Kantelu vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen kilpailuttamisen ja välityskeskustoiminnan epäonnistumisesta yhdenvertaisuusvaltuutelulle

 
Nyt on koko Suomen alueella monet sadat eri kuntien/kaupunkien vammaispalveluiden kuljetuspalvelun asiakkaat joutuneet tilaamaan taksinsa uuden kilpailutetun välityskeskuksen kautta, niin täällä Kessoten kuntayhtymässäkin. Taksi tilataan aina samasta numerosta, minkä jälkeen välityskeskus selvittää, missä on lähin ja edullisin asiakkaan tarpeisiin sopiva auto. Välityskeskusten johtajat ja kuntien/kaupunkien vammaispalvelun työntekijät ja virkamiehet ja poliiittiset päättäjät kertovat kehuivat yhteen ääneen, että nyt taksikyydin tilaaminen helpottuu jatkossa, kun käytössä on vain yksi numero.
 
Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Palvelunumerot ruuhkautuivat ja taksikyydit jäivät saamatta. Mikä oli tietenkin päivänselvää, koska jos käytössä on vain yksi numero, siinä käy niin. Vaihtoehtona soittamiselle on taksintilaus tekstiviestillä, appilla tai sähköpostilla, joten ihmiset joilla ei ole kännykkää, älypuhelinta tai nettiä, eivät noin pysty tilaamaan taksia lainkaan, koska soittamalla ei pääse ruuhkautuneeseen keskukseen.
 
Tämän takia ihmiset eivät ole päässeet töihin/kouluun ajoissa, he joutuvat odottamaan tunnin, jopa kaksi, että taksi tulee viemään sovituille asioinneille. Pitäisi hakea tärkeät lääkeet, muttet pääse apteekkiin tai ruokaostoksille kauppaan, et pääse tapaamaan hyvää ystävää tai kummilapsen syntymäpäiville tai joudut odottamaan vesisateessa taksia, jota ei tulekaan! 
Nämä asiat on esimerkki kilpailuttamisen epäonnistumisesta  kuljetuspalveluissa. Kilpailutus on painanut hinnat niin alas, ettei sillä voida tuottaa toimivaa palvelua. Taksiyrittäjät kärsivät, ja palvelun tarvitsijat kärsivät.

Espoossa on jo vuoden ajan järjestetty kilpailutetut kuljetuspalvelut FCG:n kulkukeskuksen kautta. Kaupunki on saanut runsaasti palautetta kankeasta ja huonosti vammaisten tarpeita palvelevasta järjestelystä. Keskus ei aina vastaa puhelimeen, ja osa kuljetuksista jää toteutumatta, koska taksiyrittäjän ei kannata vastaanottaa tilausta liian alhaiseksi kilpailutetulla hinnalla. Tämä sama ongelma on ollut Kessoten alueella, koko sen ajan, jonka FCG siellä toimi.

Kilpailutuksen jälkeen on valittu myös monella muulla sote-alueella tämä FCG Smart Transportation niminen yritys, kuten Porissa. Yritys on 2018 kaupparekisteriin merkitty ja meidän veronmaksajien välillisesti omistama Kuntaliiton tytäryhtiö, joka on voittanut yllättäen kilpailutuksen monessa kunnassa/kaupungissa alalla olevien ja toimintansa vuosien mittaan kuntoon harjanneiden yritysten nenän edestä. Tappiota on tehty kunnolla, ja maksajaa on turha arvuutella, se on kuntalainen/veronmaksaja. Onko ylipäänsä oikein, että Kuntaliiton omistama julkisyhteisö työntyy toimivaan liiketoimintaan  mukaan, harjoittelee sitä isolla rahalla ja syrjäyttää alalla olevat yksityiset yritykset, ei ole. Se on selkeää sisäpiirikauppaa.

Kessoten alueella se toimi myös puoli vuotta ns. pilotointina eli Kessote ei edes kilpailuttanut välityskeskuspalvelua,vaan otti tämän Kuntaliiton suosittaman ja omistaman FCG:n suoraan käyttöön, vaikka kaikki tuon suuruiset hankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa! 
 
