VASTUSTAMME HAUKIVUOREN JUNALIIKENTEEN LOPETTAMISTA


Vieras

/ #5

19.04.2014 06:24

Ympäristösyistä junien käyttöön tulisi rohkaista ihmisiä, mutta tällaisella toiminnalle VR ajaaa esimerkiksi mökkeilijöitä auton käyttäjiksi - Haukivuorelle kun bussit kulkevat vain arkisin! On törkeää ihmisten aliarvioimista todeta, että "muut kulkutavat palvelevat paremmin Haukivuorella", kun muita kulkutapoja viikonloppuisin ei ole olemassakaan! Vihreäksi vaihtoehdoksi ei tulla kaluston väritystä vaihtamalla, vaan tarjoamalla matkustajille riittävästi erilaisia junavuoroja ja huolehtimalla julkisen liikenteen saatavuudesta myös maaseudulla.