KELA:n palveluiden uudistaminen ja valvonta. Sekä perusturvan selkeyttäminen ja inhimillistäminen 2020.

KELA:n palvelut on oltava saatavilla jokaiselle kansalaiselle. Myös heille jotka ovat  digitaalisation ulkopuolella olevia syystä taikka toisesta. Digitaalisaation lisäksi on myös oltava tarjolla kassapalveluja. Monilla kansalaisella ei ole mahdolllisuutta digitaalisiin-palveluihin. Ei ole tarvittavia välineitä, tai osaamista, tai vaadittavia netti-yhteyttä jotka ovat välttämättömiät digitaalisiin palveluihin osallistumiseen. KELA ei toimeentulotuen kautta järjestä kansalaisille tarvittavia välineitä, tai puhelin/netti liittymiä, tai tarvittavaa koulutusta ja valmennusta diditaalisten palveluiden käyttöön. Myös monilta kansalaisilta puuttuu passi, eikä pankkitunnuksia saa käyttönsä pankista ilman passia  Täten on palautettava kassapalvelut vaikkakin pienemmissä kokoonpanoissa, ja otettava ne uudelleen käyttöön kaikkialla Suomen valtakunnan rajojen sisäpuolella olevissa Kansaneläkelaitoksen toimistoissa. Tämä koskee monmia kansalaisia ja heidän palveluiden toteutumista ja toteuttamista. He kokevat palveluidensa heikentämistä, pääsemättä palveluita käyttämään lainkaan, tai suoranaista syrjintää. tämä on usealle kansalaiselle suoranaista syrjintää ja heitteille-jättöä. onille vaikeasti saatavana. Varsinkaan kansalaisille, joilla on huonot kulku-yhteydet, ja asuvat pitkänmatkan päässä ilman kirjasto-palveluita, ja ovat suuressa taloudellisessa ahdingossa on perusturvan saaminen, jopa vaikeutunut, sekä eiheuttaa suurta epävarmuutta.

Kansaneläkelaitoksen palveluiden toteutumiseen ja kansalaisten oikeuksien turvaamiseen on otettava käyttöön KELA instituutiosta riippumattomat KELA-asiamiehet. Väärinkäytöksien tutkinta täytyy tapahtua oikeusvaltioperaatetta noudattaen, ja kunniottavalla käytännöllä.  Ei siis ole yhteiskunnan etu jotta kansalaisten taloudelle aiheutuu suurta haittaa, ja suurta vahinkoa yksilöille. Näistä aiheutuu suuressa mittakaavassa erittäin kallis lasku koko yhteiskunnalle. KELA:n asiakkaille on oltava saatavana asiamiespalvelut, jotka toimivat eri viranomaisen kuin KELA:n vaikutuksen alaisuudessa alaisuudessa jääviystekijän vuoksi. Rikoksen tekijä ja epäilty ei voi tutkia omaa rikostaan. Se on suuressa ristiriidassa oikeusvaltioperiaatteen kanssa. Väärinkäytöksiä tutkiva ja raportoiva taho on ehdottoman puolueeton ja irti sidonnaisuuksista KELA-instituutioon asiamiesten tulisi toimia esimerkiksi kuntien alaisuudessa. Kansalaisten perusturvan ja sosiaalisen turvan on oltava kansalaisille turvaverkko, ei kiristys tai rankaisu keino. Siihen hyvinvointi perustuu. Asiamiehet toimisivat jokaisessa maakunnassa, ja on kaikkien kuntien asukkaiden ja kansalaisten saatavana palveluiden yhteydessä järjestetyllä tiedotuksella KELA:n asakkaille.

