin, eikä sitä tule laajentaa
Kotirauhan ehdoton suoja on säilytettävä.
Kansalaisen tarkoituksella salaamien viestien viestisalaisuus on turvattava lailla.


Kiitos kaikille teeseistä keskusteluun ja muovaamiseen osallistuneille!

Toivomme kannattajia aloitteelle ja kiitämme kannatuksesta!

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Seppo Ilmarinen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…