Päivähoidon ryhmäkokojen pienentäminen

Yleisellä tasolla on huomattu, että päivähoitoryhmät ovat keskimääräisesti aivan liian suuria toimiakseen lapsen edun mukaisesti.

Pienemmät ryhmäkoot antaisivat lapsille tasa-arvoisesti huomiota, erityisen tuen tarvitsevat lapset saisivat tarvitsemaansa huomiota nykyistä tehokkaammin, lapsen oppiminen tehostuisi, työntekijöiden työmäärä laskisi "järkevälle" tasolle, työviihtyvyys lisääntyisi ja työstä seuraava stressitaso laskisi, korkeakouluista saadut taidot ja ideat saataisiin tehokkaammin käytäntöön, eli ideoiden konkreettinen toteuttaminen lasten hyväksi mahdollistuisi nykyistä paremmin.

Myös lapsen havainnointi ja havaintojen kirjaaminen muokkautuisi tehokkaammaksi, jonka ansiosta saataisiin jo varhaisessa vaiheessa tarvittavaa tietoa lapsesta tämän siirtyessä koulumaailmaan.

Mikäli adressi kerää tuntuvaa kannatusta, pyrimme saamaan allekirjoittaneiden äänen kuuluviin ottamalla yhteyttä alan liittoihin sekä sosiaali- ja terveysministeriöön valikoiduille edustajille.

Lasten asialla, Hyvinkään Laurea ammattikorkeakoulun 3. vuoden sosiaalialan opiskelijat.