Yöjuna takaisin

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Yöjuna takaisin.

Risto Ikonen
Joensuu

#1 Kokemusperäistä tietoa

11.07.2007 14:49

VR on tehnyt yhteiskunnallisen kokeen poistamalla yöjunayhteyden Joensuusta Helsinkiin ja Turkuun. Mitä on opittu?

Yhteyden poisto ei vaikuta yritysjohtoon ja korkeimpaan virkamieskuntaan kuuluvien matkustamiseen. Myös muut matkustajat, joiden matkakulut korvataan mukisematta, ovat sangen tyytyväisiä. Lentoyhteys tyydyttää mainiosti heidän tarpeensa.

Yöjunan poisto vaikeuttaa merkittävästi yliopiston henkilökunnan, tieteentekijöiden ja opiskelijoiden yhteistyökuvioita muihin yliopistoihin nähden. Joensuusta tuli yhdellä heitolla peräkylä, jonne pääseminen edellyttää erityistä vaivannäköä. Yliopiston imagoa tämä ei takuulla kohenna.
Martti Vaskonen
Adressin tekijä

#2 Yöjuna takaisin! kampanjan perusteita

12.07.2007 10:37

Verraton hanuristi ja humoristi Esa Pakarinen eli Severi Suhonen kysyi yhden laulunsa alussa hauskasti, että onko Mikkeelliin mänijöitä, juna män justiinsa? Nykyisin Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa kysellään mollivoittoisesti, onko yöjunaan menijöitä, viimeinen lähti vuosi sitten. Oliko lähdön syynä tuotannolliset ja taloudelliset syyt? VR Oy on valtion kokonaan omistama yhtiö, jonka kannattavuuslaskelmia ei voi tarkistaa. Ne ovat liikesalaisuuksia. Valtion rautatiet ovat kuitenkin rakennettu palvelujärjestelmäksi koko kansakuntaa ajatellen. Yksi rataosuus voi olla kannattamaton, mutta se palvelee kokonaisuutta tavalla, joka tekee ylläpidon tarpeelliseksi ja kannattavaksi.

Tarvetta makuuvaunulliselle yöjunalle on. Makuuvaunullinen yöjuna on monille ainoa tapa kulkea edullisesti ja aikaa säästäen pitkiä matkoja. Suureen polttoaineen, öljyn kulutukseen perustuva lento- ja henkilöautoliikenne perustuva järjestelmä on pian tiensä päässä. Tästä syystä junayhteyksiä tulisi ylläpitää ja kehittää. Liikenneyhteyksien karsiminen on myös kehnoa aluepolitiikkaa, koska se vähentää syrjäseutujen houkuttelevuutta asukkaiden, yritysten ja matkailijoiden silmissä. Yöjuna palvelee myös erinomaisesti niitä Etelä-Suomessa asuvia, jotka työn tai vapaa-ajan vuoksi vierailevat Itä-Suomessa.

VR Oy on pyrkinyt parantamaan kannattavuuttaan hintoja korottamalla. Nyt tulisi alentaa hintoja siten, että matkustaminen junalla olisi selvästi halvempaa kuin oman auton käyttö.

Uraanikaivoksen avaaminen Kontiolahdelle tai Enoon on peruttamaton virhe. Se tulee vahingoittamaan luontoa laajoilta aloilta ikuisesti. Sellaista virhettä ei tule sallia. Sitä vastoin yöjunayhteyden lakkauttaminen Joensuun ja Etelä-Suomen välillä ei ollut peruuttamaton virhe. Yöjunayhteys voidaan palauttaa tänne, kuten se on tehty myös Kemijärvelle. Kemijärvelle yöjunat palaavat voimakkaan kansalaistoiminnan ansiosta. Vastaavaa kansalaistoimintaa tarvitaan myös Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa.

Kesäkuussa perustimme Joensuussa Makuuvaunuyhdistyksen, jonka tarkoituksena on palauttaa yöjunayhteys Joensuun ja Etelä-Suomen välille. Makuuvaunuyhdistys tarvitsee tukea kaikilta ihmisiltä, jotka haluavat pitää Itä-Suomen elinvoimaisena. Merkittävä tuki on vetoomuksen allekirjoittaminen.