Jatkuvien ongelmien ja vammaispalvelun asiakkaiden tekemien valitusten  takia siitä sitten kuitekin luovuttiin ja kilpailutettiin uusi välityskeskus ja valituksi tuli Keskustaksi Oy, Etelä-Pohjanmaalta Seinäjoelta. Senkään toiminta ei ole alkanut vakuuttavasti, samat ongelmat on edelleen, eikä niitä ole pystytty korjaamaan tai ratkaisemaan, vaikka yritys on tarjonnut välityskeskuspalveluita monia vuosia. Samaa kuulee muista välityskeskuksista, Lähitaksi, Taksi Helsinki, Menevä ym.
 
Vakavasti sairaat ja vammaiset kuuluvat juuri siihen joukkoon, jotka eivät kaikki pysty tätä palvelua Kessotessa itsenäisesti käyttämään ja välityskeskus ei todellakaan toimi läheskään kunnolla vieläkään, vaan järjestelmässä on niin paljon vikoja, joita ei ole valituksista ja pyynnöistä huolimatta saatu korjattua keskustaksissa eikä Kessoten puolelta vielä 7 kuukauden jälkeenkään. Siksi on välityskeskuksen ja vammaispalvelun toiminta lainvastaista ja syrjivää asiakkaitaan kohtaan. Tähän pitää tulla muutos ja palvelut pitää saada kaikille toimiviksi, nykyinen järjestelmä oli jo syntyessään susi.
 
Kilpailutuksessa valituiksi tulleilla taksiyrittäjillä ei ole myöskään tarpeeksi invatakseja hoitamaan alueiden kuljetuksia, joten autoja ei riitä kaikkiin ajoihin, kun inva-autot on päiväsaikaan kiinni koulukuljetuksissa ja Kelakyydeissä. Eivätkä siis kyytiä tarvitsevat vakavasti sairaat tai vammaiset pääse asioille tai sosiaalisiin menoihinsa tai töihin/kouluun.  Lisäksi taksitilauksia on jäänyt välittämättä eteenpäin välityskeskuksesta, eikä taksinkuljettaja siis saa koskaan asiakkaan tilaamaa kyytiä tietoonsa ja asiakas ei saa kyytiä. 
 
Taksiyrittäjät eivät saa myöskään enää lähtömaksua lyhyistä matkoista, joten he eivät ota vastaan niitä tilauskeskukselta, joten asiakkaat eivät saa myöskään siksi tilaamaansa kyytiä enää välttämättä lainkaan! Enkä ihmettele, etteivät taksikuskit ota kyytiä vastaan, jos siitä jää yrittäjälle käteen 1,70 euroa, sillä kun ei saa enää edes bensalitraa, niin surkeaksi nämä kilpailutukset ja uudistukset ajavat palvelujen suunnan.
 
Palvelun uudistus ei siis ole todellakaan onnistunut. Ja nyt Kessote ja vammaispalvelut ei halua myöntää vakiotaksioikeutta henkilöille, jotka sellaisen tarvitsisivat, jotta he pääsisivät liikkumaan.  Vakiotaksioikeus on vammaislain mukaisesti myönnettävä vammaispalvelusta asiakkaalle, kun siihen on perustelut, mutta näin ei ole tehty. Vammaiset, vanhukset ja sairaat ihmiset on siis taas laitettu kärsimään uudistuksen ja kilpailutuksen eli rahan takia, kun haetaan säästöjä näille sote-yhtymille.
 
Ms-tautia ja Althzheimeria sairastava iäkäs äitini ei pysty kuljetuspalvelua sairautensa takia enää tilaamaan itse puhelimella tai muullakaan keinolla täällä Kessoten alueella kilpailutuksen jälkeen ja häneltä evättiin Kessoten vammaispalvelussa kielteisellä päätöksellä vakiotaksioikeus, kahdesti, vammaispalvelun sosiaalityöntekijä oikaisuvaatimuksen jälkeen ja kuntayhtymä valituksen jälkeen. Uskon, että teitä on muitakin, joille itselle tai jonka läheiselle on näin käynyt omalla sote-alueellanne tai tulee käymään samoin. Siksi asialle pitää tehdä jotain nyt. 
 
