Käsityöyrittäjyys kannattavaksi

Käsityöyrittäjän alv-rajan nostaminen 50 000 euroon, sosiaaliturvan parantaminen ja eläkevakuutusmaksujen kohtuullistaminen edesauttaisi yrittäjää saamaan edes kohtuullisen toimeentulon. Päättäjät ja asiakkaat harvoin tiedostavat, mistä tuotteen hinta koostuu.

Tuotteen hinta : Materiaalit, työtilan kustannukset ( vuokra, sähkö, vesi ), investoinnit ( koneet, laitteet, työvälineet ), puhelin, netti, pakkaus- ja lähetyskulut, kuljetus ( auton kulut ), myyntipaikkamaksut, yöpymiset ja ruoka tapahtumissa, markkinointikulut ( kotisivut, ilmoitukset, käyntikortit ), kirjanpito, laskutus, vakuutukset, yel-maksut, verot, mahdolliset yrityslainat. Itse työlle jäävä osuus tuotteen hinnasta on kohtuuttoman pieni.

Tämän adressin tarkoitus on toimia viestinä ja toivomuksena päättäjille löytää ratkaisuja siihen, millä keinoilla pienyrittäjälläkin olisi mahdollisuus turvata itselleen toimeentulo yritystoiminnallaan.

 


Marjo Räsänen ja Christine Hämäläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään