IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ.

Martti Peltola
Vieras

#276

23.12.2010 18:32

Kansainvälisesti suuresti arvostetun, upean suoluontomme ja puhtaiden vesien puolesta: Levollista joulua jokaiselle ja kykyä nähdä soiden elävyys rahan sokaisevuudelta !

Martti Peltola
Laihia
Metsänhoitaja
Vieras

#277 Hyvää Joulua

23.12.2010 18:44

Kaikille keskustelijoille, riippumatta mielipide-eroista, sekä kommenttien lukijoille toivotan

Oikein Hyvää ja Rauhallista Joulua ja turverikasta vuotta 2011
JOOMIES
Vieras

#278 Metsätalous

24.12.2010 00:51

Ei kannata unohtaa mitä metsäojitukset ovat tehneet meidän vesistöille.
Satoja soita on ojitettu, eikä niissä ole ollut koskaan minkäänlaista kiintoaineksen talteen ottoa.
Maatalous, turvetuotanto ja metsäojitukset yhteensä, huh huh.
Ei tommosta kestä minkäänlaiset vesistöt ja tehtiin mitä tehtiin niin vesistöt ei korjaannu koskaan entiselleen.
Lupamääräykset kuntoon
Vieras

#279 Re: 263 Taisto Hollan huomioimaa

24.12.2010 01:30

#272: Pauli Pajunen - 263 Taisto Hollan huomioimaa 

Mahtaakohan toi olla edes laillista, että luvanvarainen toiminta aloitetaan vaikka muutoksenhakumenettely on kesken!?

Ympäristöministeriön vuonna 2006 antamassa tiedotteessa sanotaan (löytyy www.ymparisto.fi): "Oikeus muutoksenhakuun on tärkeää erityisesti kansalaisten oikeusturvalle. Muutoksenhaulla voi olla myös vaikutusta ympäristönsuojelun tasoon. Useimmiten muutoksenhaku johtaa alkuperäistä tiukempiin lupamääräyksiin."

Tuossa tilanteessahan ilmiselvästi rikotaan kansalaisten oikeusturvaa.

Lisäksi ihmetyttää että jos tuotantoalueen käyttöönotossa valvova viranomainen ei viitsi käydä hyväksymässä vesiensuojelurakenteita ennen tuotantotoiminnan aloittamista niin milloin niitä tarkastuksia oikein tehdään.

Metsäojitus ja metsän uudistus !
Vieras

#280 Metsän päästöt ja metsäojien valumat

28.12.2010 01:36

Totuus turvenevojen päästöistä ja laskeumista ei pidä paikkaansa!Suomessa suurin päästöjä aiheuttaja on metsien uudistus ja kivien ja kantojen kääntö istutettavilla uudistus aukoilla.(ihan pahaa tekee)Syytin Vapon turvetuotantoa aikaisemmin vesistöjen tukkimisista mutta kokemuksella tiedän että suurin syntipukki onkin metsissä tapahtuva uudistus ja ojien kaivuut!Hienot maaainekset lähtee liikkeele jonka mukana myös paljon fosvaatteja (esim paikalle jätetty kanto antaa voimaa seuraavalle puustolle jopa 50 vuotta.)TURVE ON LUONNONVARAMME JOTA TULEE HYÖDYNTÄÄ KOSKA TURVENEVOJEN OJITUKSET EIVÄT SAASTUTA !
metsien muokkaukset korvausvastuuseen
Vieras

#281 Soiden ojitus /metsien ojitukset/uudistukset

28.12.2010 02:11

Kellä on aikaa kaivaa paljonko metsiä ojitaan/uudistetaan vuodessa ilman minkäänlaisia laskeutusaltaita? Turvenevoilla on aina ympäristöluvassa jo laskeutusaltaatmäärätty !
-vesistöjen ,jokien ja valtaojien tukkimisesta pitää nimenomaan metsien uudistus ja metsäojien kaivuut huolen ja viljelijöitä syytetään aiheetta!
Faktatieto
Vieras

#282 Maa- ja metsätalouden päästöt valtavia

28.12.2010 12:28

Hienoa että palstalle on tullut muitakin kirjoittajia ja kommentteja siitä, kuinka metsäojitukset ovat tuoneet vuosikymmenten saatossa ja tuovat edelleen kiinto- ja muita haitallisia aineita vesistöihin.