Kuntien vammaispalvelun tehtävä on lain mukaisesti antaa asiakkailleen heidät yksilöinä huomioivat järjestelyt, mitä nyt ei ole todellakaan Kessotessa tapahtunut. Ei ole kuunneltu vammaisneuvostoja tai asiantuntijoita, eikä kysytty mielipidettä vammaispalvelujen asiakkailta ennen kilpailutusta, kuten olisi pitänyt tehdä vammaispalvelulain mukaan.
 
Nämä vammaispalvelun kuljetuspalveluiden toimimattomat ja epäonnistuneet välityskeskuspalvelut ja taksipalvelujen kilpailutus on lopetettava välittömästi, irtisanottava toimimattomat välityskeskuspalvelut, vammaispalvelun autoilijoiden kilpailutus on lopetettava ja saatava tilalle toimivat ja yhdenvertaiset kuljetuspalvelut vammaispalvelun asiakkaille, kuten ne ennen tätä kilpailutusta olivat. Aiemmin sai jokainen itse valita taksikuljettajan, kuten kuuluu jokaisen ihmisen etuoikeuksiin, ei terveitä ihmisiäkään pakoteta käyttämään vain jotain yhtä taksiyritystä!
 
Joten miksi vammaispalvelu voisi lainvastaisesti määrätä mitä taksia henkilö saa käyttää, kuten nyt on, se ei ole vammaispalvelulain, YK:n ihmisoikeuslain eikä yhdenvertaisuuslain mukaista. Nykyinen systeemi ei toimi ja ei ole yhdenvertainen, vaan syrjii vammaisia ja vakavasti sairaita ja estää heitä elämästä normaalia elämää, joka kuuuluu kaikille kansalaisille YK:n ihmisoikeuksien sopimuksen mukaan.
 
Nämä välityskeskuspalvelut on saatava toimimaan tai palattava vanhaan toimivaan käytäntöön, koska kilpailuttamisen soveltumattomuuden vammaisille elintärkeisiin kuljetuspalveluihin myöntää myös Kela, joka on jo ehdottanut sosiaali- ja terveysministeriölle siirtymistä rekisteröintimenettelyyn. Siinä matkoista maksettava korvaustaso määriteltäisiin valtioneuvoston asetuksessa antaman taksan mukaan. Korvaustason hyväksyvät yrittäjät voivat rekisteröityä toteuttamaan sitä.
 
Rekisteröintimenettely asetuksella määriteltyine korvaustasoineen sopii myös moniin muihin vammaisten ihmisten palveluihin, jotka nyt hyvinvointialueiden myötä siirtyvät kunnilta valtion varoista maksettaviksi. Voidaan luopua näiden välityskeskusten kalliiksi käyvästä, byrokraattisesta, huonoa palvelua tuottavasta ja vammaisten ihmisarvoa väheksyvästä kilpailutuksesta kokonaan ja tosiaan palata vanhaan toimivaan systeemiin, jossa jokainen sai soittaa sille taksikuskille, jolle halusi, eikä ollut mitään ongelmia.
 
 
Pyydän allekirjoittamaan tämän adressin, jos olette samaa mieltä, että Suomen vammaiset ja vakavasti sairaat ja iäkkäät ihmiset tarvitsevat toimivammat kuljetuspalvelut, varsinkin nyt hyvinvointialueille mentäessä, ettei nämä nykyiset kuljetuspalveluissa olevat ongelmat vain nyt siirry sinne. Kiitos tuestasi!
 
Mikään ei muutu, jos kaikki ovat hiljaa, epäkohdat on tuotava julki. Tätä adressia saa jakaa!
 
Alla linkkejä lehtikirjoituksiin, kannattaa lukea, joista käy esille näiden kilpailutettujen palveluiden toimimattomuus ja lainvastaisuus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erja Simonen, vammaisneuvoston puheenjohtaja ja kokemustoimija    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Erja Simonen, vammaisneuvoston puheenjohtaja ja kokemustoimija voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…