Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Varhaiskasvatuksen tulevaisuus: EI kasvaville ryhmille!.


Vieras

#351

01.06.2015 06:53

On tietysti hienoa, että ministerit uskovat, että meidän ammattitaitoiset, koulutetut kasvattajat pystyvät ihmeisiin liukuhihnatyöskentelyn ohessa, mutta heitäkään ei pääkaupunkiseudulla riittävästi ole...

Jokaisen luulisi ymmärtävän, mitä se tekee, ettei lapsi saa riittävästi aikuisen huomiointia ja syliä ja mikä vaikutus sillä on perusturvallisuuden syntymiseen. JA onko se sitten hyvä asia, että varhainen puuttuminen kärsii? Sehän tarkoittaa suoraan sitä, että ongelmat kasaantuvat lapsen myöhemmällä iällä.

Nyt ollaan siinä yhteiskunnallisessa tilanteessa, että pitää ymmärtää varhaiskasvatuksen olevan lapsen oikeus ja että tasavertaisuus on yksi sivistysyhteiskunnan pääarvoista. Molempia ollaan nyt ajamassa romukoppaan. Uuden hallituksen suunnitelmat ovat tältä osin kaukonäötöntä puuhastelua, jossa ei nähdä yhtään tulevaisuuteen. Sitä pitäisi miettiä todella tarkasti, koska taloudellinen tilanne on huono ja tarkoitus lienee, ettei se syvene, mutta näillä ratkaisuilla ollaan menossa juuri sitä kohti. 

Ymmärrän subjektiivisen oikeuden rajaamisen, JOS lapsella ja perheellä asiat ovat hyvin, mutta näinhän ei aina ole. Jos on pakko lapsiperheitä rokottaa, voisi todellakin olla vielä ylin päivähoitomaksuluokka HUOMATTAVASTI ansaitseville perheille ja suhteuttaa samoin myös lapsilisät. Syytä on kuitenkin muistaa, että varhaiskasvatuksen piirissä on paljon perheitä ja lapsia, joille päiväkoti on pelastusrengas, jotta perustarpeet tulisi edes jollain tavoin tyydytetyksi ja lapsella olisi edes siellä olon ajan turvallinen olo. Heitä on Suomessa enemmän kuin hyvissä asemissa työskentelevät henkilöt luulisi. Mielikuvat eivät usein vastaa todellisuutta.


Vieras

#352

01.06.2015 06:54

Todella toivon, sekä kaikkien lasten että työntekujöiden puolesta, ettei ryhmäkokoja enää kasvateta. Ettei varhaiskasvatuksesta tehtäisi varhaissäilytystä.

Vieras

#353

01.06.2015 06:59

En hyväksy sitä, että lapset tulevat huonon taloudenhoidon maksumiehiksi. Lasten oikeus varhaiskasvatukseen on ollut Suomessa itsestäänselvyys. Yleisesti Suomessa tiedetään tutkimusten perustella miten tärkeitä lasten ensimmäiset vuodet ovat lapsille. Päivähoidon leikkauksilla vaarannetaan lasten ja koko yhteiskunnan tulevaisuus. Kuitenkin on kysymys hyvien lyhyestä ajasta ihmisen elämässä.

Vieras

#354

01.06.2015 06:59

Koska lapset ovat jo nyt aika levottomia, netti ja tv?
LTO

#355 Re:

01.06.2015 07:01

#24: -  

Lapsilta on harmillisen helppo säästää, koska he eivät tuo näkyviä tuloja yhteiskunnalle, vaan ovat pikemminkin kuluerä. Tulisi ottaa huomioon tehdyt tutkimukset, joiden mukaan varhaiskasvatukseen sijoitettu raha maksaa itsensä takaisin moninkertaisena tulevaisuudessa. Lapset ansaitsevat aikuiselta yksilöllistä huomiota, ja suuret ryhmäkoot vaikeuttavat sen antamista. 


Vieras

#356

01.06.2015 07:01

Tämän kaltainen ratkaisu käy juuri Sipilän kaltaisille joiden vaimot hoitavat lapset kotona eikä heidän tarvitse käydä töissä. Näin ollen se on jäälleen yksi tämän hallituksen päätöksistä joka edelleen heikentää miesten ja naisten välisen tasa-arvon toteutumista työmarkkinoilla, urakehityksessä, palkkauksessa ja yleisesti yhteiskunnassa. Puhummattakkaan siis siitä että tämän päätöksen toteutuminen altistaisi päiväkotilapset vaaraan!


Vieras

#357

01.06.2015 07:02

Nyt on jo huoli lapsista, meidän tulevaisuudestamme. Heiltä on jo otettu paljon, kaikkea ei voi. En halua kenenkään joutuvan esim. vaaraan liian suurien ryhmäkokojen vuoksi.
LTO

#358 Re:

01.06.2015 07:03

#9: -  

 Tämä on ihan totta, ja tietoa laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja sen merkityksestä tulisi levittää.


Vieras

#359

01.06.2015 07:03

Varhaiskasvatus on tuottoisa sijoitus Suomen tulevaisuuteen; vain ymmärtämätön voi edes ehdottaa sitä säästökohteeksi. Varhaiskasvatus tasoittaa lasten koti- ja kokemustaustojen eroja sekä antaa merkittävästi paremmat valmiudet koulutielle. Varhainen puuttuminen tarkoittaa havaitsemista ja tukitoimia varhaiskasvatuksessa, koulussa hätä on jo kädessä. Kaikki tärkeä tehdään varhaiskasvatuksessa, myöhempi on paikkailemista.