Olen jo monessa aiemmassa kommentissani tuonut nuo vastaavat seikat esille, mutta aina olen tullut turvetuotannon vastustajien suunnalta "ammutuksi" mielipiteineni. Olenkin suuresti ihmetellyt kuinka luonnonsuojelijat eivät näe ns. "metsää puilta" kuten sanonta on, vai pitääkö tässä tapauksessa sanoa "metsää suolta". Heidän kommenttinsa on aina ja vain ainoastaan se, että muualta kuin turvetuotannossa olevilta maa-alueilta ei tule juurikaan mitään päästöjä. Turvetuotanto on ainoastaan heidän mielestään se paha asia. Totuus on kuitenkin aivan toinen. Maa- ja metsätalouden päästöt ovat aivan omaa luokkaansa suuruudeltaan. Metsäojituksia parannellaan jatkuvasti, maatalouden päästöihin ei kukaan tunnu kiinnittävän mitään huomiota.

Maatalousmaita ja metsätalousmaita omistaa sadat tuhannet suomalaiset, joten heitä on kai luonnonsuojelijoiden mielestä vaikeaa syyttää. On paljon helpompi syyttää yhtä kunkin alueen toimijaa eli turvetuottajaa. Täysin kohtuutonta menettelyä.
ranex
Vieras

#283 joopa joo

28.12.2010 13:43

no kun tuota faktaa tuntuu olevan niin selittäkää miksi ongelmat alkoivat prikulleen samaan aikaan kun avattiin ensimmäinen turpeennostoalue? Ja miksi veden ph tippui neutraalista viiteen. Tietäjiä tuntuu piisaavan, luultavasti jostain konttorin uumenista. Omakohtaisia kokemuksia ei ainakaan luetun perusteella ole, turpeen nostosta sen sijaan saattaa olla. Turpeesta rahallista hyötyä saavat voisivat lopettaa kommentoimisen tällä palstalla kokonaan, heidän puutaheinää lobbauksensa suorastaan loistaa kommenttien seasta. Voihan toisaalta olla niinkin, ettei he saa hyötyä ollenkaan, sitten on kaksi vaihtoehtoa, jotka on provoilu tai typeryys.
Metsänhoitaja
Vieras

#284 Kainuusta kuuluu

28.12.2010 14:49

Kainuussa koko maakunnan pinta-alasta on 12 % vettä. Suurempia kuin hehtaarin kokoisia järviä on liki 5000. Kainuun vesistöt ovat pääosiltaan karuja ja humuspitoisia. Vesien laatuun vaikuttavat oleellisesti valuma-alueen ominaisuudet ja käyttö. Kainuun maakunnassa etupäässä metsät.

Metsätalous on Kainuussa ylivoimaisesti merkittävin vesistöjen kuormittaja, paikallisesti myös maatalous ja eräät muut pienempiä ravinnepäästöjä aiheuttavat toiminnat kuten kalankasvatus, joka aiheuttaa rehevöitymistä alapuolisissa vesistöissä. Kainuun järvien vedenlaatu on kuitenkin hyvä, vaikka alueella on myös  turvetuotannossa olevia suoalueita. Niiden päästöt ovat marginaaliset.

Vieras
Vieras

#285 Re: Metsän päästöt ja metsäojien valumat

28.12.2010 15:33

#280: Metsäojitus ja metsän uudistus ! - Metsän päästöt ja metsäojien valumat 

Aika tarkoitushakuinen mielipide. Metsäojituksien tekemisessäkin täytyy tehdä laskeutusaltaat eikä vesiä saa suoraan päästää ojaa pitkin vesistöön. Mihin perustat näkemyksesi, että metsäojituksien yhteydessä tehtäisiin laiminlyöntejä ja turvetuotannossa ei?

Turvetuotannnon asenteista kertoo jotain se, että eräs kansanedustaja kertoi että vuonna 2007 turvesoiden padot olivat järjestään auki. Ei vaadi kovin suurta päättelykykyä että vesiensuojelusta luistettiin törkeästi, koska oli sateinen kesä. Mitä enemmän vesiensuojelulle on tarvetta niin sitä enemmän nostotavoitteet laittavat fuskaamaan luonnon kustannuksella. 

Martti Peltola
Vieras

#286 Re: Maa- ja metsätalouden päästöt valtavia

28.12.2010 15:50

#282: Faktatieto - Maa- ja metsätalouden päästöt valtavia 

Nimimerkkikirjoittaja "Faktatieto", omasta ja luonnon puolesta vastaus sinulle: Ole ystävällinen ja lue uudelleen kommenttini jonka löydät edelliseltä sivulta numerolla 258. Yksittäisten sanojen valikoinnin sijasta kannattaa kommenteista lukea kokonaisuus, lukea ne kokonaan. Metsäojituksia ei tietenkään voi vapauttaa osallisuudesta vesistöjen pilaamiseen, eikä tehometsätalouden saastuttavuutta kukaan järkevä ihminen kiistä.

Mitä kuitenkin tulee nykyisten metsäojitusten ja turvekenttien ojitusten kiintoainepäästöihin, niin turpeenkaivuu moninkertaisine saman pinta-alan ojankaivuineen on saastuttavuudeltaan ylivoimaisen iso pinta-alayksikköä kohti, verrattuna metsäojituksiin. Eli suhteellisuudentaju on todellakin tarpeen.

Tottahan toki maatalousmaiden ja ojitettujen metsämaiden kokonaispinta-ala Suomessa on monikymmenkertainen turveaavikoihin verrattuna, mutta täytyy nähdä myös se, että turvekentiltä -  nykyisistä vesienkäsittelymenetelmistä huolimatta  -  valuu kiintoaineita pinta-alaa kohti suhteellisesti paljon suuremmat lietemassat kuin vanhoista metsäojista.

Se on erinomaisen hyvä, jos "Faktatieto" nostaa myös muiden kuin turvekenttien ojitukset syyniin. Mitkään maiden kaivelut eivät koskaan paranna alapuolisten vesistöjen tilaa ja ojitusmenetelmien vesiensuojeluratkaisuissa olisi aivan varmasti paljon parannettavaa, kuten nimimerkkikirjoittaja antaa ymmärtää. Mutta sen sijaan, että nimimerkin takaa yrittää muuksi muuttaa turveteollisuuden ilmiselvää osuutta vesistöjen tilan heikkenemiseen, olisi "Faktatiedonkin" oman sisäpiiriverostonsa kautta pyrittävä vaikuttamaan puolustamansa elinkeinoalan epäkohtiin. Siitä olisi myös turpeenkaivajien imagolle paljon hyötyä, jos siellä omat heikkoudet kyettäisiin tunnustamaan, loppumattoman vastakarvan sijaan.

Joku edellä kertoi Kainuun vesistöjen luontaisesta humuspitoisuudesta. Siihen voi vain sanoa, että ennestäänkin humuspitoiset vedet eivät enää turpeenkaivuun aiheuttamaa lisäkuormitusta ja veden happamuuden kasvua kestä. Vesiekologian ja luonnon toimivuuden näkökulmasta turpeenkaivuun lisääminen on "venäläistä rulettia" jonka lopullisia seurauksia eivät mitkään turveteollisuusgurut kykene varmuudella takaamaan. Vuolaan turvelobbauksen pimeä puoli on siinä, etteivät lobbarit koskaan joudu henkilökohtaiseen vastuuseen edustamansa elinkeinon tulevista tuhovaikutuksista. Se on raaka realiteetti.

 

ranex
Vieras

#287

28.12.2010 17:41

Naulan kantaan Martti, hyvä kirjoitus! Vastuuta ei tosiaan kanna ketään ei nyt, eikä myöhemmin. Koko Suomea katsottaessa on tosiaan sanomattakin selvää, että metsät kuormittavat eniten maatalouden kanssa. Mitä sitten? Siellä missä suota myllätään on asiat toisin. Paikallisesti turpeennosto tekee pahaa jälkeä. Ajan saatossa myös itämeri saa osansa, sinne ne kaikki päätyy, kunhan ensin sakkaa ja happamoittaa laskuvedet.
Metsänhoitaja
Vieras

#288 Päästöt metsätaloudesta

29.12.2010 12:59

Keskusteluissa ja kommenteissa on tullut esille selkeästi, kuinka metsätalousmaiden perusojitukset ja yhä uudelleen ja uudelleen vuosien mittaan tehtävät kunnostus-ojitukset tuovat vesistöihin suuret typpi- ja fosforipäästöt sekä kiintoaine- ja humuspäästöt.

