Karihaaran kouluun investoitava ja yläkoulu säilytettävä

Kemin kaupungin koulu- ja päiväkotiverkkouudistus etenee. Selvitystä pohtii työryhmä, joka antaa lausunnon ja esityksen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kevään 2017 aikana. Työryhmä on tilannut konsulttityön, jossa ehdotetaan Karihaaran koulun supistamista nykyisestä 1-9 - luokkaisesta 1-6 -luokkaiseksi, yläluokkalaiset kulkisivat kaupungin keskustaan muodostettavassa yhtenäiskoulussa.

Kemin pohjoisissa kaupunginosissa väestökehitys on vakaata ja ennustettavaa. Nykyinen nuorten määrän ei ennusteta muuttuvan radikaalisti seuraavaan kymmeneen vuoteen. Pohjoinen Koivuharjun suuralue on lapsimäärältään koko Kemin suurin yksittäinen alue 10 vuoden päästä kuten konsulttityön ennusteissakin on todettu. Koulun kehittäminen sekä koulu- ja varhaiskasvatusten rakennuksiin ivenstointi on pitkälle tulevaisuuteen kantava päätös.

Nykyinen vanhaa tervettä rakennustapaa edustava koulun päärakennus vaatii "päivitysremontin" vastatakseen tämän päivän koulutarpeita. Lisäksi uudempi mutta käyttökelvoton, lammen päälle rakennettu B-rakennus on purettava ja tontille rakennettava uusi ruokala-liikuntatila-opetustila-rakennus sekä tilat varhaiskasvatukselle.

Palvelurakenteen ylläpitämiseksi on tärkeää että koulu ja sen yhteydessä päiväkoti ja esiopetus toimivat moitteitta. Kouluverkon karsiminen tai supistaminen vaikeuttaa alueen elinvoimaisuutta ja supistaa pitemmällä aikavälillä muita yhteiskunnan palveluiden ja yritysten toimintaedellytyksiä. Koulurakenteen karsiminen kaupungin pohjoisosissa vaikuttaa koko pohjoisen alueen elinvoimaisuuteen. Karihaaran koulua pitää supistamisen sijaan laajentaa ja varmistaa koulun, päivähoidon ja esiopetuksen toimintaedellykset myös tulevaisuudessa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kemin kaupunginvaltuusto päättää Karihaaran koulun pysyvän yhteinäiskouluna, jossa ovat kaikki vuosiluokat (e-9) ja lisäksi koulun tilat remontoidaan mahdollimman pian. Lisäksi vaadimme, että koulun yhteyteen rakennetaan myös kemin pohjoispuolen päiväkoti.

 

LISÄYS 21.4.2017

- allekirjoitukset luovutetaan Kemin kaupunginvaltuustolle 24.4.2017 /JariS

 

ALLEKIRJOITTAMINEN LOPETETTU 24.4.2017 klo 16:30, kiitos kaikille tuestanne tärkeän asian puolesta.


Kemin Pohjoinen - ryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?