Vieras

#360

01.06.2015 07:08

Lapsikoot ovat nyt jo ihan liian isoja. Nuorten ongelmat ovat lisääntyneet muutenkin ja tämä toiminta tuskin auttaa asiaa. Päinvastoin. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuuus ei unohdeta ja mokata tätä.
Lastentarhanope

#361 Re:

01.06.2015 07:09

#24: -  

 Liian suuri ryhmäkoko vaikuttaa myös varhaiskasvatuksen työntekijöiden työhyvinvointiin. Nyt jo on näkyvissä poissaoloja: sairastumisia, uupumista yms. Sijaisia palkataan erittäin harkiten, jolloin muiden työntekijöiden vastuu kasvaa.  


Vieras

#362

01.06.2015 07:12

Huolestuin pienen lapsenlapseni hyvinvoinnista.
Jag vill inte vara med längre

#363 Vansinnigt beslut

01.06.2015 07:14

Beslutet är rena rama vansinnet. Om barnens växande hjärnor utsetts för dylik påfrestning under en längre tid, kommer framtiden att bli fullständigt ohanterlig och odräglig. För oss alla. Barnens utrymme att växa i en kreativ atmosfär kvävs definitivt med detta beslut. Jag vill inte som arbetstagare vara med och bevittna det här förfallet. Låt det bli ett slut på utfrysningen av "samhällets svagare individer"!


Vieras

#364

01.06.2015 07:18

Kokemuksen pohjalta

Vieras

#365

01.06.2015 07:20

Olen itse päiväkodissa töissä ja tuntuu aivan hurjalta, jos ryhmäkoko kasvaa entisestään. Lasten turvallisuus etusijalla! :)

Vieras

#366

01.06.2015 07:23

Asiaa pitää miettiä myös pitkällä aikavälillä. Minkälaiset vaikutukset suurenevista päivähoidon ryhmäkoista on lapsille vuosien päästä?! Lapset tarvitsevat virikkeitä, puhutaan varhaisKASVATUKSESTA. Tällä linjauksella ollaan menossa siihen suuntaan, että lapset laitetaan päiväksi säilytyspaikkaan odottamaan hoitopäivän päättymistä. Monet lapset jo nyt kaipaisivat pienempiä ryhmäkokoja, jotta voisivat tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioiduksi ja hoidetuksi!!!

Päiväkodeissa sairastetaan joka tapauksessa, myös hoitajat ovat kipeänä. Aina ei saada varahenkilökuntaa ajoissa paikalle. Kun ryhmäkoot ovat suurempia myös nämä haastavat tilanteet ovat vaikeampia järjestää turvallisesti ja toimivasti.

Vieras

#367

01.06.2015 07:24

Lapsenlapseni tarvitsevat turvallisen tulevaisuude.

Vieras

#368

01.06.2015 07:24

Olen Lastehoitaja.
1 Verotettu

#369

01.06.2015 07:25

Se on totaalisen raukkamaista tämä maamme päättäjien politikointikin nykyään. Heikoimipien kimppuun käydään aina ensimmäiseksi ja olojaan karsitaan, kuin selkärangattomat lierot, vaikka kohteita olisi varakkaimmissakin tahoissa.

Tämä (kokoomuslaisten alulle laittama) rahan sokaisema kehityssuuntaus tulee olemaan turmioksi aivan kaikille myös näille itseään parempina pitämille raha-rikkaille.


Vieras

#370

01.06.2015 07:26

Olen työskennellyt yli 40 vuotta päivähoidossa, ensin lastentarhanopettajana ja viimeiset 15 vuotta ennen eläkkeelle jääntiäni erityislastentarhanopettajana. Minulla 0n kaksi aikuista lasta ja 5 lastenlasta.
Järkyttävää huomata miten päättäjät eivät tajua lapsiryhmien suurentamisen vaarantavan varhaislapsuuden turvallisen ja hyvän kasvuympäristön.

Vieras

#371

01.06.2015 07:26

Hallitusohjelma on monilta osin kauhistuttavan lyhytnäköinen. Varhaiskasvatuksen leikkaukset ovat yksi keskeinen esimerkki.

Vieras

#372

01.06.2015 07:28

Olen eläkkeellä oleva opettaja ja tiedän kokemuksesta suurien ryhmäkokojen olevan haitallisia lasten opetuksessa ja kasvatuksessa. Itselläni on yksi päiväkoti-iässä oleva lapsenlapsi. Toivon, että hänellä olisi turvallinen ja vakaa kasvuympäristö päiväkodissa. Arvostan suuresti lastentarhanopettajien ja muiden päiväkodin henkilöiden työpanosta lapsenlapseni ja muiden pienten lasten parissa.

Vieras

#373

01.06.2015 07:29

Lapsenlapseni on päiväkodissa ja tunnistan hyvin ylisuurten ryhmien ongelmat

Vieras

#374

01.06.2015 07:30

Lapsienko pitää kärsiä aikuisten tekojen seurauksia?

Vieras

#375

01.06.2015 07:31

Itse lastentarhanopettajana toimineena tunnen huolta lasten ja henkilökunnan jaksamisesta. Laadukas päivähoito ei toteudu, jos lapsiystävällinen suurennetaan