Tuonkin nyt keskusteluun mukaan seikan, mitä tapahtuu silloin kun metsässä suoritetaan päätehakkuu. Suomessahan sataa keskimäärin noin 600 mm vuodessa. Tutkimusten mukaan metsä haihduttaa sadevedestä yli 50%. Laskettuna puuston haihduttama vesimäärä on täten noin 3000 m³/ha/vuosi. Toisten tutkimusten mukaan 1 kg kuivaa kasviainesta tarvitsee kehittyäkseen 200-1000 kg vettä.

Suomessa metsä kasvaa noin 10 m³/ha vuodessa, josta päädytään siihen, että puiden haihduttama vesimäärä on 1000-5000 m³/ha vuodessa. Kun puusto poistetaan jää haihduttamatta tuhansia kuutiometrejä vettä hehtaaria kohti. Jos kaikki tämä vesi jäisi maastoon, syntyisi hakkuualueelle kymmenessä vuodessa 3 m syvä järvi. Vesi siis valuu jokiin ja vie nopeasti mukanaan liukoisia ja hienojakoisia aineita, jotka ovat varastoituneet kasvillisuuteen ja kallioperään. Kolloidisesti liuennut humus ja ravinteet kulkeutuvat järviin ja mereen. Huuhtoutumista lisäävät tietysti vielä se kun hakkuualueella tehdään aurauksia. Hedelmättömäksi tullut metsämaa tarvitseekin siksi lisälannoitusta kun puun tuotanto aloitetaan uudelleen. Ja jälleen huuhtoutuu lannoitteista päästöjä vesistöihin. Nykyisin on alkanut yleistyä myös kantojen repiminen irti maaperästä, ja hakkuualueen maaperä on tässäkin tapauksessa avoinna sille, että vesi huuhtelee ja kuljettaa "ne pahat aineet" jokiin ja vesistöihin. Tässä tarvittaisiin vähintäänkin yhtä tehokkaita vesiensuojelutoimia kuin turvetuotannolla on käytössään kuten laskeutusaltaita ja pintavalutuskenttiä. Näitä kun valitettavasti ei ole. Tälle asialle pitäisi tehdä pikaisesti jotain. Metsämaat ja niiden vesistöpäästöt pitäisi saada samanlaisen lupakäsittelyn piiriin kuin on turvetuotantokin. Maa- ja metsätalouden harjoittajat saavat riehua kuinka haluavat, eikä kukaan puutu siihen samalla aktiviteetillä kuin turvetuotantoon. Turvetuotannon päästöt ovat tarkan valvonnan alaisia ja monenlaiset lupakäsittelyt läpikäyneitä. Olisipa maa- ja metsätaloudella yhtä tiukat normit niin vesistöjen tila olisi täysin toisenlainen kuin se nykyisin on.

Jos taas hiukan vaihteeksi laskeskellaan. Koska Suomessa avohakkuita on keskim.1500 neliökilometrin alueella, niin tuo hakattu alue lisää jokien virtausta useitten vuosien ajaksi noin 500 miljoonan kuutiometrin vuotuisella määrällä. Esimerkin vuoksi tämä kyseinen vesimäärä vastaa noin kaksinkertaista määrää mitä esim. Aurajoen virtaama on. Tuollainen "ylimääräinen" vesimäärä kuljettaa mukanaan kymmeniä tuhansia tonneja humusta ja tietenkin lisää ravinteitten huuhtoutumista vesistöihin.

Metsä- ja maatalouden päästöt ovat melko monimutkainen tapahtumaketju, mutta tutkimuksilla voidaan todeta niiden valtava osuus kokonaispäästöistä vesistöihin ja kuten nimim. "Ranex" totesikin niin viimein ne kulkeutuvat Itämereen joka on yksi koko maailman pahimmin saastuneista meristä. Aivan kiistatta on monien eri Itämeren ympärysvaltioiden tutkimuksissa tullut selville, että maatalouden päästöt ovat ylivoimaisesti pahin saastuttajataho. Lisäksi tulevat sitten jätevedenpuhdistamojen, laivojen, asutuksen jne päästöt. Turvetuotannon päästöt eivät ole vaikuttava tekijä.

