Karanojan lämpölaitoshankkeen vastustaminen

KARANOJAN LÄMPÖLAITOSHANKE: energiaa vaarallisesta jätteestä

Kiertokapula Oy sekä Kestopuuteollisuus ry aikovat rakentaa Hämeenlinnan Karanojan jätteenkäsittelyalueelle lämpölaitoksen, joka tuottaa kaukolämpöä. Polttoaineena on tarkoitus käyttää vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavaa kestopuuta. Kestopuu sisältää arseenia, kromia ja kuparia. Suunniteltu vuosittainen polttomäärä on 50 miljoonaa kiloa. Kyseinen määrä kestopuuta sisältää arseenia noin 65 tuhatta kiloa. Arseeni on ihmiskarsinogeeni, eli aiheuttaa syöpää. Kuolettava kerta annos ihmiselle on 0,07-0,18g.
Poltossa ympäristömyrkyt jäävät tuhkaan. Suurin osa tästä kerätään, mutta osa menee väistämättä ilmapäästöinä taivaalle, pintavesiin ja maaperään. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltava tuhka on myös tarkoitus loppusijoittaa Karanojan alueelle.

Kestopuuteollisuus ry / Demolite Oy on suunnitellut polttolaitosta aiemmin useampaan kuntaan, mutta asukkaiden ja kuntien vastustuksesta laitos ei ole saanut vielä missään rakennuslupaa. Viimeisin hylkäyspäätös tapahtui Parkanossa helmikuussa 2006. Karsinogeeneja taivaalle tupruttava lämpölaitos tuskin muodostuisi vetovoimatekijäksi myöskään Hämeenlinnan kaupungille. 
Huolestuneena lastemme ja perheidemme terveydestä ja tulevaisuudesta me Miemalan koulun vanhempainyhdistyksen hallituksessa vastustamme voimalaitoshanketta ja toivomme jokaisen hämeenlinnalaisen jakavan huolemme. Vastaavanlaista voimalaitosta ei maassamme ole ennen rakennettu ja näin ollen myös ympäristöriskien osalta yllätyksiä voi tulla. Lausuntoja ja mielipiteitä hankkeesta voi jättää 10.1.2018 mennessä Hämeen ELY-keskukseen. Hankkeen YVA-arviointiselostus löytyy internetistä ymparisto.fi -sivuilta hakusanalla Karanoja.

Addressi toimitetaan ELY-keskukseen 9.1.2018.

Miemalan koulun vanhempainyhdistyksen hallitus


Miemalan koulun vanhempainyhdistyksen hallitus    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )