Vantaan suunnittelemat varhaiskasvatuksen leikkaukset peruttava


Vieras

#51

13.11.2015 20:26

Ryhmäkoot on jo nyt niin isoja, että hoitajilla ei ole aikaa kasvatukseen ja olemaan läsnä lapsille. Hoitajat suorittavat pakolliset jutut, muuhun ei jää aikaa. Kivat retket jne. vähenee kun hoitajat eivät jaksa enää isojen ryhmien kanssa lähteä pihalta kauemmas. Tilatkin jo muutenkin ahtaat ja lapset sairastelee koko ajan. Julma ajatus ryhmäkoon kasvattaminen!!

Vieras

#52

13.11.2015 21:06

Lapsiryhmät ovat liian suuria jo nyt, joten en todellakaan halua niitä enää suuremmiksi.

Vieras

#53

14.11.2015 15:26

Lasten oikeuksia on puolustettava. Turvallinen hoito on kansalaisoikeus, sitä ei voi poistaa vetoamalla kunnan "köyhyyteen". Omat lapseni kasvoivat laman lapsina Vantaalla, ja nyt vaadin, ettei kenenkään pienen ihmisen tarvitse kärsiä hoitopaikassaan tai koulussaan!

Vieras

#54

15.11.2015 13:21

Kaikkien niiden perheiden puolesta, joissa on pikku väkeä.
Mummi

#55

15.11.2015 13:22

Hyvä, että asia otetaan esille viimeistään tässä vaiheessa. Olisi pitänyt jo paljon aikaisemmin hoitaa hommat.


Vieras

#56

15.11.2015 13:33

Olen lastentarhanopettajana Vantaan kaupungilla sekä kahden päiväkoti-ikäisen laosen äiti. Koen että päivähoitoon kohdistuvat leikkaukset olisivat haitallisia lapsille ja tekisivät työn kasvattajille entistä haasteellisemmaksi.

Vieras

#57 Varhaiskasvattaja

15.11.2015 14:51

Suunnitelma suhdeluvun heikentämisestä huolettaa kovasti. Näinä vuosina, jotka olen varhaiskasvatuksessa työskennellyt, olen nähnyt lasten käytöshäiriöiden ja jatkuvan aikuisen tarpeen räjähdysmäisesti lisääntyvän. Lapset tarvitsevat yksilöllistä aikuisen tukea nykyään enemmän kuin ennen: eivät vähemmän. Edes ehdotettu 16/2 malli ei auta tähän: tuossa mallissa yksi kasvattaja on suuren osan päivästä yksin vastuussa 16:sta lapsesta, eikä millään kykene turvaamaan rauhaa kaikille, etenkään siirtymätilanteissa, aamupalalla jne. Entäs jos tulee vaikka tulipalo? Tai joku lapsi loukkaantuu? Kuinka silloin toimitaan, kun paikalla yhdessä ryhmässä on vain yksi kasvattaja? Ja mitä tapahtuu vanhoissa taloissa? Jo nyt toimitaan aikuisten ja lasten sietokyvyn ja jaksamisen rajoilla. Tuleeko ryhmiin lisää lapsia, vaikka ryhmät jo nyt usein ovat ylisuuria ja levottomia? Mistä saadaan näille lapsille tilaa nukkua, mistä lokeropaikka, mistä aikaa? Pyydän: älkää viekö meiltä mahdollisuutta tehdä hyvää varhaiskasvatusta. Lasku tulevaisuudelle tulee olemaan valtava. Huonommat kouluvalmiudet, enemmän käytöshäiriöitä, enemmän ja vaikeampia inhimillisiä tragedioita, kenties myös enemmän jopa loukkaantumisia ja tapaturmia. Meilläkin kun on vain kaksi silmää, kaksi kättä ja yksi sydän.


Vieras

#58 Ammattikasvattaja vastustaa

15.11.2015 16:35

Ammattikasvattajana (peruskoulu) vastustan jyrkästi varhaiskasvatukseen kohdistuvia säästöjä.


