Lisää rahaa nuorten mielenterveysongelmiin...

Kirsi Campos
Vantaa

/ #11 ennalta ehkäisy

24.09.2008 21:23

Hei! Allekirjoitin tämän adressin, joka ei voisi olla ajankohtaisempi juuri nyt. Tragedian tapahduttua tartumme kynään ja annamme tukemme, se on hyvä asia. Mutta,asioilla on kuitenkin tapana unohtua ja kaikki palaa ennalleen. Mutta, nyt ollaan sellaisella alueella, jossa pitkäjänteistä ja aikaisin aloitettua työtä lasten ja nuorten milenterveyden säilyttämiseksi tarvitaan. Jos halutaan tuloksia, aloitetaan jo estämällä ongelmien syntyminen, tai ainakin vähentää niitä.

Lapset joutuvat nykyisin oravanpyörään ja heidän on pakko suostua siihen,eihän heillä ole vaihtoehtoja. Lapset ovat joustavia, he venyvät uskomattomiin suorituksiin. Kun sitten murrosiässä, jolloin oma tahto nostaa päätään, nuori haluaa asettua vastustamaan auktoriteettia, syntyy ongelmatilanne.

Usein nuori pakenee tieotkoneiden maailmaan, tasavertaisen keskustelukumppanin luo, jollaisena moni koneensa tuntee. On edes joku, josta löytää kannustusta. Usein joku foorumi jne toimii ajatusten vaihdossa. Aina koneella istuminen ei edes ole vahingollista, määrästä riippuu vahingollisuus? Joka tapauksessa, aikuiset ovat luoneet toimintamallit lapsilleen, joku aikuinen on luonut virtuaalimaailman, jonne nyt paetaan sosiaalisia kontakteja.
Kuitenkin siinä tilanteessa, jolloin ongelmat ovat jo syvemmällä ja niihin ei auta edes kavereiden seura, tarvitaan nopeita ratkaisuja.
Tässä vaiheessa yhteiskunnan tulee turvata välitön apu. Yhteiskunta, joka ei huolehdi kaikkein pahimmassa tilanteessa olevasta, ei ansaitse kunnioitusta.