Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!

Me allekirjoittaneet vastustamme 27.5.2015 julkaistua hallitusohjelman linjausta päivähoidon lasten ja kasvatushenkilökunnan välisen suhdeluvun muuttamisesta yli 3-vuotiaiden lasten osalta seitsemästä lapsesta kahdeksaan lapseen aikuista kohden.  

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Laadukas varhaiskasvatus on hyvinvoivan yhteiskunnan mittari. Laadukas varhaiskasvatus on laadukkaan tulevaisuuden tae yhteiskunnalle.  

Näistä lähtökohdista lähdettiin uudistamaan jo pitkään palvellutta lakia varhaiskasvatuksen takana. Tavoitteena oli taata aiempaa parempi varhaiskasvatus, säätää ryhmäkokojen enimmäislapsimäärästä, turvata jokaiselle lapselle oikeus turvallisiin ja kehitysvaiheeseen vastaaviin päiväkotipäiviin. Samalla piti turvata tälle maalle tulevaisuus. Uusi hallitus läpsii korville näitä tavoitteita, ja yrittää kasvattaa ryhmäkokoa entisestään kasvattamalla yhden aikuisen vastuulla olevien yli 3-vuotiaiden määrää kahdeksaan lapseen. Yli 3-vuotiaiden ryhmässä saisi siis jatkossa olla 21 lapsen sijasta 24 lasta. Hallitus linjaa myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta, joka antaa mahdollisuuden käsitellä lapsia puolipäiväisenä päiväkodeissa. Tällöin lapsia saa olla 13 yhtä kasvatushenkilökunnan jäsentä kohti. Tämä kasvattaa suhdeluvun muutoksen lisäksi ryhmäkokoja vielä entisestään. Kun vielä otetaan huomioon esiopetukseen kohdistuvat, sitä heikentävät hallituksen uudet linjaukset, Suomen jo ennestään haasteellisessa tilanteessa olevaa varhaiskasvatusta taannutetaan voimakkaasti.    

Nämä linjaukset tietävät siis isompia ryhmiä, kovempaa meteliä, ja yhä kasvavia riskejä etenkin äärivuoroissa. Tämä tietää päivähoidon laadun heikkenemistä, ja meille jokaiselle tärkeimpien, lastemme, huonontuvia päiviä. Tämä tietää myös maamme tulevaisuuden heikkenemistä, sillä tutkimukset osoittavat varhaiskasvatuksen olevan pohja elinikäiselle oppimiselle, ja sen laadun vaikuttavan koko tulevalle koulutusuralle. Yhdysvaltalaisen talousnobelisti James Heckmanin tutkimusten mukaan yksi varhaiskasvatukseen sijoitettu dollari tulee seitsemänkertaisena takaisin, ja on taloudelle tuottoisaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä mitattuna.    

Helsingin yliopiston psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan suuret ryhmät aiheuttavat ongelmia lapsen sosiaalisessa kehityksessä. Seuraukset näkyvät vuosien päästä, esimerkiksi keskittymisvaikeuksina koulussa ja tulevissa opinnoissa. Lasten stressitasot kohoavat ja altistavat lapset oppimisvaikeuksille sekä terveyshaitoille. Tämä ei ole uusi asia, sillä jo 90-luvulla Coloradon yliopiston tutkimukset osoittivat, että pienemmissä ryhmissä olevat 3-6 –vuotiaat ovat yhteistyökykyisempiä, tottelevaisempia ja luovempia kuin 24 lapsen ryhmissä olevat.  

Juha Sipilän johtaman hallituksen tavoitteena on tasapainottaa talous kuudessa vuodessa. Meidän allekirjoittaneiden tavoitteena on, että meillä on talouden tasapainossa oleva Suomi vielä silloinkin, kun meidän lapsemme ovat rakentamassa tulevaisuutta. Vaadimme, että varhaiskasvatuksen suhdelukua ei voi kasvattaa nykytilanteesta suuremmaksi.  

Helsingin yliopiston lehtori, neuropsykologian erikoispsykologi, tutkija Nina Sajaniemi on tämän adressin suosittelija.      


Laura Mälkönen / Vain kaksi kättä    Ota yhteyttä adressin tekijään