Keijupuiston kaavoitushanketta asuintaloiksi ei saa toteuttaa!

Me allekirjoittaneet vastustamme Kirkkonummen kaavoitusohjelmassa 2023-2027 olevan Keijupuiston asemakaava hanketta. Tätä hanketta ei tule toteuttaa, vaan säästää alue kaavassa puistona ja kehittää sitä yhdessä alueen oppimiskeskuksen ja asukkaiden kanssa viihtyisäksi puistoksi.

Alue on Laakakallion koulun ja päiväkodin kannalta merkittävä oppimisympäristö. Alueelle on vuodesta 2019 alkaen rakennettu koulun oppilaiden ja vanhempainyhdistyksen toimesta Arboretumia, joka on myös saanut kunnalta sijoitusluvan. Alueen ylläpitoon on saatu rahoitusta kunnan talkooavustuksista, ja vanhempainyhdistys on kerännyt varoja alueen ylläpitoa varten. Alueella sijaitsee luontopolku, jonka varrella puita on merkattu tunnistamista varten kyltein ja alueella sijaitsee yksi ”ulkoluokkahuone”- Pölkkyakatemia. Päiväkoti ja koulu myös järjestävät puistossa perheille ja lapsille vuotuisia tapahtumia, kuten tonttupolkuja ja liikuntapolkuja. Aluetta kehitetään koulun oppilaiden kanssa jatkuvasti.

Hankekortissa todetaan virheellisesti, että:”Puiston käyttö virkistykseen on vähäistä,...” Tämä ei pidä paikkaansa vaan puisto on päivittäisessä käytössä. Arboretum on alueen vanhaa maapohjaa ja siellä kasvaa alueelle tyypillisiä puita ja pensaita, jotka kertovat Laajakallion historiasta: Metsävaahteroita, pihlajia, punaviinimarjoja sekä siirtoistutuksina punatammia Gillobackan kartanon alueelta. Lähtevät vuosiluokat ovat jättäneet sinne jälkensä mm. alppiruusujen ja kirsikkapuiden muodossa. Alue toimii asuinalueen virkistysalueena niille, jotka eivät pysty liikkumaan Kirkkonummen keskuspuiston alueelle.  

Tolsan aseman alueelle kasvu on ollut vilkasta viime vuosina ja tämä puistoalue rauhoittaa ja tuo luontoarvoja lähelle asukkaita. Koska puistoa ylläpidetään ja käytetään se myös ehkäisee häiriökäyttäytymistä ja rakentaa yhteisöllisyyden tunnetta alueen lapsiin ja nuoriin.

IMG-20220510-WA00001.jpg


Laajakallion koulun VPY    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Laajakallion koulun VPY voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…