12.7.07 Martti Vaskonen

Martti Vaskonen
Adressin tekijä

#3 Yöjuna adressilla jo yli 12 000 allekirjoittajaa

23.08.2007 20:51


TIEDOTE

YÖJUNA TAKAISIN! KAMPANJALLA JO YLI 12 000 ALLEKIRJOITTAJAA

Yöjuna takaisin -kampanja alkoi Joensuussa 4.7.2007. Kampanjan nimienkeräys jatkuu syyskuun loppuun eri tilaisuuksissa, liikkeissä ja internetissä.

Elokuun 2007 puoliväliin mennessä adressiin on kertynyt yli 12 000 allekirjoitusta (93% perinteisesti paperille). 58 000 asukkaan Joensuussa ja 165 000 asukkaan Pohjois-Karjalassa näin suuri nimien määrä yhden kesälomakuukauden keräyksen tuloksena osoittaa selvästi yöjunayhteyden olevan kansalaisten keskuudessa elintärkeäksi koettu asia ja keskeinen puheenaihe. Nimiä keräävä puoluepolitiikasta riippumaton Makuuvaunuyhdistys ja sen vapaaehtoispohjalla toimivat aktivistit ovat myös keskustelleet satojen pohjoiskarjalaisten kanssa eri tapahtumissa, torilla, Joensuun kaduilla ja maakunnassa.

Keskusteluissa on käynyt selväksi mm. seuraavaa:
Vetoomuksen allekirjoittajat kokevat tärkeiksi yöjunayhteydet paitsi Joensuun ja Helsingin myös Joensuun ja Turun välillä. Yöjunayhteyksien puuttuessa asukkaiden matkailu hankaloituu, kallistuu ja pitkittyy. Nämä kaikki ongelmat aiheuttavat taloudellisia lisäkustannuksia matkalaisille, yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille. Yöjunayhteyden puuttuminen heikentää selvästi matkailuyritysten toimintaa. Ihmisten arjen ja vapaa-ajan liikkuminen on hankaloitunut - puhumattakaan esimerkiksi Joensuussa opiskelevien ulkopaikkakuntalaisten liikkumisedellytyksistä.

Hallitusohjelmassa, sen LIIKENNE- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA sivuavissa osioissa sanotaan mm. seuraavaa: *Liikennepolitiikalla ja älykkään liikenteen palveluilla tuetaan ilmastopolitiikkaa, kestävää kehitystä ja turvallista liikkumista*. * Toimiva ja sujuva joukkoliikenne tukee näitä tavoitteita ja parantaa ihmisten arkea.* *Liikenteellä on merkittävä osavastuu ilmastonmuutoksesta*. *Liikenteelle asetetut energiansäästö- ja ilmastotavoitteet saavutetaan vähentämällä liikenteen ympäristöhaittoja sekä edistämällä joukkoliikennettä.* *Junien ostoliikennettä kehitetään vastaamaan paremmin alueellisia matkustustarpeita*

Yöjunavetoomuksessa on kysymys hallitusohjelman mukaisen liikenne- ja ympäristöpolitiikan noudattamisesta, aluepolitiikasta sekä alueellisesta tasa-arvosta. Yöjunayhteys on myös Pohjois-Karjalan kannalta taloudellinen kysymys, koska yhteys säästää yritysten, oppilaitosten,
hallinto-organisaatioiden ja järjestöjen työaikaa sekä vähentää matkustamisen kokonaiskuluja. Tämän lisäksi junalla liikkuminen on ilmastovaikutukseltaan 10 - 15-kertaa vähäisempi verrattuna henkilöauto- ja lentoliikenteeseen.

