Kantelu vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen kilpailuttamisen ja välityskeskustoiminnan epäonnistumisesta yhdenvertaisuusvaltuutelulle

Kantelu vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen kilpailuttamisen ja välityskeskustoiminnan epäonnistumisesta yhdenvertaisuusvaltuutelulle / Tiedotteet / Kantelu oikeusasiamiehelle lähtee! / Kommentit


Vieras

#1


KESSOTE - Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Koulukatu 2 29200 Harjavalta SYDÄN-SATAKUNTA LEHDEN 9.9.-21 Kessoten palvelualuejohtajat Kati Nordlund-Luoma ja Katja Lehtonen jatkavat totuuden vastaisilla väitteillä vammaispalvelulain kuljetuksista! Väite: KESSOTE ”Kaikkien kuljetuspalveluasiakkaiden voimassa olevat kuljetuspalvelupäätökset ovat jatkuneet katkeamattomina uudistuksesta huolimatta!?” Jos tuo korjaus ”kuljetuspalvelupäätökset ovat jatkuneet katkeamattomina” olisi totta - miksi Kessote vielä 30.8.2021 leimattuna viranhaltijan kirjallisella päätöksellä kielsi Tuttu-taksi kuljetuspalvelun tilaamisen ja käytön, johon edellisen kuljetuspalvelupäätöksen mukaan on ollut oikeus. Asiakkaalla on terveydenhuollon lausunto vammaisuudesta, joka on oikeuttanut Tuttu- Taksin käytön jo vuosia. Valaehtoinen todiste sekä kuntayhtymän että FCG välitysyhtiön taholta on kielletty 1.8 alkaen Tuttu- taksin käyttöoikeus. Terveystodistus oikeuttaa yksinmatkustamiseen. Edelliset kuljetuspalveluohjeet: Taksin voitte tilata asuinkuntanne taksikeskuksesta tai suoraan taksilta. Voitte myös ottaa kyydin lähimmältä taksiasemalta. Taksin voitte tilata 2019 alkaen asuinkuntanne mukaan ainoastaan palveluntuottajalistassa olevilta autoilijoilta. Miksi kunnan viranhaltijat toistuvasti jakavat totuudenvastaista tietoa viestivälineissä? Pelkkä yksipuolinen päätös palvelujen leikkauksista tai kielto niiden käytöstä ilmoittaminen julkisesti ei lain mukaan riitä, eikä siten ole mahdollista. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista; Kunnan tulee ehkäistä ja poistaa vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia rajoittavia esteitä ja haittoja siten, että he voivat toimia yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan. Suomeksi, lait ja asetukset tarkoittavat ettei kunta yksipuolisesti voi säästöihin vedoten poistaa tai leikata asiakkaan, kuntalaisen hänelle kuuluvia voimassaolevia palveluja. Tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestettäessä on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen avun tarve. Voiko räikeämmin kiertää totuutta ottamalla välityskeskus mukaan selityksille, kun palvelujen leikkaukset ja alasajo on päätetty Kessotessa, ei helsinkiläisessä FCG puhelinoperaattorissa! Väite: ”Kessote ei peri asiakkailta WC-rahaa.” ”Yhdensuuntaiseen matkaan voi sisältyä yksi matkan varrella tapahtuva pysähdys (enintään 10 minuuttia). Pysähdyksestä (Wc käynnistä) on ilmoitettava ennakkoon matkaa tilatessa. Ylimenevän odotusajan kustannukset teidän tulee maksaa itse suoraan kuljettajalle.” Vastine: Korkein hallinto-oikeus on päättänyt: Lain suhteen vammaiset ovat eriarvoisessa asemassa asuinpaikasta ja operaattorijärjestelmistä riippuen. Lain mukainen palvelun käyttäjältä ylin perittävä maksu on julkisen liikenteen alin kertamaksu. Tilaus- tai muita maksuja vammaiselta ei voida periä. Lehden 2.9 kirjoitus kuljetuspalvelusta on faktatietoa Kessoten Wc-maksuohjeesta. Matkalla pysähtymisen rajaaminen 10 minuuttiin käytännössä usein estää palvelun ja lain toteutumisen. Pyörätuolin käyttäjän tai runsaasti avustamiseen tarvitsevan asiakkaan WCkäyntiin tuo aika ei riitä. Törkeyksien huippu ihmisoikeuksien loukkaukselle on kunnan rahastus periä asiakkaalta WC-maksua, vaikka vuosikymmen sitten palveluliikkeet ja julkiset tilat lakkasivat perimästä WC- maksuja! Palvelujen, kauppojen ja harrastusmahdollisuuksien siirtyessä yhä kauemmas kaupunkikeskuksiin, matkustuksen määrä ja etäisyydet (km) lisääntyvät jonka vuoksi kuljetuspalvelumaksut ovat jo nyt liian korkeita. Kessote /KSTHKY vaikeavammaisten kuljetuspalvelun päätös on laiton ja se on pikaisesti korjattava. Nakkilassa 10.9.2021 Lennart Laitinen
Kyytiä vaille jäänyt

#2 Re: Vammaispalvelulaki on palautettava voimaan


#1: -  

 

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…