Päivähoidon ryhmäkokojen pienentäminen

Sanna Valovirta
Tampere

/ #1 Tärkeällä asialla

26.02.2009 19:25

Tämä adressi on erittäin tärkeästä aiheesta, sillä paine ryhmäkokojen kasvattamiseen sekä päivähoidossa että koulussa taloudellisiin syihin vedoten on esillä kunnissa ja kaupungeissa näinä päivinä. Niinpä ryhmäkokojen pienentämisen puolesta puhuminen on rohkea teko.

Haluaisin vain noihin perusteluihin mukaan enemmän sitä näkökulmaa, että päivähoidossa pitäisi pystyä tarjoamaan lapselle hoivaa ja huolenpitoa, ei pelkkää koulutusta ja opetusta tulevaa kouluelämää varten. Meidän (lapseni) päiväkotiimme ainakin koulu on viestinyt, että nykylapsilla on motoriset ja kognitiiviset taidot hyvällä tasolla, mutta sosiaalisia taitoja pitäisi harjaannuttaa. Se ei onnistu suurissa ryhmissä, joissa aikuisen rooliksi tulee konfliktien selvittely sen sijaan että hän pystyisi ohjaamaan lasta normaaleissa sosiaalisissa tilanteissa. Lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta ja turvallista läsnäoloa oppiakseen, miten toimia ja koeakseen, että hänestä välitetään.

Eikä lapsikaan jaksa hermostumatta liian suurta sosiaalisten kontaktien ja hälinän määrää päivässä. Lapsikin stressaantuu, eivät vain aikuiset. Pienessä ryhmässä lapsi saisi olla lapsi, eikä hänen tarvitsisi itsenäistyä liian varhain.

Se että lapsi sopeutuu niin hyvin kaikenlaisiin tilanteisiin, tuudittaa aikuiset liian helposti siihen tunteeseen, että kaikki on hyvin.