Kirjallisuuden oppiaineen pääainestatus säilytettävä


Vieras

#1

09.06.2016 14:20

Kirjallisuus on oleellinen osa sivistystä ja kulttuuria, jonka arvon ja merkityksen tulisi vain korostua kaikilla elämän aloilla yhteiskunnan keshityksen myötä.

Vieras

#2

09.06.2016 15:16

Jyväskylän yliopisto on erikoistunut opettajainkoulutukseen ja luovan kirjoittamisen koulutukseen. On järjenvastaista lakkauttaa kirjallisuuden pääainekoulutus juuri JY:stä, jossa Norssin ja yliopiston suhde on hyvä ja vakaa. Käytännön koulutyössä lukiossa kirjallisuuden pääaineopinnoista koitunut hyöty on osoittautunut maksimaaliseksi. Kaavailun mukaan JY:ssä tarjolle jäävä vaihtoehto suomen kielen pääaineopinnot ei ole samalla tavoin käytännönläheinen lukion ja perusopetuksen kannalta. Suunnittelussa pitäisikin edetä kokonaisvaltaisesti: koko maan tilanne, eri oppialaitosmuotojen opetussuunnitelmien sisältö ja sen seurannaiset yliopistokoulutukseen sekä työmarkkinatilanne myös muualla kuin oppilaitoksissa kirjallisuus pääaineenaan valmistuvien osalta. Olen itse valmistunut JY:stä kotimainen kirjallisuus pääaineena, toiminut toimittajana, kustannustoimittajana, luovan kirjoituksen kouluttajana, eri oppilaitosmuotojen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, viimeksi parikymmentä vuotta Olarin koulun ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina ja Espoon konsultoivana äidinkielen opettajana sekä myös HY:n kenttäharjoitteluohjaajana. ELäkkeelle jäin 2013. Olen vakavasti huolissani yliopistoleikkausten sattumanvaraisuudesta ja summittaisuudesta, mistä tämä JY:n suunnittelema päätös lakkauttaa kirjallisuuden pääaineopinnot on tuorein esimerkki. Toivon mukaan päätöstä harkitaan vielä, ja siihen toivon tämän adressin myötävaikuttavan.

Vieras

#3 Ä

09.06.2016 15:18

 

 


Vieras

#4

09.06.2016 16:00

Erityisopettajana tiedän, mitä hyvä kirjallisuus merkitsee kasvavalle. Ja mitä lukemattomuus aiheuttaa oppimiseen ja kykyyn omaksua/käsitellä tietoa.
IL

#5 Sisällön aikakausi

09.06.2016 16:11

elämme aikaa, jossa viestien tuottamisella ja ymmärtämisellä on yhä suurempi merkitys jokaisen ihmisen taitona, olipa kyse sitten bisneksestä tai politiikasta. Kirjallisuus, sen tutkimus ja tuntemus antavat pohjan tälle. Kirjallisuus ei katoa koska digi, vaan saa uusia muotoja ja laajempia merkityksiä. Ei hylätä sitä nyt, Suomen sydämessä. Ollaan yhä Suomen Ateena, ylpeä nuori sivistyskaupunki.


Vieras

#6

09.06.2016 16:35

Kirjallisuus on kaiken humanistisen tietämyksen kulmakivi.
antti v

#7

09.06.2016 16:36

oikealla asialla


Vieras

#8

09.06.2016 16:59

Olen henkilökohtaisesti myös itse sitä mieltä, että kirjallisuus oppiaineena on hyvin tärkeää säilyttää myöskin Jyväskylän yliopistossa. Ja olen erittäin kiinnostunut opiskelemaan vielä kirjoittamisen lisäksi kirjallisuutta, eikä poissuljettua ole, ettenkö valitsisi Jyväskylän yliopistoa jos siihen aukeaa mahdollisuus.

Vieras

#9

09.06.2016 17:28

Sivistys on uhattuna. Köyhällä Suomella oli sotien jälkeen varaa rakentaa edistyksellinen koulutusystävällinen, tasa-arvoinen yhteiskunta. Miten on mahdollista että nykyinen rikas valtio ei pysty ylläpitämään tätä saavutusta.

Vieras

#10

09.06.2016 19:03

On täysin järjetöntä ajaa alas tutkimusta ja sivistystä.

Vieras

#11

10.06.2016 03:46

Olisi järjetöntä lopettaa varsinkin luovan kirjoittamisen oppiaine, kun sellainen harvinaisuus on saatu Suomeen perustettua. Kirjallisuusaineiden lopettamiseen liittyvä viesti olisi aika selkeä: tee jotakin minkä kuvittelet olevan taloudellisesti kannattavaa, älä sellaista minkä koet tärkeäksi.

Vieras

#12

10.06.2016 07:57

Järkyttävää toimintatapaa rehtorilta!


Vieras

#13

10.06.2016 08:24

Olen itse opiskellut kotimaista kirjallisuutta laudaturin verran Jyväskylässä. Haluaisin, etta muillakin olisi siihen mahdollisuus. Kirjallisuuden opiskelu tuki hyvin pääaineen eli puheviestinnän ja sivuaineen eli suomen kielen opiskelua.

Vieras

#14

10.06.2016 14:55

Kirjallisuus on tärkeätä. Sen on huomannut 50 vuoden työkokemuksesta.

Vieras

#15

10.06.2016 15:39

Olen samaa mieltä adressin näkökulman kanssa. Nykyään kirjallisuuden arvostus vähenee muutenkin, jos se vielä valtiotasolla ajetaan alas, ei meillä kohta enää ole sivistysvaltiota....

Vieras

#16

10.06.2016 16:15

Kun olin nuori, kirjallisuuden opiskelu teki minusta ihmisen eläimen sijaan. Terveisin sivistystoimenjohtaja.

Vieras

#17

10.06.2016 18:06

Sivistyksen tähden! Antti Tanskasta lainaten: Yliopistot eivät ole mitään tuotekehittelyverstaita.Kirjoittaminen on maailmankäsittämistyötä. Myös kirjallisuuden lukeminen. Aika osoittaa ja poliittiset päätökset, mitä tapahtuu, kun informaatio ja kapeat faktat unohtavat lähettää mielikuvituksen kysymään, mitä päätöksestä seuraa.
Äidimielen ja kirjallisuuden opetuksen puolustaja

#18 Re: Ä

12.06.2016 20:43

#3: - Ä 

 Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, mitä komentoija 2 kirjoittaa. Opetusministeri ei oikein ymmärrä, että äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintovaatimuksissa kirjallisuus on toinen pääaine, jota ei voi kompensoida kielen opinnoilla täysin. läkoulun opettajalta edellytetään cum laude -tasoisia opintoja ja lukion opettajalta laudatur-opintoja kirjallisuudessa, jos se on pääaine - niin kuin se voi olla kuten suomen kielikin -, näin ollen Jyväskylään ei kannattaisi tulla opiskelemaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaksi, jos ei voisi valita pääaineeksi kirjallisuutta kuten muissa yliopistoissa.

 Usein on niin, että jos valmistuu maisteriksi vaikkapa Tampereelta, harva haluaa siirtyä jatko-opintoihin toiseen yliopistoon kuin poikkeuksellisista syistä. Jos Jyväskylässä ei ole pääaineopintoja kirjallisuudessa, ei ole helppo rekrytoida lahjakkaita opiskelijoita kirjallisuuden tutkijan koulutukseen. Jyvskylän kukoistava tutkimus kuihtuisi vähitellen pois, jos lyhytnäköinen lakkautus toteutettaisiin.