Kenkää keskustatunnelille! - Kunnallisaloite Helsingin kaupungille

Helsinki suunnittelee arviolta noin 330 miljoonaa euroa maksavan ja henkilöautoilua lisäävän keskustatunnelin rakentamista. Järkevillä joukkoliikenneinvestoinneilla voidaan keskustatunnelin väitetyt edut kuitenkin saada halvemmalla, saasteettomammin ja tasa-arvoisemmin. Kiireellisimmät joukkoliikenneinvestoinnit ovat raideyhteys Etelä-Espooseen sekä poikittaisliikennettä palveleva Raide-Jokeri.

Me allekirjoittaneet äänestysoikeutetut helsinkiläiset esitämme, että Helsingin kaupunginvaltuusto päättää luopua keskustatunnelin rakentamisesta. Sen rakentamiseen tarvittavat rahat tulee käyttää joukkoliikenteen parantamiseen, joukkoliikenneinvestointeihin ja kävelykeskustan toteuttamiseen, joka hyvin voidaan hyvin toteuttaa ilman keskustatunnelia.

Huom: Tämä aloite on tarkoitettu vain helsinkiläisille äänioikeutetuille. Muut voivat allekirjoittaa yleisen vetoomuksen osoitteessa www.adressit.com/keskustatunnelivetoomus

Kenkää keskustatunnelille! -kansalaisliike    Ota yhteyttä adressin tekijään