Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

/ #26 Hitas-joukon jaottelun näköharha

06.05.2009 18:31

Kaup. hallitukselle menneessä viimeisimmässä uudistusesityksessä 20 v. hitakset esitetään jaettavaksi kahteen ryhmään:

1) niihin jotka vapautuvat ilman ehtoja ja

2) niihin joihin sovelletaan jonkinlaista maanvuokran korotusta + yhtiön yksimielisyyttä ehtona vapautumiselle.

Ja logiikka menee niin, että mitä syvemmällä hitas-loukussa olet sitä enemmän vapautumisen ehtoja sinulle asetetaan.

Jaottelu perustuu vertailuun postinumeroalueen sisällä. Yhtiön rajahintaa verrataan alueen keskihintaan. Keskihinta sisältää sekä markkinahintaiset että hitas-yhtiöt. Vertailu on harhainen koska hitakset itse sisältyvät vertailukohtaan. Esim. Pikku Huopalahdessa ei ole juuri muita omistusasuntoja kuin hitaksia, joten siellä tuo 2972€ vertailuhinta on noiden hitasten keskihinta.

Tällä perusteella osa Pikku Huopalahden hitaksista ei koskaan voisi vapautua järjestelmästä ilman ehtoja, sillä loogisen välttämättömyyden pakosta osa asunnoista sijoittuu aina keskimääräisen hinnan ylä/ alapuolelle. Täysin kohtuutonta olisi soveltaa maanvuokran korotusehtoa niille, joiden rajahinta alittaa keskihinnan tässä vertailussa. Vertailu on myös harhainen, jos merkittävä osa alueen asuntokannasta on hitaksia.

Jos muita kuin hitaksia ei ole, herää kysymys mihin tietyn alueen hintoja voidaan ylipäänsä verrata?

Mutta myös markkinahintoihin vertaamisessa on ongelmansa. Laatuero, hoitokulut, ikä ja tontin omistus/vuokrasuhde on huomioitava. On todennäköistä, että näiden seikkojen takia entisten hitasten hinnat eivät olisi vapautumisen jälkeen ihan samat kuin muiden omistusasuntojen hinnat alueella. Luotettavan vertailun tekeminen on jokseenkin mahdotonta.

Nyt ehdotettu jakoperuste on kuin vertaisi hintarajoituksen alaisia omenoita mangoihin ja tekisi omenoiden halpuuden perusteella johtopäätöksen, että ne on pidettävä edelleen sääntelyssä.Tai vähintään, jos kasvattaja haluaa myydä omenansa markkinahintaan, täytyy hänen sitoutua maksamaan lisää vuokraa puutarhamaasta hinnan leikkaajalle vaikka hän jo nyt maksaa enemmän vuokraa kuin mangojen kasvattajat.

Milloin päättäjien enemmistö huomaa tämän "edullisten hitasten" näköharhan ja lakkaa tekemästä päätöksiä väärien vertailujen pohjalta? Missä on todellisuuden taju, vihreät ja vasemmisto?

Kommentoi adressia