Kelan on tarkastettava kriteerinsä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutusten suhteen koskien niin avo- kuin laitoskuntoutuksiakin

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Kela tarkastaa kriteerinsä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutusten suhteen koskien niin avo- kuin laitoskuntoutuksiakin ja huomioi kriteereissään laadun, kokemuksen ja erikoistumisen painottaen nämä vähintään yhtä tärkeiksi kuin hinnankin.

Oikea-aikainen ja oikein toteutettu kuntoutus mahdollistaa monille opiskelun, työssäkäynnin ja mahdollisimman itsenäisen elämän yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä, ja varsinkin neurologisissa sairauksissa koko moniammatillisen työryhmän kohdalla kokemuksen ja erikoistumisen tärkeys korostuu. Laitoskuntoutuksissa sujuva tiedonkulku kaikkien kuntoutujan kanssa toimivien ammattihenkilöiden välillä on ensiarvoisen tärkeää, samoin henkilökunnan pysyvyys. Tätä alihankkijoiden käyttö saattaa hankaloittaa olennaisesti.

Avokuntoutus on arkipäivän haasteissa ja esimerkiksi lapsen kehityksen kannalta vielä tärkeämmässä asemassa kuin laitoskuntoutus. Avokuntoutuksessa opetellaan uusia taitoja, vahvistetaan niitä tai ylläpidetään toimintakykyä ja haasteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi sekä ohjaustapa ovat usein aikuisilla ja lapsilla hyvin erilaisia, lasten kohdalla on osattava huomioida heidän menossa oleva kehitysvaiheensa kokonaisvaltaisesti.

On koko yhteiskunnan etu, että kuntoutus on laadukasta, niin inhimillisestä kuin taloudellisestakin näkökulmasta.

Tämä adressi tullaan luovuttamaan sekä Kelaan että sosiaali- ja terveysministeriöön tammikuussa 2019.

 

Linkkejä aiheesta:

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/bdb54a4a-3249-4b22-95bc-110ae867a58a_u0.shtml

http://www.e-pages.dk/turunsanomat/2602/article/777977/4/1/external/?token=3738cc85744d7db5b2c720ea8d8202b4

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KK_381+2018.pdf

https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajankohtaista/kelan-paatokset-tyrmistyttavat/

https://kuntoutusyrittajat.fi/yrittajakentta-jarkyttynyt-kelan_kilpailutuksen_taustaselvityksesta/

 


Tiina Rinne (Vasemmistoliiton vammaispoliittisen työryhmän jäsen, Porin vammaisneuvoston jäsen)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Tiina Rinne (Vasemmistoliiton vammaispoliittisen työryhmän jäsen, Porin vammaisneuvoston jäsen) näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…