Kaikkien Hitas-asuntojen hintasääntely määräaikaiseksi

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

#26 Hitas-joukon jaottelun näköharha

06.05.2009 18:31

Kaup. hallitukselle menneessä viimeisimmässä uudistusesityksessä 20 v. hitakset esitetään jaettavaksi kahteen ryhmään:

1) niihin jotka vapautuvat ilman ehtoja ja

2) niihin joihin sovelletaan jonkinlaista maanvuokran korotusta + yhtiön yksimielisyyttä ehtona vapautumiselle.

Ja logiikka menee niin, että mitä syvemmällä hitas-loukussa olet sitä enemmän vapautumisen ehtoja sinulle asetetaan.

Jaottelu perustuu vertailuun postinumeroalueen sisällä. Yhtiön rajahintaa verrataan alueen keskihintaan. Keskihinta sisältää sekä markkinahintaiset että hitas-yhtiöt. Vertailu on harhainen koska hitakset itse sisältyvät vertailukohtaan. Esim. Pikku Huopalahdessa ei ole juuri muita omistusasuntoja kuin hitaksia, joten siellä tuo 2972€ vertailuhinta on noiden hitasten keskihinta.

Tällä perusteella osa Pikku Huopalahden hitaksista ei koskaan voisi vapautua järjestelmästä ilman ehtoja, sillä loogisen välttämättömyyden pakosta osa asunnoista sijoittuu aina keskimääräisen hinnan ylä/ alapuolelle. Täysin kohtuutonta olisi soveltaa maanvuokran korotusehtoa niille, joiden rajahinta alittaa keskihinnan tässä vertailussa. Vertailu on myös harhainen, jos merkittävä osa alueen asuntokannasta on hitaksia.

Jos muita kuin hitaksia ei ole, herää kysymys mihin tietyn alueen hintoja voidaan ylipäänsä verrata?

Mutta myös markkinahintoihin vertaamisessa on ongelmansa. Laatuero, hoitokulut, ikä ja tontin omistus/vuokrasuhde on huomioitava. On todennäköistä, että näiden seikkojen takia entisten hitasten hinnat eivät olisi vapautumisen jälkeen ihan samat kuin muiden omistusasuntojen hinnat alueella. Luotettavan vertailun tekeminen on jokseenkin mahdotonta.

Nyt ehdotettu jakoperuste on kuin vertaisi hintarajoituksen alaisia omenoita mangoihin ja tekisi omenoiden halpuuden perusteella johtopäätöksen, että ne on pidettävä edelleen sääntelyssä.Tai vähintään, jos kasvattaja haluaa myydä omenansa markkinahintaan, täytyy hänen sitoutua maksamaan lisää vuokraa puutarhamaasta hinnan leikkaajalle vaikka hän jo nyt maksaa enemmän vuokraa kuin mangojen kasvattajat.

Milloin päättäjien enemmistö huomaa tämän "edullisten hitasten" näköharhan ja lakkaa tekemästä päätöksiä väärien vertailujen pohjalta? Missä on todellisuuden taju, vihreät ja vasemmisto?
Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

#27 Vihreät ja vasemmisto pettivät taas!

12.05.2009 06:32

Paitsi että kapunginhallitukseen menneeseen viimeisimpään hitas-ehdotukseen sisältyi onneton esitys osakkaiden jakamisesta kahtia sen mukaan miten sääntelyhinta asettuu kullakin postinumeroalueella suhteessa alueen keskihintaan pidensi kaup. hallituksen enemmistö sääntelyaikaa sekä vanhojen että uusien hitasten osalta 30 vuoteen.

