Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!

Jag vill inte vara med längre

/ #363 Vansinnigt beslut

01.06.2015 07:14

Beslutet är rena rama vansinnet. Om barnens växande hjärnor utsetts för dylik påfrestning under en längre tid, kommer framtiden att bli fullständigt ohanterlig och odräglig. För oss alla. Barnens utrymme att växa i en kreativ atmosfär kvävs definitivt med detta beslut. Jag vill inte som arbetstagare vara med och bevittna det här förfallet. Låt det bli ett slut på utfrysningen av "samhällets svagare individer"!