Kasvisruokapäivä kouluihin

Vetoomus säännöllisen kasvisruokapäivän järjestämiseksi kouluissa

Vetoamme kuntien kouluruokailusta päättäviin tahoihin sen puolesta, että kouluissa tarjottaisiin kaikille oppilaille säännönmukaisesti vähintään yhtenä päivänä kuukaudessa täysipainoista, monipuolista ja maukasta vegaanista kasvisruokaa.


Yhä useampi lapsi ja nuori on eettisistä, terveydellisistä tai ympäristösyistä kasvissyöjä. Peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten on lain mukaan tarjottava täysipainoinen ja maksuton kouluateria opiskelijoilleen, myös ns. erityisruokavalioita noudattaville.

Vegaanikoululaisten vakaumusta tulee kunnioittaa ja heille tulee tarjota ravitsemuksellisesti monipuolista ruokaa. Vegaaninen kasvisruoka sopii valtaosalle väestöä, monien uskontokuntien edustajat ja allergikot mukaan luettuna.

Usein vegaanista kasvisruokaa ei kuitenkaan ole saatavilla, koska kouluissa ei tiedetä, miten koostaa täysipainoinen kasvisruoka-ateria. Vegaaniseen kasvisruokavalioon ei kuulu mitään eläinkunnan tuotteita, kuten lihaa, maitoa tai kananmunia. Kouluissa ei usein osata korvata eläinkunnan tuotteita ravitsemuksellisesti oikeaoppisesti palkokasveilla (mm. pavuilla, linsseillä tai soijatuotteilla).

Kolme syytä lisätä kasvisruokailua kouluissa:

1. EETTISET JA KATSOMUKSELLISET SYYT Eläintuotanto ei mahdollista eläinten hyvinvointia tai lajityypillistä käyttäytymistä. Moni kyseenalaistaa eläinten pitämisen lihan-, maidon- tai munientuotantokoneina. Monet uskonnot eivät hyväksy kaikkien eläinten käyttämistä ravinnoksi. Ruuantuotannossa ja tuotantoeläinten pidossa yhdistyvät monet peruskoulujen ja lukioiden opetussuunnitelmiin kuuluvat eettiset, yhteiskunnalliset, ympäristönsuojelulliset ja kestävän kehityksen teemat.

2. TERVEYDELLISET SYYT Kasvisruokailun edistäminen on kansanterveydellisesti hyödyllistä ja koulujen tehtävänä on tarjota ravitsemuskasvatusta lapsille ja nuorille. Vegaaneilla on pienempi riski sairastua aikuisiän diabetekseen, moniin syöpiin sekä sydän- ja verisuonitauteihin. Vegaaniruokavaliossa on sekaruokavaliota vähemmän tyydyttynyttä rasvaa eikä juuri lainkaan kolesterolia. Tutkimusten mukaan monipuolinen vegaaniruokavalio on ravitsemuksellisesti riittävä kaikissa elämänvaiheissa, myös lapsuuden ja murrosiän aikana.

3. YMPÄRISTÖSYYT Tutkimusten mukaan eläintuotanto on maailmanlaajuisesti merkittävämpi ilmastonmuutoksen kiihdyttäjä kuin liikenne. Niinpä eläinkunnan tuotteiden korvaaminen kasviksilla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, eroosiota ja vesistöjen rehevöitymistä. Kasvisruoan lisääminen kouluruokailussa voi siis merkittävästi vaikuttaa koulujen ekologiseen jalanjälkeen. Ilmastonmuutoksen torjuminen osana kestävää kehitystä kuuluu sekä perusopetuksen, lukion että ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmiin. Kouluruokailu voi osaltaan kehittää lasten ja nuorten tietoutta ympäristöstä ja ihmisten toiminnan vaikutuksista siihen.

Tämän vetoomuksen voi allekirjoittaa paperiversiona sekä verkossa osoitteessa http://www.adressit.com/kasvisruokapaiva_kouluihin.

Vetoomus on osa laajempaa koulukampanjaa, jonka tavoitteena on edistää mm. koululaisten, heidän vanhempiensa ja opettajien tietoisuutta kasvissyönnistä, tuotantoeläinten oloista ja ruokavalion ympäristövaikutuksista sekä koulujen terveydenhuolto- ja keittiöhenkilökunnan ammattitaitoa kasvisruuan koostamiseen ja valmistukseen liittyen. Lisätietoa kasvisruoan terveys- ja ympäristövaikutuksista löydät esimerkiksi Vegaaniliitto ry:n, Fauna ry:n ja Maan ystävien verkkosivuilta:

www.vegaaniliitto.fi
www.fauna.fi
www.maanystavat.fi