Mikäli hallitus reagoisi tosissaan ilmastonmuutokseen, kaikenlaista junaliikennettä supistamisen sijaan kehitettäisiin entisestään. Makuuvaunuyhdistyksen mielestä yöjunalla kulkemisesta on tehtävä kilpailukykyinen vaihtoehto oman auton ja lentokoneen käyttöön verrattuna. Matkustuspäästöjen vähentämiseksi ja matkustajamäärien lisäämiseksi junalippujen hinnat tulee alentaa puoleen nykyisestä.

Makuuvaunuyhdistys ja Yöjuna takaisin -kansalaisadressin tuhannet allekirjoittajat vaativat yöjunayhteyksiä takaisin väleille Joensuu-Helsinki ja Joensuu-Turku. Nämä yhteydet tulee palauttaa vuoden 2008 alkuun mennessä.

Martti Vaskonen
Adressin tekijä

#4 Joensuun yliopiston vaikeudet kasvavat

09.10.2007 01:58

Joensuun yliopisto joutuu nyt järjestämään suuren osan opetustaan,
kongresseistaan ja muista tapaamisistaan keskipäivästä alkaen: silloin
vasta junamatkustajat saapuvat. Myös iltaohjelmista on käytännössä
pakko luopua tai pitää niitä vain hyvin perustelluista syistä.

VR:n aikataulu aiheuttaa yliopiston (ja muidenkin) tilojen hukkakäyttöä.

Samalla se aiheuttaa toiminnan keskittymistä Helsinkiin: vain sinne
pääsee Suomesta aamuksi ja myöhäisillalla kotiin. Esimerkiksi kaikki
Helsingin esittävät taidelaitokset tulivat kertaheitolla
käyttökelvottomiksi. Tätäkö hallitus haluaa?

t

Esko Ryökäs

Tämän viestin keskustelupalstalle välitti Martti Vaskonen
Jaakko Hujanen
Kajaani

#5 Yöjunaliikenne

13.11.2007 23:21

Mielestäni Joensuu yöjunakysymys kannattaa liittää myös Kainuun ongelmalliseen tilanteeseen. Kajaanista on lähtenyt iät ja ajat 3 päiväjunaa sekä 1 yöjuna Helsinkiin. Näin 2.9.2006 saakka. Jotkut kommentoivat yöjunakampanjaa sanoen, että "mitäs ette matkustaneet yöjunilla". Jos edes kaikki adressien allekirjoittajat käyttäisivät yöjunaa... Siis jotkut uskovat siihen, mitä VR sanoo. Onko se totuus, kun VR ei kykene esittämään yöjunan matkustajamääriä vetoamalla liikesalaisuuteen? Mitään salattavaa monopoliasemassa olevalla valtionyhtiöllä ei pitäisi olla.

Kemijärveläiset onnistuivat taistossaan. VR:n henkilöliikenteen johtaja oli A-talkin haastattelussa. Hän esitti yleisölle sellaisen tiedon, että Rovaniemeltä Kemijärvelle ei yöjunaliikennettä voida jatkaa, koska kyseiselle reitille tulee uudet kaksikerroksiset vaunut ja nämä vaunut vaativat sähköveturin. Totuus on kuitenkin, että yksi Dr16-sarjan dieselveturi olisi kyennyt tuottamaan sähköä riittävästi muutamalle Kemijärvelle vietävälle vaunulle. Osa vaunuista olisi voitu jättää Rovaniemelle. Lisäksi Dr16-sarjan vetureita on vapautunut Kainuun radoilta, kun kyseisen dieselveturisarjan tilalle on tullut sähköveturit. Dr16-sarjaa suunniteltiin siirrettäväksi järjestelytehtäviin mm. Kouvolaan, mutta on todettu, että se ei sovi tällaiseen käyttöön. Siispä Kemijärven ongelma olisi ratkennut dieselveturivalinnalla. Mutta jääräpäinen VR... No, nyt rakennetaan Kemijärveä varten aggregaattivaunua. - Se, mitä tällä tahdon sanoa, on, että VR yritti naruttaa kansaa. Kemijärven liikenne olisi voitu järjestää alusta alkaen. Kuinka voimme siis luottaa, että yöjuna-asioissa olisi oltu rehellisiä?

