Mäntykodilla on sijansa vanhustenhuollossa JIK:n alueella


Vieras

#1

09.01.2015 06:09

Ikäihmiset määrä lisääntyy koko ajan, myöskin Jurvassa, joten Mäntykodin kaltaisia asuinympäristöjä tulisi lisätä, eikä suinkaan lopettaa!
On sääli, että päättäjät tuntevat rasitteeksi ihmiset, jotka ovat oman aktiivisen työnsä yhteisömme hyväksi jo tehneet.

Vieras

#2

09.01.2015 09:26

Mäntykoti on juur sopivan kokoinen
ei laitosmainen
juuri näin kodikkaassa paikassa on
vanhana hyvä
turvaisa ja yksilöt huomioiva ilmapiiri

elämäntyönsä tehnyt dementiahoitaja

Vieras

#3

09.01.2015 13:03

Juuri tuon tasoisten vanhusten asuinpalvelu puuttuu, omatoimisten, mutta jotka eivät enää kotona turvallisesti voi asua. Kodikas, ei-laitosmainen, yksilöllistä hoitoa tarjoava paikka. Jos Mäntykodit eivät ole nykyaikaisia vaatimuksia täyttävä, on luvattu palvelurivari rakennettava sairaalan markille.
vieras

#4

10.01.2015 13:26

Olkaa ihmiset nyt kiireesti asialla, lopullinen päätöksen teko on pian edessä ja asukkaiden "pakkomuutto" on jo aloitettu. Mäntykodin asukkailla tulisi olla oikeus asua tutussa asuin-ja elinympäristössä ja ikääntyä arvokkaasti. 


Vieras

#5

10.01.2015 16:17

Asiaa! Toivottavasti päättäjät ja erityisesti myös valmistelevat ja esittelevät virkahenkilöt ymmärtävät kuinka tärkeästä asiasta tässä on kysymys. Virkahenkilöiden yksi keskeinen tehtävä on löytää myös rakentavia vaihtoehtoja. Luotan siihen, että niin myös tapahtuu.

Vieras

#6

11.01.2015 09:56

Päättäjillä tärkeintä on toimia "oikein " säädösten  mukaan.Inhimillisyys ja maalaisjärki ovat

unohtuneet tai niitä  ei osata/uskalleta/ymmärretä käyttää.Kyllä ne silmät aukeaa asialle ,kun itse on

vastaavassa tilanteessa.Tosin silloin on jo myöhäistä näiden ihmisten kohdalla.

Onneksi asia on otettu esille,viekää kaikki viestiä eteenpäin!


Vieras

#7

13.01.2015 05:45

Suuntauksena on laitospaikkojen vähentäminen! Kuitenkaan kaikilla vanhuksilla ei ole omaisia lähellä, joten omaishoito ei ole mahdollista. Samalla voimien vähentyessä pelko yksin kotona asumiseen lisääntyy. Tämän vuoksi kuntien ja kuntayhtymien ja Sotenkin tärkein tehtävä on rakentaa uusia välimuoto yhdessä asumisen paikkoja. Tämä suunnittelu on kokonaan unohdettu. Ainut asia mitä keksitään on lopettaa nykyisiä hoitopaikkoja. Tehdään vanhusten hoitopuolella samat virheet, mitkä tehtiin mielenterveyspuolella. Laitoshoito lakkautetaan ja asiakkaat siirretään avohoitoon. Avohoitoa ei kuitenkaan suunnitella. NÄITÄ NYT TARVITAAN ENNENKUIN MITÄÄN LAKKAUTETAAN. Nyt kaikissa asioissa kiivetään P...E edellä puuhun. Avohoito kuntoon, ei riitä että kodinhoitaja viettää 8-10 min autettavan luona. Tuossa ajassa pitäisi auttaa aamuhygienia, aamupala ja kuitata kännykkä mennentullen.

vieras

#8

13.01.2015 19:56

Asia on juuri niin kuin edellinen kommentoija kirjoitti!! Nimenomaan näitä vanhainkoti/kotiasumisen välimuotoja tarvitaan tulevaisuudessa, suurelle osalle vanhuksista kotihoidossa ei todellakaan riitä kotihoidon käynnit jolloin hoidetaan ne pakolliset/sallitut hoitoon ja kodin hoitoon liittyvät. Loput n . 23 h vuorokaudesta pärjätään sitten yksin turvapuhelimen kanssa. Pienkodilla vaikkakaan ei olisi yöhoitoa niin silti on todella kattavat turvatoimet ja sekin usein vanhusta rauhoittaa kun ei tarvitse olla yksin vaan on tuttuja vanhuksia ympärillä. 

Lähihoitaja vanhustenhoidossa

#9 Yleisönosastokirjoitus Jurvan Sanomissa 14.1.2015

14.01.2015 08:46

Heinäkuun 1. päivänä vuonna 2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen kunnassa.

