Kansaneläkkeen maksu EU-alueelle/ulkomaille on jatkuttava.

Pyydämme hallitusta pyörtämään 16.4.2024 julkistamansa päätöksen olla maksamatta kansaneläkettä EU-maissa/sopimusmaissa asuville Suomen kansalaisille vuoden 2025 alusta lukien.

 

Perustelemme pyyntöämme seuraavilla kohdilla:

 

1) Moraalinen näkökulma 1. Kansaneläke on palkan vastine vanhalle tai sairaalle ihmiselle, loppuelämän toimeentulo, jota ilman ei selviä. Se pitäisi voida käyttää vapaan tahdon mukaan, myös tilanteessa, jossa kansaneläkkeensaaja päättää asua pysyvästi ulkomaassa (kuten on tehty Suomen Euroopan Unioniin liittymisestä, vuodesta 1995, lähtien).

 

2) Moraalinen näkökulma 2. Hallituspuolueet lupasivat vaaliohjelmissaan olla puuttumatta pienimpiin eläkkeisiin (= kansaneläkkeisiin). Nyt tehty hallituksen päätös vahvistaa, että puolueet valehtelivat ja pettivät lupauksensa (jättää noin 25 000 ulkomailla asuvaa eläkkeensaajaa enemmän tai vähemmän "tyhjän päälle"). Pyörtämällä päätöksen puolueet voisivat ansaita takaisin äänestäjien luottamusta ja kunnioitusta.

 

3) Fiskaalinen näkökulma. Päätöstä perusteltiin valtiontalouden velkaantumisen hidastamisella ja säästösyillä. Orpon hallituksen leikkaukset ovat tällä hetkellä noin 9 000 miljoonaa euroa, josta kansaneläkkeillä saatava säästö on noin 38 miljoonaa euroa, eli vain 0.42 % (pieni säästö, kohtuuton haitta tuhansille). Koska kansaneläkkeen ulkomaillemaksun lopettaminen pakottaa monet palaamaan Suomeen, tulevat he saamaan täällä kansaneläkkeen lisäksi asumistukea, takuueläkettä, lääkekulukorvauksia ym. yhteiskunnan tulonsiirtoja (ulkomaassa asuessaan he ovat saaneet tähän saakka vain kansaneläkkeen, joka on noin puolet Suomessa maksetusta täydestä tukimäärästä). On hyvin vaikea laskea, mitä säästöä Valtio tällä päätöksellään loppujen lopuksi tekee?

 

4) Inhimillinen näkökulma. Monet ulkomaille muuttaneet kansaneläkeläiset ovat muuttaneet eteläisiin maihin (Portugali, Espanja, Thaimaa jne.) terveydellisistä syistä; lämpimämpi ja aurinkoisempi ilmanala helpottaa tunnetusti monia sairauksia. Lisäksi lääkekustannukset em. maissa ovat Suomea edullisemmat. Jos he nyt joutuvat palaamaan Suomeen, sairauksien oireet pahenevat ja niiden hoitokustannukset kaatuvat heille ja veronmaksajille entistä suurempina. Olisi hyvä muistaa myös se, että pakotettu paluumuutto Suomeen on kohtuuttoman suuri rasitus monelle, ottaen huomioon heidän ikänsä, kuntonsa ja taloudellisen asemansa.

 

5) Muut näkökulmat. Valtion eräs tehtävä on turvata kansalaistensa turvallisuus ja elämä; hallituksen esittämä päätös on räikeässä ristiriidassa tämän tehtävän kanssa (se tosiasiassa jättää legitiimisti osan kansalaisistaan heitteille). Esitetty päätös on ristiriidassa myös EU:n (Euroopan Unionin) ihmisten vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa; asettaa ihmiset eri "kasteihin" (niihin, joilla on oikeus viettää eläkevuosiaan ulkomaassa työhistoriansa vuoksi ja nyt niihin, joilta tämä oikeus viedään). Suomalaisia kansaneläkkeensaajia on asunut EU-alueella liittymisvuodesta 1995 lähtien vain murto-osa kaikista kansaneläkkeensaajista ja he ovat pystyneet järjestämään elämänsä tämän systeemin puitteissa hyvin; onko järkevää romuttaa toimiva järjestely?

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Panu Bieneck näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä puhelinnumeroasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Panu Bieneck saa täten minulta valtuudet luovuttamaan tässä kaavakkeessa antamani tiedot seuraaville tahoille:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…