Hannu Heinonen
Vieras

#289 Vihreätkin heräämässä maatalouden suurien päästöjen vaikutukseen

29.12.2010 14:36

Vihreätkin viimein heräämässä maatalouden suureen saastuttamiseen. Ohessa Satu Hassin ja Anni Sinnemäen artikkeli/tiedote. Hienoa että vihreät myös tulee rintamaan vastustamaan maatalouden (johon aina liittyy myös maatilojen metsäalueet)aivan järkyttävän suuria päästöjä. Jutun lopussa on heidän kannanottonsa siihen että pitäisi saada reaaliaikainen seuranta maatalouden päästöille. Turvetuotanto on ollut tuollaisessa seurannassa jo pitkään. Oheinen tiedote on melko uusi, kuluvan vuoden lokakuussa julkaistu.
Sinnemäki ja Hassi: Itämeren pelastaminen vaatii EU:n maatalouspolitiikan uudistamista

Itämeri on lähes EU:n sisämeri. Sen suurin ympäristöongelma on rehevöityminen jonka suurin aiheuttaja on maatalous. Typpi- ja fosforivalumat Itämereen voidaan saada kuriin vain EU:n maatalouspolitiikkaa uudistamalla. Uudistuksen aika on nyt, sillä Euroopan komissio antaa aiheesta tiedonannon marraskuussa. Itämeren tilan pelastamisesta tulee tehdä yksi yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan keskeisistä tavoitteista.

– Maatalous on Itämeren rehevöittäjä. Juuri nyt, kun EU:n maatalouspolitiikkaa ja maataloustukia uudistetaan, on otettava esille Itämerta saastuttavien päästöjen vähentäminen maataloudesta. Tässä asiassa testataan, ketkä oikeasti haluavat pelastaa Itämeren ja ketkä vain puhuvat asiasta silloin, kun sinilevälautat rehottavat pahimmillaan, korostaa MEP, Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen Satu Hassi.

Venäjää lukuun ottamatta kaikki Itämeren valuma-alueen maat kuuluvat EU:hun. Suurin päästäjä on Puolan maatalous, mutta henkeä kohden laskettuna Suomenkin maatalouden päästöt ovat merkittävät. Erityisesti Puolan ja Baltian maiden maatalouden voimakas kasvu on uhka Itämerelle, ellei tuotantotapoja muuteta ekologisesti kestävämmiksi.

– EU:n maatalouden ympäristötukijärjestelmä on uudistettava. Ympäristötukien ehtoja on tiukennettava ja tuki tulee sitoa ympäristön kannalta vaikuttavimpiin käytäntöihin, jotka todistetusti vähentävät ravinnekuormitusta. Kuormituksen vähentämisestä syntyneet kustannukset tulee korvata viljelijöille, sanoo Vihreiden puheenjohtaja, työministeri Anni Sinnemäki.

Tietoisuutta maatalouden vaikutuksista meren tilaan on lisättävä kaikissa jäsenmaissa. Nyt monet rantavaltiot eivät kunnioita niille määrättyjä typen ja fosforin päästöjen enimmäisrajoja, ja Itämeren tila huononee entisestään. EU voi ja sen tulee asettaa valuma-alueen valtioille sitovat päästökiintiöt. Maatalouden päästöille on luotava seurantajärjestelmä, jossa reaaliaikaisesti pystyttäisiin mittaamaan ja näkemään millaisia päästöt ovat.
Ulla-Maija Heikkonen
Vieras

#290 Keskustelutilaisuus Hartolassa 15.1.2011 kello 14.00 -

29.12.2010 17:33

Muistathan että kokoonnumme keskustelemaan aiheesta IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Hartolaan Gasthaus Koskenniemeen. Mukana ovat myös Iiro Viinanen ja Sirpa Pietikäinen,

Satu Hassin tulo on epävarmaa. Gasthaus Koskenniemi tarjoaa lohi- ja hirvikeittoa sekä

kahvit. Saunomis- ja yöpymismahdollisuus on omalla kustannuksella.