Lainaus khs:n päätöstiedotteesta:

"1 Uudistuksen voimaantulovaiheessa hintasääntelyn vaikutuksen piirissä olevat Hitas-yhtiöt:

· Hitas-sääntelystä vapautuminen on mahdollista yhtiön hakemuksesta 30 vuoden kuluttua asunto-osakeyhtiön viimeisen rakennusvaiheen valmistumisesta." --

"2 Uudistuksen voimaantulovaiheessa hintasääntelyn vaikutuksen ulkopuolella olevat Hitas-yhtiöt

Yhtiöille, joiden asuntojen keskimääräinen laskennallinen enimmäishinta ylittää kyseisen postinumeroalueen kaikkien asuntojen keskimääräisen tilastollisen neliöhinnan (markkinahinnan) silloin kun asunto-osakeyhtiön viimeisin rakennusvaihe on vähintään 30 vuotta vanha, ilmoitetaan, että kaupunki ei enää vahvista yhtiön osakkeiden enimmäishintoja ja käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Maanvuokrasopimuksessa noudatetaan muutoin entisiä ehtoja." --

Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

#28 Hitas-esitys - ei vieläkään tasapuolinen kaikille

25.05.2009 18:56

Sirkka Marjakankaan kirjoitus julkaistu HS Mielipide-palstalla 23.5.2009

HS kirjoittaa 14.5. pääkirjoituksessaan ”Hitas-asuntojen uudet säännöt tasapuoliset joskin mutkikkaat”.

Uudistuksessa on koko ajan pelätty mahdollisuutta keinotella asunnoilla ja siksi haluttu joko ikuista sääntelyä tai mahdollisimman pitkää sääntelyaikaa. Tavalliselle ihmiselle omaan käyttöön asunnon osto on niin iso asia, että sillä on todella vaikea keinotella. Palkansaajan ja eläkeläisen asuminen on hyvin kaukana keinottelusta tai sijoitustoiminnasta. Asunnon oston yhteydessä ei kikkailla suhdanteilla, tarve määrittää ostohetken.

Tie velkaisesta asunnonostajasta velattomaksi vie useimmilta 25-30 -vuotta. Tänä aikana elämäntilanne on jo muuttunut aivan toiseksi kuin asuntoa ostaessa. 20-vuotta on sen sijaan aivan liian pitkä aikajänne sijoittajalle. Kuka hyötyy siitä, että hitasten omistajat eivät pääse vaihtamaan tarpeitaan vastaavaan asuntoon, eivät edes järjestelmän sisällä? 30-vuoden odottelu pitkittää ongelmaa ja saattaa myös siirtää tarvittavia korjauksia myöhemmäksi.

Markkinahintaindeksin käyttöönotto 1.3.2004 vapautti käytännössä 2/3 hitaksista sääntelyn piiristä, mutta pudotti korkeasuhdanteen aikana valmistuneet hintakuoppaan. Kahden vierekkäisen, saman rakennuttajan rakentamissa taloissa hitas-enimmäishinnat erosivat toisistaan olennaisesti, 200 euron lähtöhinnan ero neliöltä muuttui 1000-1200 euron hintaeroksi. Koko Helsingin hitasten keskihintaan perustuvan rajahinnan käyttöön otto vähentäisi ongelmaa, mutta 30-vuotiaiden talojen mahdollisuudet päästä sääntelystä kokonaan eroon eivät olisi samat. Se jonka hitas-hinta on alueen keskihintaa alempi, joutuisi lunastamaan vapautumisensa jopa 30%:n tonttivuokran korotuksella, kun taas toinen yhtiö vapautuisi ilman ehtoja. Sääntelyn ongelmista tehtäisiin vaikutukseltaan pysyviä sakkovuokran muodossa. Näin siitä huolimatta, että korkeasuhdanteen aikana rakennettujen talojen tonttivuokrat ovat jo valmiiksi korkeat.

Alueilla kuten Pikku Huopalahdessa ja Länsi Pasilassa, joiden omistusasunnot ovat lähes pelkästään hitaksia, alueen keskihinta on käytännössä hitasten keskihinta. Halvimmat asunnot eivät voisi koskaan vapautua ilman ehtoja ja sitä epätodennäköisempää se olisi mitä nuorempi yhtiö olisi kyseessä. Nuo vanhimmat asunnot kun olisivat ehtineet nostamaan alueen keskihintaa!


