Kempeleen Kirkonkylän päiväkodin ja koulun rakentaminen eivät saa viivästyä

Me allekirjoittaneet haluamme, että Kempeleen Kirkonkylän päiväkodin ja uuden koulun uudisrakentaminen on aloitettava alkuperäisten, perusteellisten ja kattavien, kahden vuoden ajan tehtyjen tilatarve- ja tilatyöryhmien suunnitelmien pohjalta aikataulussaan. Näin saamme ja varmistamme myös Kempeleen länsipuolen lapsille ja nuorille sekä henkilöstölle terveelliset ja turvalliset, ajanmukaiset päiväkoti-, koulu- ja työtilat.

Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kunnan on myös henkilöstönsä työnantajana työturvallisuuslainsäädännön mukaan huolehdittava turvallisesta ja terveellisestä työympäristöstä. Kuntatalouden haasteista huolimatta haluamme uskoa, että meillä Kempeleessä pystytään tekemään kauaskantoisia päätöksiä sen puolesta, että täällä on edelleen kaikilla hyvä ja turvallinen kasvaa.

Kempeleen Kirkonkylän koulun vuonna 2018 toteutetun oirekyselyn mukaan 23 % yläkoulun oppilaista koki sisäilmaoireita ja neljä oppilasta on joutunut vaihtamaan koulua sisäilman vuoksi. Tällä hetkellä koulun oppilaita ja opettajia opiskelee ja työskentelee jo hajautettuna (Pirilä, modulitilat). Myös oppilaiden kouluterveydenhuoltoa on hajautettu muihin tiloihin nykyisten tilojen haasteiden vuoksi. 

Korjauskustannuksista aiheutuvien selvityskulujen, vuosien varrella ja edelleen yhä kertyvien terveydenhuoltokulujen ja sairauspoissaolokustannusten lisäksi maksamme kunnassa jo noin 865 000 euroa tilavuokria vuodessa tilapäisratkaisuista, jotka mahdollistavat terveet koulutilat 30 %:lle koulun oppilaista. Mahdollisen remontin ajaksi tarvittaisiin useita kymmeniä väistötiloja, joissa mahdollistaa opetussuunnitelmissa määritelty, tavoitteiden mukainen opetus lapsille ja nuorille usean vuoden ajan. Tilatarpeeseen kuuluu myös erikoisluokkia, esim. teknisen työn, kotitalouden luokkia sekä laboratoriotiloja kemian/fysiikan opetukseen. Näiden tilojen saaminen ja varustaminen on haastavaa sekä kallista kustannuksiltaan. Myös Kirkkotien päiväkodin purkamisen johdosta käytetään tilapäis-/väistötilaratkaisuja. Hekin tarvitsevat varhaiskasvatukselle tarkoituksenmukaisen ja ajantasaisen, terveellisen sekä turvallisen toimintaympäristön.

Hankenimellä Kirkonkylätalo suunniteltu monitoimitalo mahdollistaa toteutuessaan lasten ja nuorten lisäksi uusia, terveitä tiloja kaikille kuntalaisille. Se tuo tulevaisuudessa todennäköisesti kuntalaisille ja kolmannen sektorin toimijoille tiloja kokoontua, toimia ja harrastaa. Myös monitoimitalon vetovoimatekijä uusille, lähelle rakentuville asuinaluille on varmasti merkittävä. Piha-alue toimii jatkossa myös lähiliikuntapaikkana kaikille asukkaille.

 

Tähän adressiin kerätään kannattajia 5.8. saakka ja se luovutetaan kunnan päättäjille 6.8.