Tervetuloa asiasta kiinnostuneet !
ranex
Vieras

#291

29.12.2010 22:53

suomi saastuttaa / henkilö reilusti enemmän kuin Puola. Aina on tiedetty fakta, että suomen metsätalous on vailla järjen häivää. Siitä huolimatta turpeennoston aiheuttamat haitat eivät katoa mihinkään, siellä missä niitä ilmenee. Turvesoilla voitaisiin hoitaa laskuvesien käsittely kunnolla vaan ei hoideta se on fakta, valvonta todellisuudessa olematonta ja puolueellista, kun ilmiselvä ongelma ilmenee (ph 5) mitään ei tehdä asian eteen, joten mitä hyötyä tarkkailla vesiä ollenkaan? Raportteja ei saa vaikka ely-keskuksesta pyydetään. Turve touhu haisee ei voi mitään. Aloittaminen muutoksen hausta huolimatta, törkeää touhua sopisi jonnekkin kolumbiaan hyvin, mutta ei tänne.
Metsänhoitaja
Vieras

#292 Pien-Saimaan ylivoimaisesti suurin kuormittaja on maa-ja metsätalous

30.12.2010 12:09

Kuluvan vuoden lokakuun alussa käynnistyi Pien-Saimaan kuormituksen vähentämishanke nimeltään "PISA 2013". Tuon hankkeen tarkoitus on keskittyä toimiin, joilla pystytään vähentämään maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen vesistökuormitusta. Kuormitusta vähennetään tiiviissä yhteistyössä Pien-Saimaan koko valuma-alueen maanviljelijöiden, metsänomistajien, kiinteistönomistajien ja asukkaiden kanssa

Esiselvityshankkeessa vesistön ylivoimaisesti suurimmaksi kuormittajaksi nousi täälläkin maa- ja metsätalous, kuten on joka puolella Suomea. Toiseksi suurin on haja-asutus sekä kolmantena ilmasta tuleva laskeuma. Turvetuotantoa ajatellen Vapolla on Taipalsaarella tuotantoa ja se on todettu esiselvityksessä ja monissa edeltäneissä tutkimuksissa päästöiltään erittäin pieneksi. Turvetuotannon päästöt ovat olleet tarkassa seurannassa ja mm. vuonna 2010 on turvetuottaja ottanut käyttöön ympärivuotisen fosforin saostuksen joka aina vaan vähentää jo ennestäänkin pieniä päästöjä. Pien-Saimaan kunto on kaikkein huonoin kyseisen vesistön pohjoispäässä. Tuolle alueelle PISA 2013 -hankkeen tulevia toimenpiteitä halutaankin nyt kohdistaa.Lappeenrannan kaupungin hulevesien kuormittava vaikutus on hyvin merkittävä ja se näkyy eniten Sunisenselällä.

Nyt vaan täytyy toivoa, että tuo hanke tuo tullessaan joitain konkreettisia toimia millä maa-ja metsätalouden ja asutuksen päästöjä saadaan reilusti pienenemään. Turvetuottajat ovat noillakin kulmilla tutkitusti olleet etunenässä päästöjen torjunnassa jo pitkään ja se huomattiin selkeästi myös esiselvityksessä. Turvetuotanto oli hyvin marginaalinen päästöjen aiheuttaja. Saataisiinpa muutkin tahot tekemään samalla tavalla konkreettisia toimia kuten turvetuottajat ovat tehneet.

Rastunsuo
Vieras

#293 Lintujärvi

30.12.2010 13:21

Selailin noita edellisiä sivuja ja siellä oli kyselyjä erilaisista lintujärvistä ja että misä päin niitä löytyy. Rautalammilla on. Täällä Rastunsuolla on ainakin yksi tuollainen lintujärvi. Vapo sen on tehnyt. Se oli kai muistini mukaan joskus 1990-luvulla. Silloin osasta nevaa nosto loppui ja ne perusti paikalle lintujärven. Upea paikka retkeillä. Järvellä on havaittu ainaskin 133 eri lintulajia. Olen lintujen ja luonnon harrastaja ja mun mielestä järvi on hyvin onnistunut. Lintulajit on ottanut sen omakseen. Paljon käy retkeilijöitä. Jos se olis nevaa niin eipä siellä ketään kävisi. Hieno juttu kaikkinensa. Rakensivat kaksi lintutornia ja nuotiopaikan jossa on katos. Paikkakuntalaiset täällä ainakin kiittelee Vapoa tuosta. Ja siitä että töitä on tarjolla ollut monille. Se tuo kylään vaurautta. Eikä täällä ole ollut haittaa mistään päästöistä. Altaat ja muut vehkeet toimmi hyvin. Tervetuloo vaan kaikki ihailemaan lintujärveä ja lintuja!