Sirkka Marjakangas
Pikku Huopalahti
Simo Valkeajärvi
Helsinki

#29 Muutama kommentti

26.05.2009 16:37

Samalla kun allekirjoitin adressin, kommentoin itse asiaa omasta näkökulmastani näin "viime hetkellä".

Chris-Marie Rasi kuvasi vastauksessaan Maija Anttilalle (Helsingin Uutiset 13.5.2009) myös allekirjoittaneen tilanteen hyvin. Ostin hitas-asunnon Ruoholahdesta 14 vuotta sitten noin 10-15 prosentilla alle ns. kovan rahan asunnon hinnan. Nyt kyseinen hintaero on noin 50 prosenttia. Koko tämän ajan olen luonnollisesti maksanut saamastani "edusta" tonttivuokraa, joka on tällä hetkellä yli kaksi euroa neliö.

Hitas-järjestelmä ei markkinahintaindeksilläkään, joka vastoin alkuperäistä esitystä muutettiin alueelisesta asuntohintaindeksistä koko Helsingin indeksiksi, anna mahdollisuutta esim. Ruoholahdessa(ilman merkittävää tappiota) hitas-asunnon vaihtamiseen vapaarahoitteiseksi Samanaikaisesti joillakin alueilla päivitellään hitas-hinnan olevan vapaarahoitteista korkeampi. Nyt tehdyssä esityksessä taas alueellisella hintatasolla onkin merkitystä tulevaa tonttivuokraa määriteltäessä.

Peruskysymys mielestäni kuuluu seuraavasti: voiko myös hitas-asukkailla olla Helsingissä alueellista "kotiseuturakkautta". Mielestäni voi. Esimerkiksi työpaikan, koulun sekä muun sosiaalisen verkostoitumisen suhteen asukkaalla voi olla erittäin kiinteä yhteys alueeseensa. Kuten Rasi kuitenkin toteaa "näillä hintasuhteilla ihmiset eivät pääse muuttamaan asumistarpeitaan vastaaviin asuntoihin". Tästä on seurauksena se, että pakon edessä asuntoa alueella vaihtavat "hitaslaiset" eivät myy asuntoaan, vaan laittavat sen vuokralle. Näin ollen ei myöskään synny hitas-asuntojen markkinoita alunperin tarkoitetulla tavalla.

Hitas-ongelman ohella kaupunki päivittelee kassavajettaan, koska 70 miljoonan arvoiset tontit "jäävät syliin" (HS 24.4.-09). Ratkaisuksi kaupunki pohtii em. tonttien myymistä 15-25 prosentilla velattoman asunnon neliöhinnasta. Itse olisin valmis kannattamaan hitas-yhtiöni irtautumista järjestelmästä ostamalla vuokratontin omaksi 15 prosentilla asunnon neliöhinnasta.
Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

#30 Vetoomus Helsingin valtuustolle

27.05.2009 15:44

Jääkö tämä valtuusto historiaan aikansa eläneen sääntelyjärjestelmän pitkittäjänä?
Hyväksykää 20-vuotiaiden hitas - yhtiöiden vapautuminen ilman ehtoja!

•Irtautumisen pitkittäminen niiden hitasten osalta, jotka käytännössä eivät ole sääntelyssä, on erityisen turhaa, sillä nämä noin 13 000 asunnon haltijat joutuvat aina pyytämään kaupungilta virallisen enimmäishintalaskelman vain välttääksen riskin asunnon myymisestä ylihintaan.Tämä on todella turhaa byrokratiaa, jota nyt halutaan pitkittää 10 vuotta.

•Sääntelyn piirissä olevien ongelmat jatkuisivat vaikka monet talot ovat jo mittavien peruskorjausten piirissä alle 30 vuotiaina. Tämä joukko vain kasvaisi lähimmän 10 vuoden aikana.

