Kellariteatterin on säilytettävä vakiintunut asemansa Helsingin kaupungin tuenalaisena tilana

Helsingin kaupungin Nuorisopalvelut on esittämässä tiistaina 22.5. pidettävässä kokouksessa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, että nuorisojärjestöille tarkoitettu nimikkotilajärjestelmä puretaan. Tämänhetkinen, jo pitkään käytössä ollut nimikkotilajärjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että Nuorisopalvelut maksavat suoraan kiinteistöjen omistajille nimikkotilojensa vuokran, ja ne nuorisojärjestöt, jotka tiloja käyttävät, maksavat pientä osaa vuokrasta Nuorisopalveluille. Tällaisia nuorisojärjestöjä, joilla nimikkotila käytössään on, on yhteensä viisitoista, ja Helsingin Kellariteatterin tila Liisankatu 27:ssä on niistä yksi. 

 Huom!

Tämän lausunnon allekirjoittajat ovat vaateemme kanssa samaa mieltä sekä tukevat Kellariteatteria tavoitteessaan jatkaa toimintaansa Liisankadun tiloissa. Lausunto toimitetaan sellaisenaan lautakunnan jäsenille, sihteerille sekä Nuorisopalvelujen edustajille maanantaina 21.5. klo 18:00.

 

 

Tässä linkki kokousesityslistaan:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-asiakirja?year=2018&ls=11&doc=KUVA_2018-05-22_Kuvalk_10_El

 

 

 

 

Helsingin Kellariteatteri ry:n hallituksen laatima lausunto kuultavaksi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 22.5.2018 

 

"Arvoisa Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta,

Helsingin Kellariteatteri ry on saanut tiedon toimeksiannosta, jossa Helsingin kaupungin Nuorisopalvelujen ylläpitämä nimikkotilajärjestelmä ollaan purkamassa.

Helsingin Kellariteatteri ry eli tuttavallisemmin Klitsu on nuorisoteatteri, joka on perustettu kruununhakalaiseen puukellariin vuonna 1956 silloiseen tarpeeseen poistaa helsinkiläiset nuoret kaduilta ja antaa heille mahdollisuus keskittyä johonkin mielekkääseen. Tänä päivänä, 62 vuotta myöhemmin, toimimme edelleen samaisessa kellarissa osoitteessa Liisankatu 27 ja olemme kulttuurin parissa toimiva nuorisojärjestö, joka on vakiinnuttanut asemansa Helsingin taidekentällä. Vuokranmaksuapua olemme saaneet koko toimimisemme ajan Helsingin kaupungin nuorisorahastoista, eli nykyiseltä Nuorisopalveluilta. Teatterillamme on pitkät perinteet ulottuen viisikymmentäluvulle saakka, ja jäseniä meillä on tällä hetkellä noin 750, joista noin 100 on aktiivisia, 16-30-vuotiaita nuoria. Klitsu edistää omalla toimintakulttuurillaan nuorisoa löytämään oman paikkansa maailmassa mahdollistaen intohimoisen tekemisen, toimimisen ja vaikuttamisen kulttuurin parissa.

Klitsu on korvaamaton paikka jäsenilleen ja erityisesti niille nuorille, jotka ovat syrjäytymisen vaaravyöhykkeellä. Nuorille, jotka ovat alati muuttuvassa elämäntilanteessa ilman opiskelu- tai työpaikkaa, ilman vakiintuneita jokapäiväisiä sosiaalisia ympäristöjä. Nuorille, jotka unelmoivat taiteen tekemisestä ja taiteesta ammattina. Nuorille, joilla on tarve vaikuttaa yhteiskunnallisesti taiteen keinoin. On tärkeää, että näille nuorille on edelleen olemassa vakituinen yhteisö, jossa heillä on mahdollisuus keskittyä yhden heitä yhdistävän asian, taiteen, äärelle vailla erillistä henkilökuntaa, johtajaa tai tulosvastuuta.

