vakuutuslääkäreille sanktioita

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista vakuutuslääkäreille sanktioita.

kai haavisto
helsinki

#1

03.11.2006 16:55

Vakuutuslääkäreitten lausuntojen tulee olla yhtä selkeitä kuin hallintolainsäädäntö yleisesti viranomaispäätöksiltä edellyttää.

Euroopan ihmisoikeusopimuksen mukaan myös sosiaalietuuksien hallintokäsittelyn täytyy olla puolueetonta ja avointa. Jo pelkkä lausunnon antajan jääviys pitää olla valvottavissa. Sisällön täytyy olla kenen tahansa ulkopuolisen lääkärisn arvioitavissa.

Ja jos tahallsia virheitä esiintyy kyse on asiantuntija lausunnosta joten vakuutuslääkäriä on voitava syyttää myös väärästä valasta. (Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artikla)