•Sääntelyn pitkittämisellä mahdollinen viime hetken keinottelu ei suinkaan vähene vaan lisääntyy! Sitä suurempi on niiden yhtiöiden määrä, joissa sijoitusten hakijat ehtivät löytää edullisia sijoituskohteita. 20 vuotta sääntelyä vapauttaisi 40% nykyisestä asuntokannasta nopeasti, mikä vähentäisi sijoittajien tilaisuuksia huomattavasti. Uuden yhtiön kohdalla keinottelun estää jo 20-vuotinen sääntely, 30 vuotta on liian pitkä aika ottaen huomioon ettei sääntelyn ongelmia tälläkään uudistuksella kokonaan korjata. On muistettava että vanhoihin hitaksiin ei voida soveltaa vuokraamisen rajoituksia.

•Irtautumisen ehtona oleva yhtiön enimmäishinnan vertaaminen alueen keskihintaan sisältää ongelmia, jotka toteutuessaan merkitsisivät osakkaiden epäyhdenvertaista kohtelua. Siitä selvitys oheisessa liitteessä. Miksi kaupunki haluaa toimia epäreilusti ja aiheuttaa eriarvoisuutta ja ristiriitoja kaupunginosissa?

•Vapautuminen ilman ehtoja 20 vuoden iässä on tasapuolisin ja yksinkertaisin ratkaisu.Hitas-osakkaiden puolesta joukko aktiiveja

Chris-Marie Rasi Sirkka Marjakangas Lasse Salo Paavo Pohjalainen Jukka Selenius
Katajanokka Pikku Huopalahti Länsi-Pasila Kamppi Katajanokka
Chris-Marie Rasi
Adressin tekijä

#31 Valtuusto päätti 30 vuoden sääntelyajasta

04.06.2009 09:31

3.6.2009 vasemmiston ja vihreiden äänin 48-34. Vastaesityksenä oli alkuperäinen virkamiehiltä kaupunginhallitukseen mennyt esitys, jossa sääntelyaika oli 20 vuotta.Sitä kannattivat kokoomus ja muut porvarilliset ryhmät.

Päätöksen mukaan yhtiö voi irrottautua järjestelmästä kun se täyttää 30 vuotta.
Ne yhtiöt, jotka eivät ole sääntelyn piirissä irtautumisen hetkellä vapautuvat ilman ehtoja. Ne taas, joissa hitas-enimmäishintalaskelma jää alle alueen keskihinnan, joutuvat suostumaan 0-30 %:n maanvuokran korotukseen saadakseen vapautensa. Lisäksi sääntelyjärjestelmään tuli parannuksia: korjausten parempi huomioon ottaminen ja rajahinta, joka auttaa jonkin verran pahimmassa Hitas-kuopassa olevia.

Hitas-adressin alulle panijoiden ryhmä korosti vetoomuksessaan valtuustoryhmille pitkittyvän sääntelyn aiheuttamia ongelmia. Lisäksi maanvuokran korotusehto ja tapa jolla sitä sovelletaan kohtelee yhtiöitä erittäin epätasavertaisesti, suorastaan mielivaltaisesti. Samassa kaupunginosassa samanlaisilla tonteilla jotkut saisivat korotuksen, jotkut eivät. Korotuksen suuruus riippuisi sekä talon valmistumisen että irrottautumishetken suhdannetilanteesta samoin kuin siitä,kuinka moni yhtiö alueella on jo ehtinyt irrottautua ja siten nostanut alueen keskihintaa!

Tällainen hallinnollinen mielivalta tulee todennäköisesti aiheuttamaan valituksia. Pitkittynyt sääntely sinänsä aiheuttanee muutosvaatimuksia jo ensi vaalikaudella. Päätös pitää yllä turhaa sääntelybyrokratiaa sillä tänä vuonna vain ehkä 12 yhtiötä vapautuisi järjestelmästä vaikka 2/3 ei ole enää sääntelyn piirissä käytännössä. Miksi tällainen tyhmä byrokratian ylläpitäminen? Eikö virkamiehille keksitä parempaa tekemistä?

Vuonna 2011 alkaen rakennettavissa uusissa hitaksissa sovelletaan tiukempia ehtoja. Mm. korjauksia ja parannuksia ei huomioida hintalaskelmassa. Osakas voi omistaa vain yhden asunnon pysyvästi.