Kellariteatteri on nuoriso- ja kulttuuritoimijana ollut jo 50-luvulta lähtien esitystaiteista kiinnostuneille nuorille paikka, jossa on vapaasti päässyt kokeilemaan, tekemään, onnistumaan ja epäonnistumaan turvallisessa yhteisössä.
Tilan pysyvyys ja maksuttomuus ovat yhteisömme toiminnan luonteen kannalta välttämättömiä, sillä koko tekemisen ja olemisen luonne perustuu tulospaineettomuuteen. Siihen, että vuosittain taloon tulevat uudet nuoret ihmiset pääsevät tutustumaan teatterintekemiseen ja toisiinsa yhteisöllisyyden - ei jatkuvan taloudellisen selviämisen paineen - merkeissä. Kellariteatterilla jäsenten vaihtuvuus on suurta, sillä vuosittain nuoret innokkaat uudet jäsenet korvaavat vanhempia, jotka jatkavat elämäänsä koulun ja työelämän merkeissä. Ei voida olettaa, että uudet jäsenet, jotka vasta tutustuvat yhteisöön, pyörittäisivät Kellariteatteria pelkästään vuosittain jännitettävien apurahojen ja esitystulojen voimin. Kellariteatterin toiminnan perusolemukseen liittyy teatteritoiminnan laaja-alainen oppiminen ja oppien jakaminen tuleville jäsenille. Nimikkotilajärjestelmän purkaminen ilman uutta vastaavanlaista avustusmenetelmää tarkoittaisi sitä, että tältä usean sukupolven ajan kehittyneeltä nuorisoyhteisöltä evättäisiin toiminnan edellytykset.

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti haluamme edistää kulttuuria, jossa mahdollisimman monella ihmisellä olisi mahdollisuus päästä kokemaan kunnianhimoisesti tehtyä teatteria. Tästä syystä keskeinen sijainti, alhaiset lippuhinnat sekä helppo saavutettavuus ovat asioita, jotka tätä ajatusmallia toteuttavat. Haluamme luoda kulttuurielämyksiä myös niille yleisön edustajille, joilla ammattilaisteatterin lippuhintoihin ei ole varaa. Ihmiset löytävät meidät. Juuri tämänkaltaisen toiminnan mahdollistaa intiimi teatteritila Kruununhaassa.

Helsingin Kellariteatteri ry:n, Klitsun, 62-vuotiaan teatterimme ja kotimme Liisankatu 27:ssa on jäsenilleen, yleisölleen sekä ystävilleen äärimmäisen tärkeä paikka. Tällä hetkellä toimintaamme varjostaa epätietoisuus siitä, mistä rahoitus vuokranmaksuun saadaan 1.6.2019 alkaen.

Me lausunnon allekirjoittaneet vaadimme, että mikäli nimikkotilajärjestelmä päätetään purkaa Helsingin kaupungin Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa tiistaina 22.5.2018, tulee samaiseen päätökseen sisältyä myös selkeä ja konkreettinen ratkaisu Helsingin Kellariteatteri ry:n 33 000 euron vuosittaisen vuokranmaksuavun jatkamiseen.

Arvoisa lautakunta, nuoret ovat tämän kaupungin tulevaisuus, ja syrjäytymistä estävät, aktiivisesti toimivat ja aktiivisuutta edistävät nuorisojärjestöt ovat tämän kaupungin toivo. Nuoret eivätkä nuorisojärjestöt ole säästämisen kohde. Toivomme todella, että esityslistassanne lukeva lause "uudistusta ei ole valmisteltu säästötoimenpiteenä" pitää perinpohjaisesti paikkansa.

Helsingin Kellariteatteri ry:n hallitus

Anna Airola, hallituksen sihteeri
Tiina Ekola, puheenjohtaja
Samuli Hokkanen
Ilmari Järvenpää
Eeva Kaihola
Sofia Kotoulias
Lotta Pohjola
Riku Vuorensola, varapuheenjohtaja

sekä allekirjoittaneet jäsenet, Kellariteatterin ystävät ja yhteistyötahot


Helsingin Kellariteatteri ry    Ota yhteyttä adressin tekijään
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )