Kelan johto vastuuseen

 

Lappeenrannan_Kela_ennen_yhdeksää1.jpg

 Kelan johto asetettava vastuuseen aiheuttamastaan katastrofista

 

 Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut huomautuksen Kelalle toimeentulotuen käsittelyn lainvastaisesta viivästymisestä: Kela ei ole noudattanut käsittelylle laissa säädettyä määräaikaa. Lisäksi apulaisoikeusasiamies vaatii Kelalta selvityksiä siitä, miksi joidenkin lääkkeiden osalta toimeentulotuki on rajattu tai jopa kielletty kokonaan ja miksi Kelan puhelinpalvelu on maksullista. Kaikkiaan oikeusasiamiehelle on Kelan toiminnasta toimeentulotukiasioissa tehty jo yli 300 kantelua. On selvää, että Kela rikkoo niin lakia kuin perustuslakiakin.

Me emme tyydy näihin huomautuksiin ja moitteisiin. Me vaadimme Kelan hallituksen erottamista ja erotettujen jäsenten korvaamista asiantuntijoilla – ei esimerkiksi entisillä tai nykyisillä puoluesihteereillä. Me vaadimme myös eduskunnan Kela-valtuutettujen vaihtamista sellaisiin, joilla on edes jonkinlaista osaamista ja ymmärrystä Kelan toimintaympäristöstä.

Me vaadimme selvitystä siitä, miksi Kelan maksamien toimeentulotukien myöntämisperusteita on kiristetty huomattavasti siitä, mitä myöntämisperusteet olivat kuntien sosiaalitoimen hoitaessa toimeentulotukiasioiden käsittelyn. Me vaadimme, että toimeentulotuen laskennassa hyväksyttävät asumismenot määräytyvät jokaisen kunnan/kaupungin asukkaiden kohdalla samoin – ei kuten nyt, kun osa kunnista/kaupungeista asettaa asumismenojen enimmäisrajat itse, osa määräytyy Kelan omien laskelmien perusteella ja osa taas kahden edellämainitun keskiarvoa käyttäen.

Me vaadimme, että Kelaan palkataan sosiaalialan ammattilaisia ja kokeneita, kuntien entisiä toimeentulotuen etuuskäsittelijöitä hoitamaan toimeentulotuen käsittelyä. Me vaadimme tapauskohtaista inhimillistä kohtelua toimeentulotuen asiakkaille – kyseessä on viimesijainen tuki, jota tarvitsevat kaikkein hädänalaisimmat ihmiset.

Me vaadimme myös, että Kela korvaa toimeentulotuen käsittelyn viivästyksistä johtuvat taloudelliset menetykset täysimääräisesti. Me vaadimme, että Kela asettaa henkilökuntaa auttamaan ihmisiä kyseisten korvaushakemusten laatimisessa. Inhimillistä kärsimystä ei kukaan pysty mittaamaan eikä korvaamaan. Myös siitä syystä Kelan hallitus erotettakoon ja valtuutetut vaihdettakoon.

Eduskunnan on viipymättä ryhdyttävä toimiin näiden yhteiskuntamme kaikkein hädänalaisimpien jäsenten viimesijaisen tuen turvaamiseksi. Vuoden 2015 tilastojen mukaan toimeentulotukea sai 10 % maamme kotitalouksista. Tämän jälkeen nykyisen hallituksen toimet ovat lisänneet tuota määrää huomattavasti – etenkin pieneläkeläisten, pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden sekä vammaisten osalta.

Tämä adressi luovutetaan Eduskunnan puhemiehelle ja Kelan pääjohtajalle.

Adressin aloitteentekijät:  

Eeva Kaukoluoto, Vantaa

Mauri Perä, Vantaa

Marjaliisa Siira, Helsinki 

Ida Kettunen, Vantaa

Elina Nykyri, Vantaa

Hannu Kautto, Espoo

Pälvi Uusitalo, Turku

Juha Kovanen, Vantaa

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Juha Kovanen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Pitäisikö kesäajasta luopua?