Tämän adressin sulkeutumisen myötä myös tämä keskustelupalsta sulkeutuu.
Lämmin kiitos kaikille keskustelijoille!

Taistelumme kuitenkin jatkuu!

Liity mukaan google-keskustelyryhmään Hitas-verkosto http://groups.google.com/group/hitas-verkosto?hl=fi
Vieras

#32 Re: Hitas sääntely on käsittämätöntä

13.03.2012 16:50

#1: Erkki Kähkönen - Hitas sääntely on käsittämätöntä

abcdef

HELSINKI KÄYTTÄÄ VÄÄRIN ESTEELLISYYSSÄÄNNÖKSIÄ POLITIIKAN TEKOON!

SKANDAALIMAISET HITAS-KÄSITTELYT KAUPUNGIN ELIMISSÄ

Viimeksi päätettiin, että ne jääväävät itsensä aloitteeni valtuustokäsittelyssä, jotka eivät kestä painostusta. Puheenjohtaja vetää kokouksen lain mukaisesti ilman äänestyksiä. Mikäli joku haluaa selvityttää esteellisyyskysymykset, niin silloin päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen, jolloin selviää, että valitus ei menesty ja ongelmaan saadaan pysyvä ratkaisu! Siis HITAS-KYSYMYKSEEN halutaan palauttaa laillinen tila, kuten tehtiin 2001, jolloin apulaiskaupunginlakimies Heikki Julmala muutti kaupungin virheellistä valheisiin perustuvaa lausuntoa toimestani lain mukaiseksi.

Ennakkoviestin mukaan asiaa ei voida vieläkään selvittää oikeudessa, koska äänestyksessä vasemmisto tullee saamaan haluamansa ratkaisun. Virheellisestä päätöksestä ei ole valitusmahdollisuutta, koska käsiteltävä asia on ns. valmistelua, mikä sekin jo yksinään tekee valtuutetun jääviyden mahdottomaksi, kuten seuraavasta ilmenee!

Tämänhän kaiken mm. kaupungin juristit tietävät, mutta heidät on koulutettu antamaan juuri sellaisia lausuntoja, kun heiltä pyydetään, virkavirhetuomionkin uhalla. Muuten tulee siirto huonompaan hommaan tai jopa ”Hilkka Ahteet”!

Todellinen ongelma luottamushenkilöiden esteellisyydessä syntyy siitä, että valtaosalla henkilöistä on ristiinvalvontasuhde. ”Ollaan toisessa esimies ja toisessa alainen”, mikä vaikuttaa päätöksentekoon, kuten Pohjolan pääjohtaja Reijo Karhinen asian ilmaisi äskettäin. Tämä näkyy selvästi mm. tämän asian käsittelyn yhteydessä. ”Esimies” apulaiskaupunginjohtaja tuli isännän otteella jo kahdesti sotkemaan asian laillisen käsittelyn, vaikka puheenjohtajalla on oikeus tällainen torjua.

Asia siis menee äänestykseen ja Leppä-aho poistetaan salista, mutta vääryyttä ja laittomuutta kannattaneiden nimet jäävät pitkäksi aikaa helsinkiläisten mieleen. Panen oheen lainopillisen oikean tulkinnan esteellisyydestä, mikä opin luottamushenkilöille järjestetyllä kurssilla 2001, jonka vetäjänä oli eräs maan paras asiantuntija, entinen KHO tuomari ja nykyinen Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula. Tarkistutin tulkintani häneltä kysymyksellä: onko insinöörioppilaasi käsittänyt sanomasi väärin, kun valtuustossa vain Kati Peltola tukee näkemystäni. ”Juridisesti näkemyksesi on täysin oikein” sain vastaukseksi! Uskon, että muutkin täyspäiset asian ymmärtävät, mutta kun on sovittu.

 

HITAS-ESTEELLISYYDEN LAIN MUKAISET EHDOT VALTUUSTOKÄSITTELYSSÄ 03.02.2012

perustuvat kuntalain 52§:n 1 momenttiin, kun taas muiden luottamus- ja virkamiesten esteellisyys perustuu paljon tiukempiin hallintolain 28–30§:iin. Viimeksi mainitusta tiukemmasta esteellisyydestä on KHO:n ratkaisu 17.12.1991 t.4679, millä perusteella lainopillinen osasto väärin perustein harhaanjohtavasti ”määrää” valtuutettuja kollektiivisesti jääväämään itsensä valtuustossa aina, kun asiayhteydessä mainitaankin hitas, vaikka valtuuston päätöksellä ei olisi mitään vaikutusta hitas-osakkaan asemaan. Lain mukaan valtuutettu on valtuuston kokouksessa esteellinen vain, jos asia koskee henkilökohtaisesti valtuutettua tai hänen läheistään. Henkilökohtaisesti -sana tarkoittaa käytännössä sitä, että valtuuston päätöksellä pitää olla suoria ja välittömiä vaikutuksia valtuutetun asemaan. Sen sijaan esteellisyysmääräystä ei tule, kun elimissä käsitellään vuokra-asukkaiden asioita, vaikka vastaava päätös(KHO 1973 11 42) löytyy KHO:n tekemänä! Tämä paljastaa, että virkamiehet eivät ymmärrä asioita, tai ovat ideologisesti virittyneitä, eli jäävejä arvioimaan asioita neutraalisti.

Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että laajoihin järjestelmiin tehtävistä muutoksista mikään taho ei missään elimessä ole esteellinen. Viimeisin tapaus on allekirjoittaneen aloite, jossa itse asiassa vaaditaan kaupunkia selvittämään tontinvuokrapolitiikkansa ja siihen liittyen eri hallintamuotojen välinen alueellinen ja ajallinen tontinvuokrataso, mikä kaupungilla pitäisi olla jo muutenkin tiedossa. Tätä myös palautusesitykseni koskee. Kuten pitäisi olla helppo kaikille ymmärtää, ei tiedolla, mikä pitäisi olla olemassa ja julkista, jos kaupunki hoitaisi tehtävänsä, ole hitas-omistajan esteellisyys statusta! Siis asiayhteyden perusteella ei synny esteellisyysperustetta valtuutetulle!

Todellisuudessa jääviysjuonittelun tarkoitus onkin tämän paljastavan ja kiusallisen tiedon salaamispyrkimys, koska tämä tieto paljastaisi ”virallisen totuuden” myytiksi ja koneiston huijariksi (vertaa virkavastuulla tehdyt valheisiin perustuvat esitykset). Näin myös ikuisen hitas-sääntelyn peruste, subventoitu tontinvuokra ja koko hitas romuttuisi. Tästä seuraisi, että kaupunki joutuisi tuomaan valtuustoon esityksen ikuisen sääntelyn rajoittamiseksi, josta valtuusto voisi päättää konkreettisesti ja vasta tällöin tulisi arvioida täyttyykö valtuutetun esteellisyysperusteet.

Tulisi arvioida koskeeko päätös osakasta ja läheisiä henkilökohtaisesti, vai järjestelmää yleisesti? Järjestelmän piiriin kuuluu suoraan noin 600 yhtiötä, joilla on tontinvuokrasopimus kaupungin kanssa. Näissä asuu vähintään 60 000 asukasta ja lain tarkoittamine lähisukulaisineen noin puolet helsinkiläisistä. Asiaa vaikeuttaa se, että edes juristiperhe ei aina tiedä ostaneensa hitasin, koska he ovat ostaneet mielestään kalliin kovanrahan asunnon ilman avustuksia, mikä ei vastaa vasemmistopropagandan mukaan luotua julkisuuskuvaa markkinahintaa halvemmasta, subventoidusta asunnosta. On myös tapauksia, että juristikaan ei aina ole tiennyt hankkineensa hitas-ehdoilla asuntoa osaomistustalosta. Miten siis ”tavalliset ihmiset” tietäisivät omistavansa hitas-osakkeen, tai että heidän sukulaisensa omistaisivat tällaisen, että voisivat jäävätä itsensä asiaa käsiteltäessä kaupungin elimissä.

