Pelastetaan Keskikylän koulu!

Oikeutta Keskikylän koululle!

Jalasjärven kunnassa on viime syksystä alkaen suunniteltu mittavia säästötoimenpiteitä. Erityisesti suurennuslasin alla on ollut kunnan kouluverkko. Yhdeksi lakkautettavista kouluista on suunniteltu Keskikylän koulua. Olemme pöyristyneitä tästä tavoitteesta.

Keskikylän koulu on tunnettu hyvästä maineestaan sekä työ- ja oppimisilmapiiristä. Opetus on vahvan ammattitaitoista ja laadultaan tasokasta. Koulun tilat ovat käyttökelpoiset ja toimivat. Yhdessä laajan piha- ja metsäalueen kanssa ne takaavat edullisesti monipuolisen ja virikkeellisen oppimisympäristön.

Keskikylä on vilkas ja elinvoimainen kylä, jolla on erinomainen logistinen sijainti. Kylää halkova kolmostie, joka on kunnan strategista painopistealuetta, mahdollistaa nopeat kulkuyhteydet, samalla kun hitaan liikenteen väylä ja alikulut varmistavat turvallisen koulureitin. Myös kunnallistekniikka on kunnossa. Kylällä on siis aito mahdollisuus kehittyä ja kasvaa entisestään – siitä todisteena kasvu oppilasennusteissa. Kylän muuttoliike onkin ollut nettovoittoinen. Koulun lakkauttamisella kehitys taantuisi.

Kunnassamme on edelleen voimassa periaatepäätös, jonka mukaan koulu lakkautetaan, kun sen oppilasmäärä putoaa pysyvästi alle kolmenkymmenen. Tämä päätös on järkeenkäypä ja yhtä reilu kaikkia kyliä kohtaan. On ymmärrettävää, että oppilaiden vähentyessä koulu joudutaan lakkauttamaan.

Keskikylässä tällainen tilanne ei nykyisten ennusteiden mukaan ole lähelläkään – päinvastoin. Ennusteiden mukaan Keskikylän koulu kasvaa kuuden vuoden kuluessa kunnan kolmanneksi suurimmaksi kyläkouluksi heti Luopajärven ja Hirvijärven jälkeen. Keskikylän koulun lakkauttaminen olisikin varsin epäoikeudenmukaista kyläläisten kohtelua.

Tällä järjettömällä teolla kunta menettäisi suuren palan tulevaisuudestaan. Ei ole kunnan hyöty omilla päätöksillä tappaa elinvoimaa kylässä, jolla on mahdollisuus pärjätä myös jatkossa. Kouluverkkosuunnitelmassa on edetty päättömällä vauhdilla ja hatarin tietolähtein. Nyt on kuitenkin mietittävä kunnan tulevaisuutta kauemmaksikin kuin seuraavan vuoden taloussuunnitelmaan. Koulun lakkauttaminen on peruuttamaton tapahtuma.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Jalasjärven kunta peruu suunnitelmansa Keskikylän koulun lakkauttamisesta. Tahdomme reilun pelin – myös Keskikylää kohtaan!