ranex
Vieras

#294

30.12.2010 13:57

kuten sanottu jo aiemminkin ihan kiva, että meillä täällä loputtomien järvien maassa on muutama järvi lisää ja siinä ohessa pilatut kutusoraikot sitten muualla.
Martti Peltola
Vieras

#295 Re: Pien-Saimaan ylivoimaisesti suurin kuormittaja on maa-ja metsätalous

30.12.2010 16:10

#292: Metsänhoitaja - Pien-Saimaan ylivoimaisesti suurin kuormittaja on maa-ja metsätalous 

Arvoisa ”Metsänhoitaja”, jokainen luonnon hyvinvoinnista aidosti huolta kantava ymmärtää, että mm. vesistöjemme ekologista tilaa, suoluonnon elävyyttä, luonnonsoiden tulvanpidätyskykyä ja hiilivarastoja sekä ilmakehän kaasukoostumusta uhkaavat monet  taloudellisen toiminnan ilmiöt.

Tehometsätalous, avohakkuineen ja rajuine maankäsittelyineen, on maatalouden ohella iso vesistöjen kuormittaja. Sitä osin aiheellisestikin olet, muutaman muun ohella,  korostanut yhä uudelleen. Tällä kuitenkin näytät pyrkivän kiistämään turpeenkaivuun todeksi osoitetut isot vesistö- ja ilmastopäästöt sekä turvekenttien aiheuttaman suoluonnon peruuttamattoman tuhoutumisen. Turvebisneksen epäkohtien peittely-yritykset eivät ole kestävällä pohjalla.

Vaikka ihmistoimien yhteisvaikutukset ovat uhka luonnolle, ei se muuksi muuta turveteollisuuden aiheuttamia suurtuhoja, ja tarkoitan tällä myös kaivettujen soiden ekosysteemien täydellistä tuhoutumista uhanalaisine eliölajeineen. Turveautiomaa hävittää koko suoeliöyhteisön kertaheitolla.

Jos olet koulutukseltasi metsänhoitaja, ymmärtänet mitä tarkoittaa toimivien ekosysteemien käsite, luonnon toiminnan kokonaisuus? Esimerkiksi luonnonsoiden verkoston pirstominen ojituksin yhä pienemmiksi ja toisistaan etäällä oleviksi eliöreservaateiksi on osoittautunut merkittäväksi suolajiston paikallisten sukupuuttojen syyksi, eikä suolajeille välttämätöntä geenivaihtoa osapopulaatioiden välillä enää tapahdu suoverkoston hajottua. Monimuotoisista suotyypeistämme yli 90 prosenttia on välittömän häviämisuhan alla. Sitä emme voi vähätellä.   

Sanot: ”Turvetuotanto oli hyvin marginaalinen päästöjen aiheuttaja. Saataisiinpa muutkin tahot tekemään samalla tavalla konkreettisia toimia kuten turvetuottajat ovat tehneet.”  Jos olet käynyt katsomassa miten huonosti kasvittomien turveaavikoiden vesiensuojelurakenteet käytännössä toimivat, niin huomasitko esim. niitä usein tehtyjä pintavalutuskenttien ohiojituksia, jotta suo saataisiin kuivumaan nopeammin? Turveluvan haltija valvoo niitäkin itse, eikä näitä lupaehtojen  rikkomuksia silloin ”ole olemassakaan”.

Kiitän nimetöntäkin turveväkeä aktiivisesta keskustelusta. Toivon, että otatte sisäpiirissänne  vakavasti esiin turpeenkaivuuseen liittyvien haittojen todellisuuden. Ne realiteetit tunnustamalla ja kuntoon saattamalla voitte ehkä(?) osoittaa todellista, rakentavaa tahtoa myös ainutlaatuisen luontomme elinvoiman säilyttämiseen. Turvealan ulkopuolisten tahojen syyttely saastuttamisesta ei ole viisasta, kun oma ala ei kaikilta osin päivänvaloa kestä.  