Kuntalaki Arno Hannus/ Pekka Hallberg kirjassa s. 320 todetaan: ”Se, että valtuutettu tai hänen edellä tarkoitettu lähisukulaisensa on osakkeenomistajana osakeyhtiössä …ei yleensä tee häntä esteelliseksi ottamaan osaa asian käsittelyyn. Asia ei tällöin yleensä koske valtuutettua tai hänen lähisukulaistaan sillä tavoin henkilökohtaisesti, että hän olisi esteellinen”. Siis ei esteellinen osakeomistuksensa perusteella.

Myös 300 000 asukkaan jääviyteen johtavaa järjestelmää voidaan verrata mihin hyvänsä kaupungin palveluja tuottaviin ja kuluttaviin laitoksiin, kuten sähkö-, vesi-, palo-terveys- ym. puhumattakaan verotus, joiden asioita käsiteltäessä ei sovelleta esteellisyyssäännöksiä.

Asiaperuste: Mikäli kuitenkin katsottaisiin, että hitas-osakas on aina kollektiivisesti jäävi hitas-asioita käsiteltäessä valtuustossa, tulee tarkasteltavaksi koituuko päätöksestä erityistä hyötyä tai erityistä haittaa valtuutetulle, tai hänen lähiomaisilleen. Koska jokainen asia ja jokainen osakas on eri asemassa, ei kaikkia voida tällä perusteella jäävätä, vaan jokainen tapaus tulee harkita erikseen. Kysymyksessä olevan aloitteen osalta vähintään 90 % hitas-yhtiöistä on käytännössä vapautunut hintasääntelystä, joten teoriasakin asia koskee vain alle 10 % osakkaista.

Se, että virkamiehet ovat käyttäneet suunnattomasti resursseja 60 000 hitas-asukkaan tietojen setvimiseen median toivomuksesta ja niiden jakamisesta tiedotusvälineille, on anteeksiantamatonta. Resurssit olisi tullut käyttää aloitteemme sisällön mukaisesti tontinvuokrapolitiikan selvittämiseksi.

Tätä noin 300 000 hitas-käsittelyssä esteelliseksi julistettua kuntalaista käsittävää ryhmää voi verrata suurempien puolueiden äänimääriin (50 000). Näin ollen sen merkitystä on absurdia väheksyä. Käytännössä tämä ryhmä ratkaisee kaupungissa vaalit ja vallan, vaikka siitä aikoinaan päästiinkin sopuun kaikkien puolueiden kesken, että heitä sorretaan yhdessä, eikä tehdä politiikkaa, vaan rahaa heidän kustannuksellaan!

Oikeusvaltiossa, väärillä perusteilla päätetyt kohtuuttomat sopimusehdot muutetaan lain mukaisiksi automaattisesti. Meillä kaikki asioista vähänkin perillä olevat luottamusmiehet jäävätään ja poliittisesti latautuneiden virkamiesten vastuu näin siirretään asioista ymmärtämättömien päätettäväksi ja tämä on demokratiaa!

Se, että kaupunki ja valtuusto ryhtyisivät vaatimusteni mukaan noudattamaan lakeja nyt kun olemme saaneet lakimiehen presidentiksikin, laskee solvaajieni mukaan valtuuston arvovaltaa!

Pauli Leppä-aho

 

 

24hourstloancompany

#33 24hourstloancompany1atgmail.com

27.10.2017 12:43

Hyvä päivä, olen rekisteröity yksityinen raha lainanantaja. Annamme lainoja avuksi ihmisille, yrityksille, jotka tarvitsevat päivittää taloudellisen asemansa kaikkialla maailmassa. Hyvin vähäiset vuotuiset korot ovat alle 2% vuodessa 30 vuoden takaisinmaksuaikaan missä tahansa maailmassa. Annamme lainoja 5 000 eurosta 100 000 000 euroon. Lainamme on hyvin vakuutettu, sillä suurin turvallisuus on meidän etusija. Kiinnostuneen henkilön on otettava yhteyttä sähköpostitse: (24hourstloancompany1atgmail.com tai infoat24hoursloan.online)