Tämän vuoden 2020 alusta aktiivimalli otettiin pois käytöstä. Mutta piiloleikkaukset kansalaisten perusturvaan ovat lisääntyneet valtavasti. Kansalaisten tukien omavastuu-osuuksia on kasvatettu, ja jopa kansalaisen perusturvaan tehtyjä piiloleikkauksia. Se aiheuttaa suunnatonta ja suhteettoman suurta epä-inhimillistä kärsimystä Suomen vähä-osaisille kansalaisille, vaikka elämme yltä-kylläisyydessä. Verot, hinnat, ja maksut ovat nousseet vuosikausia, mutta KELA:n tukiin ei ole tullut merkittäviä parannuksia. Vaadimme selkeytyksiä ja uudistuksia KELA:n etuus-laskelmiin. Ensinnäkin omavastuu-osuuksista tulisi luopua kokonaan KELA:n etuuksien laskelmista. Parisuhde tai samassa-osoitteessa asuvan toisen henkilön varallisuus ei saa vaikuttaa KELA:n tukiin, vaan tuet tulee aina laskea yksilölliseen tarkoitukseen. Matka-kustannukset kuten linja-autokortti, tulisi lisätä toimeentulotuen piiriin sitä tarvitseville kansalaisille, edulliset netti- ja puhelin-liittymät on myös lisättävä toimeentulotuen piiriin. Lisäksi Kansalaisen on saatava maksusitoumus verkkolaitteeseen kuten älypuhelimeen tai läppäriin, jotta kykenee käyttämään digitaalisia palveluita laajemmin esimerkiksi työnhaussa. KELA:n toimintaan on myös lisättävä asuntopalvelut, hätätila-asuntoja tarjoamalla asiakkaille, jotka ovat asunnottomia, tai vaarassa joutua asunnottomaksi. KELA:n on ryhdyttävä korjaamaan asunnottumootta merkittävästi, tarjoamalla vuokra-asuntoja vuokralle joko omistamiaan asuntoja tai vuokraamiaan asuntoja siihen tarkoitukseen jotta asunnoton saa asunnon Suomessa. Asiakkaiden toimeentulotukeen ei saa vaikuttaa alle 300 Euron suuruiset kuukausi-ansiot tai lisät. Eikä myöskään veronpalautukset, jotka jäävät alle Euroopan Unionin määrittelemän köyhyysrajan alittaviksi rahasummiksi. ( 1229e/kk) Myös KELA:n päätöksien työttömyysturvan osalta on nopeutettava merkittävästi. KELA:N on selkeytettävä toimintaansa neuvomalla asiakkaita aina parhaan mukaan jäättämättä selvittämästä asiakkaille kuuluvia palveluita tai asakkaalle kuuluvaa oikeutta saada palveluita.  

Elämme nyt Kriisiaikaa, ja poikkeus-aikaa korona-epidemian vuoksi. Tästä syystä kansalaisille jotka ovat jatkuvan avun tarpeessa eivätkä selviä välttämättömistä asioita, kuten ruoan ja vaatteiden saannista tai kaikista maksuistaan yksilötasoisien talous-ahdinkojen vuoksi. Tämä on yksilötason taloudellista elvytystä KELA:n perusturvaa tulisi korottaa vuoden loppuun saakka joka kuukausi vähintään 150 e suuruisella perusturvan korotuksella epidemiatukena. Yksilöllisten kotitalouksien tuki elvytys on svaikeina aikoina juuri sitä oikeaa talouselvytystä jolla on positiivisia vaikutuksia ostovoimaan juuri heikoimassa-asemassa oleville kansalaisille. Joka tapauksessa veroina tulee suuri osa valtion kirstuun takaisin ennemmin tai myöhemmin. Ostovoiman kasvattaminen juuri vähävaraisien ostovoimaa kasvattaen tulee nopeati menemään suoraan kulutukseen koska heillä on pulaa ja niukuutta kaikista tuotteista ja palveluista. Perusturvan korotus olisi tarkoitettu antaa pitkä-aikaistyöttömille, ja osa-aikaissairaseläkkeellä oleville, pientuloiselle eläkeläisille, vähävaraisille vanhuksille, sotaveteraaneille, vähävaraiselle yksinhuoltajille, velka-kierteessä oleville ulostossa oleville varattomille lapsiperheille, sekä muille ulos-otossa olevalle velkantuneelle vähävaraiselle, pienipalkaiselle työntekijälle joiden taloudellinen tilanne on kestämätön, sekä kaikille jotka ovat vähävaraisia, ja heikossa taloudellisessa asemassa olevia Suomen kansalaisia.

 

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tero Hakkarainen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…