Totesin alussa Kainuusta Helsinkiin lähteneiden junien määrä. Nyt päiväjunia on 6 ja lisäksi 1 syöttöjuna Oulusta länsirataa Helsinkiin menevään yöjunaan. Matkustajamäärät ovat nousseet VR:n mukaan. Mutta niin ovat nousseet myös kustannukset. Nuo 6 päiväjunaa eivät kulje täysinä. Tappiot siirrettiin päiväjuniin, vaikka matkustajamäärät nousivat. Lisäksi Pendolino, joka lähtee klo 04.00 Kajaanista, lähtee tyhjänä. On väärin, että VR harhauttaa kainuulaisia sanomalla, että matkustajamäärät ovat kasvaneet. Muistutetaan, että tyytymättömyyskin on kasvanut. Ihmiset eivät vain jaksa loppuun asti pitää asiasta mekkalaa.

Entinen järjestelmä oli erinomainen. Joensuusta Pieksämäen kautta Turkuun kulkenut yöjuna kohtasi Kainuusta Helsinkiin menevän yöjunan Pieksämäellä. Näin oli sekä Joensuusta että Kajaanista yhteys niin Helsinkiin kuin Jyväskylään, Tampereelle ja Turun satamaan. Nyt Kainuusta ei oikein pääse aamulla Turusta Tukholmaan lähteville laivoille. Pendolino on liian myöhään Helsingissä ajatellen koulutusta tai työpäivää perillä. Lisäksi jos juna lähtee klo 04.00, se tarkoittaa, että sinä yönä ei nukuta. Millään tavalla siis Kainuun osalta ei Pendolino voi korvata yöjunaa.

Entäs kustannukset? Kajaanissa on nyt konnarit töissä yön, kun Helsingistä saapuva Pendolino otetaan vastaan ja laitetaan taas matkakuntoon takaisin. Eli yötyöt eivät kadonneet eikä sitä kautta tullut VR:lle säästöä palkkakustannuksissa.

Totuus on, että kyse on nyt arvovallasta. VR:n arvovallan on vaikea perääntyä arvovaltasyistä ja samoin oli Kemijärven kohdalla.

Mikä vielä pahinta? Liikenneministeriö on sitoutunut tukemaan kannattamatonta päiväjunaliikennettä seuraavat kaksikymmentä vuotta. Miksi? Ei me haluttu päiväjunia. VR tilasi uusia päivä IC-junavaunuja Otanmäeltä sillä perusteella, että kannattamatonta päiväjunaliikennettä tuetaan. Liikenneministeriö kohdisti rahat väärin eikä kansalaisia kuunneltu.

VR:llä oli optio myös toiseen satsiin uusia makuuvaunuja, mutta se jätti sen käyttämättä.

Yleensä olen aina ollut vastaan sitä ajatusta, että kiskoilla olisi muita operaattoreita kuin VR, mutta nyt on mieli muuttunut ja tämä kaikki johtuu VR:n häikäilemättömyydestä monopoliasemassa. VR:llä oli suunnaton kiire romuttaa vanhoja makuuvaunuja, jotta niitä ei kukaan ehdi vaatia takaisin käyttöön.

http://monster.goodmood.net/Messut/Video?flashmediaserver_cid=90012&catalog_offset=0&catalog_sort_keys=title&catalog_sort_direction=0 (Tuolla videolla VR mainitsee 4 arvoa, mutta asiakkaita ei kyllä kuunnella!)

Korostan, että VR piilottaa päiväjuniin siirretyt tappiot yöjunaliikenteen lakkauttamisesta siten, että se puhuu matkustajamäärien kasvusta. Mutta kulut ovat tarjonnan lisääntyessä kasvaneet samassa suhteessa.

Vieras

#6

13.10.2016 21:34

Liikkuminen julkisilla ekoteko

Kommentoi adressia
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Luotatko nykyhallituksen kykyyn ratkaista maan talousongelmat?