Mäntykoti on aidosti lämminhenkinen ja yhteisöllinen paikka jurvalaisen vanhuksen kotina. Kodissahan tärkeintä on siellä asuvien hyvinvointi ja viihtyvyys.

Hoitoympäristö on rauhallinen ja vanhusten toimintakykyä tukeva. Pienkotiympäristö muodostaa nopeasti uudellekin asukkaalle tiiviin yhteisön, jossa on hyvä asua. Henkilökunta näkyy paikan päällä ja on aidosti läsnä vanhusten keskellä.

Aiemmin esille nostettu turvallisuuskysymys yöhoidon puuttumisesta on aiheellinen vain mikäli ”väärä” vanhus sijoitetaan kiireessä tai kokeilun vuoksi hänelle täysin väärään hoitoympäristöön. Asukassijoituksien tekeminen on ajoittain haastavaa, mutta riittävällä tiedolla varmistetaan oikeat sijoitukset.

Mikäli asukas on huonovointinen, niin iltavuorossa oleva hoitaja ei jätä häntä yöksi pienkodille mikäli hän epäilee tai selvästi näkee voinnissa heikkenemistä. Varsinkaan jos on epäilys, että asukas itse ei kykene tarvittaessa hälyttämään apua turvapuhelimella.

Pienkodissa asuminen on vanhukselle turvallista, sillä talossa on kattavia turvajärjestelyitä, joita vanhuksella ei kotona olisi. Asukas tuntee olonsa turvalliseksi, kun talossa käy vartija kerran yössä. Pelkästään se, että viereisessä huoneessa on toinen tuttu vanhus luo levollisuutta.

Toivottavasti päättäjät tekevät lopullisen päätöksen riittävän tiedon pohjalta ja huomioivat, miten suuri aukko vanhustenhoitoon Jurvassa syntyisi pienkodin lopettamisen johdosta.

Kotihoito Jurvassa toimii hyvissä käsissä, mutta jatkuva riittämättömyyden tunne ja kiire verottavat hoitajien voimia. Kotihoidon resurssit eivät tule riittämään täällä, mikäli sama tahti jatkuu.

Hyviä käsipareja tarvitaan lisää, mikäli halutaan varmistaa kattavat tukitoimet ja palvelut kotona asuvalle vanhukselle. Ennen kaikkea tärkeää on varmistaa jo työssä olevan henkilöstön työssäjaksaminen.

Tälläkin hetkellä monen vanhuksen ja hänen omaisensa toiveissa olisi pienkotipaikan järjestyminen, koska kotona ei ole enää mahdollista kotiin tuotavien palvelujen avulla turvallisesti asua.

Mäntykodin asukkailla tulisi olla oikeus jatkaa asumista turvallisessa ja tutussa asuin- ja elinympäristössä ja ikääntyä arvokkaasti.

Lähihoitaja vanhustenhoidossa

Jurvan Sanomien pääkirjoitus 14.1.2015

#10 Koti jokaiselle

14.01.2015 08:49

Kotoisa koti on paljon muutakin kuin rakennus. Tämä kävi selville Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimuksessa, jossa selvitettiin sitä, mikä tekee ikääntyneen ihmisen asunnosta kodin.

Tutkimuksen aineisto kerättiin lähinnä neljästä virikekeskustelusta, jotka pidettiin Etelä-Pohjanmaalla Järviseudulla ja yksi Helsingissä. Niihin osallistui yhteensä 33 henkilöä, joiden keski-ikä oli 71 vuotta.

Aineiston perusteella tutkijat löysivät kuusi pääryhmää, jotka tekevät asunnosta kodin. Kaikkein tärkeimmäksi asiaksi kodikkuuden muodostumisessa nousivat läheiset ihmiset ja ihmissuhteet. Kodin koettiin olevan siellä, missä kaikkein tärkeimmät ihmiset, perhe ja sukulaiset, asuivat. Lisäksi kodikkuutta toivat lisää ystävät ja naapurit. Vastaajat myös kokivat, että seuralla ja seurustelulla on vaikutusta muun muassa heidän vireyteensä ja mielenterveyteensä.

Toiseksi tärkeimpänä asiana vastaajat pitivät omaehtoisuutta ja asioiden hallintaa. Kodikas koti on tehty omannäköiseksi, se on saatu laittaa sellaisen näköiseksi kuin on itse halunnut. Siellä saa myös elää ja olla niin kuin itse haluaa, olla kaikkein aidoimmillaan tutussa ympäristössä.

Näiden lisäksi kodikkuuden tuntua toivat myös kodin toimivuus ja esteettisyys, rakennus ja siihen kuuluva irtaimisto, ympärillä oleva luonto ja ympäristö sekä kulttuuri.