http://www.adressit.com/lintuneva

 

ranex
Vieras

#296

30.12.2010 18:41

"turvetuottajat tutkitusti etunenässä päästöjen torjunnassa". Tuosta saa vaikutelman, että turvetuottajat ovat ympäristöaktiiveja, jotka ovatkin itse asiassa vähentäneet päästöjä. Jotain rajaa sentään hei, eikai kukaan sentään tuollaista usko. Missä ovat "tutkimusten" tulokset tästä tutkimuksesta? Todellisessa maailmassa asiat lienee juuri päinvastoin. Ohiojitukset, kuten edellä todettiin ja muut laiminlyönnit, sekä salailu ja häikäilemätön piittaamattomuus ovat lähempänä totuutta.
ranex
Vieras

#297

30.12.2010 19:09

"turvetuottajat tutkitusti etunenässä päästöjen torjunnassa". Tuosta saa vaikutelman, että turvetuottajat ovat ympäristöaktiiveja, jotka ovatkin itse asiassa vähentäneet päästöjä. Jotain rajaa sentään hei, eikai kukaan sentään tuollaista usko. Missä ovat "tutkimusten" tulokset tästä tutkimuksesta? Todellisessa maailmassa asiat lienee juuri päinvastoin. Ohiojitukset, kuten edellä todettiin ja muut laiminlyönnit, sekä salailu ja häikäilemätön piittaamattomuus ovat lähempänä totuutta.
pauli pajunen
Vieras

#298 Turvemaa/sateet

31.12.2010 00:00

Mitenkähän turvetuottajat kuvittelevat avonaisen turvemaan pysyvän hallinnassa sateiden aikana, kun maat, karkea sora mukaan lukien, tulee vesiin rankkasateiden aikana. Oltuani yhdeksänkymmenluvulla Uuraisilla ruoppaamassa metsäojien tuomaa lietettä, joka oli ilmeisesti kaukana ulapan syvennyksessä.               Lietettä ei oletetulla alueella ollut, mutta sitä vastoin siinä oli karkeaa soraa. Hiekan ja 1-3 cm sora-aines, lienee vieläkin paikallaan muutaman sadan metrin päässä pumppauspaikalta.
Soran tulosta saimme todellisen näytteen tulvivan sateen myötä. Sadan mm. sade toi
kaiken järveen, sinne tuli katkennut maantie ja yläpuolella ollut kala-allas.
Tämänkin näkemyksen myötä täytyy ihmetellä sitä sinnikkyyttä, millä turpeen kannattajat puolustavat näkemystään, kuvittelevat ja yrittävät syöttää näkemystä, ettei turvetuotanto saastuta!
Muutamia ojitusten tuomia alueita olen ollut ruoppaamassa.                                                                        Uuraisten tapauksessa kertoivat, että yksin ennen sotia lapiolla ojittajatkin tuomittiin maksamaan.              Olis, edes ollut lietettä. Ruoppattavaksi määrätty massa oli ilmeisesti syvänteessä kaukana rannasta. Verrattain helppoa on todeta suo-ojien tuomiset heti ojien suista, johon raskaampi aines jää. Turvetuotannon kevyempi aines eteenee kauemmas, mistä se alkaa lähestymään puron ja ojien suita. Soiden uusinta-ojitukset aiheuttaa paljon valumia, koska kone joutuu olemaan avonaisen ojan päällä, missä, ei ole enää maata vastassa, niin kuin ensimmäisellä kaivuulla. Turvetuotanto tuo järviin humuksen ja happamuuden, jota tuotannon lopettaminenkaan, ei korjaa vuosikymmenessäkään.
Kaikki vesistöjä tuhoavat päästöt ovat järville tuho, jonka takia kaikkien tulisi
ryhtyä vastustamaan päästöjä, jonka huomaavat, niin metsänhoitajankin!?

pauli pajunen
Vieras

#299 Soiden ojitus

31.12.2010 23:19

Soiden ojitus on myös voimalaitoksia pyörittävien sähkölaitosten etu, koska vettä saadaan tuotantoon mahdollisimman nopeasti ja paljon.
Tässä yksi syy vesivoimalla energiaa tuottavilla suosia turvetta polttoaineena.
Ekolookisesti tuotettu vesivoimakaan, ei näin ole, läheskään vihreää luontoa suosivaa energiaa.

ranex
Vieras

#300

01.01.2011 03:30

Ei se muutenkaan ole! Se on tuhonnut p-maiden parhaat lohijoet kokonaan.

Kommentoi adressia
Facebook
Tulisiko taiteilijoita kouluttaa nykyistä vähemmän?