Vieras

#59

15.11.2015 17:40

Lapset kärsisivät suurista ryhmistä. Tapaturmariski lisääntyy sekä hoitajien että lasten kannalta. Joku kuitenkin maksaa näin säästöt.

Vieras

#60

15.11.2015 18:06

Toivon vantaalaisvaltuutettujen ymmärtävän vastuunsa ja pidättyvän barbaarimaisesta hyökkäyksestä nuorimpia kuntalaisiamme, heidän perheitään ja päivähoidon ammattilaisia vastaan!

Vieras

#61

15.11.2015 18:24

Suunnitelmat kuulostavat paperilla hienoilta, mutta käytännössä ne aiheuttaisivat selkeän heikennyksen Vantaan varhaiskasvatuksen tasoon ja henkilökunnan jaksamiseen.
Lastenhoitaja vanhempi

#62 Vantaako taaperoiden paratiisi?!

16.11.2015 10:20

Elina Lehto-Häggroth vastasi valtuuston infossa, että Vantaa pystyy jatkossa kilpailemaan lastentarhanopettajista suunnitellun 16lasta/2kasvattajaa+16/2 ryhmillä joihin taataan 1 lastentarhanopettaja. Tässä mallissa opettajan vastuulla on siis 32 lapsen pedagoginen kasvatus, erityistarpeiden huomioiminen ja tukeminen sekä varhaiskasvatussuunnitelman teko. Kun taas Helsingissä opettajalla on vastuullaan huomattavasti vähemmän (max.21). Helsinki myös maksaa lastentarhanopettajille parempaa palkkaa (mm.esiopetuslisä). Lisäksi tuossa mallissa opettajan/hoitajan vastuulla on 16 lapsen turvallisuus yksin aamun ja iltapäivän viimeisinä tunteina (pk. on auki klo.6-18)! Kuinka ihmeessä siis Vantaa tällä huomattavalla heikennyksellä voisi koskaan kilpailla pätevistä lastentarhanopettajista?!

Pääkaupunkiseudulle muuttoa harkitsevien lapsiperheidenkin valinta asuinkunnasta tulee olemaan helppo, kun verrataan vaihtoehtoa Vantaan ja Helsingin välillä. Helsinki kun panostaa lasten hyvinvointiin ja lapsen turvallisuus päivähoidon aikana on paremmin taattua, sillä siellä yhdellä kasvattajalla on jatkossakin vähemmän lapsia vastuullaan (1/7 vs. !/8)!

Ja kuinka käy jo olemassa olevissa päiväkodeissa? Näitä esitettyjä 16/2 malilla toimivia päiväkoteja ei vielä edes ole, vaan vasta suunnitteilla (ensimmäinen valmistuisi v.2017)! Vanhoissa taloissako ryhmäluku kasvaa siihen 24, jota itse Elina Lehto-Häggroth ei pitänyt perusteltuna tai toiminnankannalta hyvänä!


Vieras

#63 Suhdeluku 1 : 7:kin on lapsen tarpeiden kannalta liian pieni

16.11.2015 11:06

On hienoa, jos lapsiryhmät pienenevät 16:een uusissa päiväkodeissa, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että lapset tarvitsevat ihan yhtä paljon aikuisen läsnäoloa kuin ennenkin! Näissä ryhmissä 1 aikuinen olisi 16 lapsen kanssa osan päivistä yksin, ja se on suorastaan pelottavaa! Mikä tahansa vaihtoehto, jossa aikuisen ja lapsen suhdelukua kasvatetaan 1:7:stä on huono, kun hoitajat kokevat jo nykyisillä resursseilla riittämättömyyttä eikä aikuisten syliä ja huomiota riitä kaikille tarvitseville lapsille. Näistä pienimmistä ei voi säästää enää yhtään! Jos 16 lapsen ryhmässä olisi 3 hoitajaa, silloin malli toimisi.


Vieras

#64

16.11.2015 12:05

Varhaiskasvatukseen kohdistuvissa säästöissä on liian iso hintalappu tulevaisuuden sukupolville.

Kommentoi adressia