Yksi lämminhenkinen, yhteisöllinen, viihtyisä ja rauhallinen vanhusten koti on Jurvassa ollut Mäntykodit. Nyt kuntayhtymä suunnittelee sen sulkemista. Muutamia vapaina olevia huoneita pidetään tyhjillään eikä uusia asukkaita ole otettu vastaan.

Mäntykotien tilalle Jurvaan ei ole tulossa vastaavaa vanhusten kotia. Suunnitelmia on aikoinaan tehty, mutta niistä ei julkisesti ole puhuttu pitkään aikaan. Kodikkaan, turvallisen sekä lähellä sukulaisia ja ystäviä olevan pienkodin tarve Jurvassa säilyy kuitenkin myös jatkossa.

Ruralia-instituutin tutkimuksen tavoitteena oli saada selville tietoa, jota voitaisiin hyödyntää, kun ikäihmisille rakennetaan asuntoja. Yhtä lailla tutkimustuloksia voidaan käyttää hyväksi, kun kunnissa suunnitellaan laajemmin vanhuspalveluita ja vanhusten asumisasioita. Hoitolaitoksiin vastaajat eivät halunneet asumaan.


Vieras

#11

14.01.2015 21:00

Hyvällä asialla Jurvan Tilanteessa vanhusten asumistilanteen puolesta.
EX Vanhusten hoitaja

#12

16.01.2015 08:24

Mahtava  juttu että tämä adressi ,on laitettu hyvän asian tiimoilta. Jos ja kun Mäntykoti ei vastaa Valviran vaatimuksia niin MIKSI ei JIKKI tee toiseen paikkaan vanhuksille pienkotia ?? RAHA ;RAHA!Mutta mihin meidät isot ikäluokat laitatte ?? SAUNAN taakseko ja ..... Hoivakoti pihlaja ei ole tämän tasoisten ja kuntoisten koti,myöhemmässä vaiheessa kyllä.

JK
Vieras

#13

20.01.2015 20:01

Tähän sopii hyvin eräs Mikko Alatalon laulun riimi: "Vielä ne pojat käy omille herroille sanomassa sanottavansa: Jotta saako sitä Pohjan perukoilla asua kotonansa."

Samaa voi nyt kysyä Jikkyn johdolta, eli kurikkalaisilta. Että onko jurvalaiset niin alakstia että joutuu vielä evakkoon luojaties minne. Suostuisivatkohan se Kurikan väki sitten vastavuoroisesti "pakkosijoitukseen" tänne maalle? 

Eli hiukan sydäntä mukaan eikä vain kylmää rahaa!


Vieras

#14

22.01.2015 06:58

Mäntykoti on ihanan idyllinen paikka. Siellä voisin itsekin viettää vanhuuden päiviäni.
vanhusten sairaanhoitaja

#15 inhimmillisyyttä päättäjille

25.01.2015 19:41

Toivon Mäntykodin jatkosta päätettäessä, että inhimmillisyys olisi myös yksi päätöksen kriteereistä!

Mäntykoti on toiminut tunnustetusti yli 20 vuotta. Ihmettelen miksi se nyt aiotaan lakkauttaa! Olen tutustunut kyllä lakkautamisen perusteisiin ja ihmettelen sitä eikö muka tämän tasoista asumispalvelumuotoa Jurvassa sitten enää tarvita!

Miksi Mäntykodin henkilökunnan määrää ei voisi esim. lisätä ja vahvistaa tarpeen vaatiessa, että vanhus saisi olla loppuun asti tutussa ympäristössä?

Mihin nämä nykyiset Mäntykodin asukkaat tullaan sijoittamaan? On hyvin EPÄINHIMMILLISTÄ sekä asukkaita että heidän omaisiaan kohtaan siirtää asukkaat kauas kotipaikkakunnaltaan. Miten esim. autottomat läheiset pystyvät käymään omaisensa luona JIKKYn perukoilla?

Jurvaan on jo vuosia sitten suunniteltu sairaalanmäelle rakennettavaksi tehostetun asumispalvelun yksikkö; missä nämä päätökset viipyvät?

Missä sitten jatkossa tullaan hoitamaan ns. kevyemmän hoivan tarpeen vanhukset?

Kotipalveluakaan ei tietääkseni ole lisätty vastaamaan tähän tarpeeseen.

Toivon, että päättäjät ajattelevat myös sydämmellään asioita! Ajatelkaa asioita omalta kohdaltanne!

20 vuotta vanhusten hoidossa olevana sairaanhoitajana tiedän mistä kirjoitan

 


Vieras

#16

28.01.2015 17:05

Mäntykoti turvaa jurvalaisten vanhusten asumista.
Jikky luvannut, ettei sitä lopeteta, ennenkuin uusi tila jurvasta löytyy. Nyt kuitenkin meinataan lopettaa-rakaa peliä.